سیامک نعمتی و دوگل بسیار مهم برای پرسپولیس مقابل فولاد

سیامک نعمتی

سیامک نعمتی و دوگل بسیار مهم برای پرسپولیس مقابل فولاد

پرســـپولیس و فولاد که در جدال هفـــتــه اول خود مقابل پدیــده و پارس جنوبی به برتـری دسـت یافــتـــه بودنــد، به دنــبـال پیروزی دوم خود بودند و ایـــن پرســپولیـــس بود که با انجـــام نمایــشـــی هجومی و متـفـاوت از دیـــدار اول خود حریــف را در نیــمــه اول کاملـا تحـت تاثیر خود قرار داد.
آمــادگی بالای بشار رسن و امیــد عالیـــشاه با خلق موقعیــت های مناسـبــی برای شاگردان برانــکو ایوانکوویچ همـــراه شد تا در نهـــایـــت تنها یکی از آنـــهــا با ضربــه از پشت محوطه جریمــه سیامــک نعمــتی به ثمــر بنشــیـنــد و پرســپولیس برنـده نیمه اول را راهی رخــتـــکن شد.

اتفـاق تلــخ امـا برای پرسپولیـــس در نیـمــه اول مصدومیـت دوباره و سریــالــی کمال کامــیـابی نیـــا از ناحیــه کتـف بود که برانــکو را مجبور به تعویض این بازیکـن کرد.

پرسپولیــس که از محرومیت نقـــل و انتقالاتـــی رنج می برد در صورتـی که ایـن بازیـکــن نیز دیدارهای آتـی را از دست بدهد با مصـائب بیـــشــتری همراه خواهد بود.
در نیمـــه اول علـــی علیپور، امـــید عالیــشاه و بشـــار رسـن بارها با ایـجــاد فرصت روی دروازه فولاد، احـــســان مرادیــان را به دردسر انـــداختنــد و بایـد دیـــد پورموسوی در نیمه دوم برای خروج تیـــمـــش از ایـــن فشـــار چه برنـامــه ای خواهد داشــت.

پرسپولیس با ادامـــه حمـــلات خود که اینـبـــار با اضـافـه شدن گادوین منـشـا با فشار بیشتری نیـز همراه بود، توانـست انـــدوختـــه خود را افزایش دهــد. آنهـــا با تعویض کمال کامـــیابی نیا که به دلــیـل مصدومیــت از زمـین خارج شده بود، شکــل تهـاجمـی تری به خود گرفـــتـــه بودنــد و با طراحــی حملات توسط عالـــیـشـــاه و بشـار و اضافه شدن سیـامــک نعــمـتی به گادوین منـــشا و علیـپور شرایـــط را برای مدافــعان فولاد سخـــت تر کننـــد.

این مسالــه در نهایـــت ضمن دســتیــابــی به گل برای ایـن تیـم با اخراج یک مدافـــع فولاد نیز همــراه شد تا کار برای برانـــکو و تیـــمش آســـانـــتر شود. گادوین منشـا نیز در نهـایـــت تیر خلاص را به شاگردان سیــروس پورموسوی و شاگـــردانـــش زد و حکـم به برتری سه گلـه سرخپوشان داد تا آنـهـا بار دیـگــر به صدر جدول برســنــد و ارزشـمندترین برد هفــته را به نام خود کننـــد.

 

بازیکن برتـر:

سیـامک نعـــمـتـی در اوج آمادگی به مهـــرهــ‌ــای تاثــیرگذار در ترکـیــب پرسـپولیـــس تبدیــل شده اســت. بعد از کســـب پنالتــی سه امــتــیازی در بازی اول، او در بازی مقــابــل فولاد نیز دو گل برای تیمـــش به ثمر رســانـد تا چهره ویژه ایــن بازی لقــب گیرد.

هافبک تهــاجمـی و شوتزن پرسـپولیس یک بار از درون محوطه جریـمه و یک بار نیز بیــرون از هجــده قدم با شوت خود دروازه بان فولاد را ناکـام و تسلــیـــم کرد تا برانـکو دســتانـــش را به نشــانه پیـــروزی بالـا ببرد و بابت آمادگی این ستاره تکــنیکـی به خود ببــالد.

نعمـــتی بارهـا با تغــییــر پسـت و حرکت عرضی و سرعـتی به سمــت دروازه فولاد مدافعـان ایـن تیم را با دردسر مواجــه کرد و در نهــایـــت نیــز با اخراج سیـــنا مریدی تیمـش را بابت دســـتـــیـابـی به امتـیاز کامل ایـن بازی بیمـه کرد.

 

یک اتــفاق ویژه:

پرسپولیــس همـانند فصــل گذشته توانـــســـت برابـــر فولاد در اســتــادیوم آزادی به برتـــری دست یابـــد. آنـــها در دیدار مقابل فولاد به بهتـــرین شکل ممـــکن قدرت تهـاجمی خود را به نمایش می گذارند و این را می‌ـتوان در دیدارهـــای اخــیری که دو تیــم برابر یکدیگــر برگــزار کرده انـــد به عینه مشــاهـده کرد.

سروش رفیــعــی نیز که در نیم فصــل دوم به پرسـپولیــس خواهد پیوست در ایـــن بازی برای فولاد به میدان رفت و زیــر تشویق پیاپـی هواداران سرخ نتوانــســـت عمــلـکرد مثـــبـتی از خود به جا بگـذارد و نشـــان داد هنوز از اوج آمـــادگـی به دور اسـت.

پرسپولیــس نیـــز بعد از ایـنـــکه در هفــته اول علیـرغم پیروزی در صدر قرار نگـــرفـت، ایــنـــبـــار با پیـــروزی قاطــع برابـر فولاد به جایگاه خود بازگشـت تا همــانـــند سه فصـــل اخیر لیگ را با اقتــدار آغاز و دنـــبـال کند.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.