بیوگرافی سید جلال حسینی فوتبالیست

سید جلال حسینی فوتبالیست تیم ملی و پرسپولیس می باشد او متولد 1360 در بندرانزلی به دنیا آمد و در تیم های سایپا و انزلی نیز بازی نموده است همسر سید جلال حسینی لیلا ریاحی نام دارد او دو دختر دارد که اسم یکی از دخترانش نیلا می باشد در ادامه تصاویر بیوگرافی سید جلال حسینی فوتبالیست را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بــیوگرافی کامل سیـــد جلـــال حســـیــنــی

نام :سیــد جلـــالــجلال حســـیـــنی

نام خانوادگــی :حســیـــنی

تاریخ تولد :14 بهمن 1360

محـل تولد :بندرانــزلی

باشـگاه کنونی :پرســـپولیـــس

شماره پیـــراهـن :4

پســت :مدافـــع

سیـــّــد جلــال حسیـنـی (زادهـــٔ 14 بهمـن 1360 – بنـــدرانزلــی) بازیکن فوتبال اهـــل ایران اسـت. او اکـنون عضو تیم باشـــگــاهـــی باشــگـــاه فوتبـــال پرســپولیس تهــران و تیم ملی فوتبال ایــران اســت.

صـــادق محـرمــی و وحیـــد امـــیـــری و جلال حسیـــنـی در مســـابــقـات لیگ قهرمانــان آسیا

باشـــگـــاه های سید جلـال حسیـــنـی
باشگــاه های جوانان
ملوان بنـدر انــزلــی
باشـــگــاه های حرفــه ای
سال ها ـبـــاشـــگـــاه ها بازی (گل)
2005–2004
2009–2005
2012–2009
2012–2014
2015–2014
2015–2016
2016- مـلوان بنــدر انـــزلی
سایــپـــا کرج
سپــاهـان اصـــفــهـــان
پرســپولیــس تهـران
الاهلی قطــر
نفـت تهران
پرســـپولیــس تهرانـ 30 (5)
117 (8)
94 (4)
57 (3)
28 (0)
26 (2)
24 (1)
تیم ملـی
2005–2003
2006
2010
2007-اکنون ـــتیم ملــی امـید
تیم ملی امــیـد
تیـم ملی امــید
تیـم ملیـــ
6 (1)
7 (4)
110 (8)

مــصاحـــبـه با سیـــد جلــال
پرسـپولیـــس انتــظـارات را بالا برد

پیش از شروع فصل که برای اردوی آمــاده سازی به اوکرایــن رفــتــه بودیـم چنـــد بازی دوستانــه برگزار کردیم اما زمـانـــی که به ایران آمـدیم و لیـگ برتـر را شروع کردیم پس از اولیـن بازی خیلــی از پیشـکــسوتان و کارشنـــاسـان فوتبال گفـــتنــد که پرســپولیــس قهرمان لیگ برتر می شود. خدا را شکر شرایـــطـی هم ایــجـــاد شد که توانستیـم روند خوبی را طی کنـیـم. پرسپولیـس فصـــل گذشـتــه فوق العـــاده بازی می کرد و انـــتـــظـارات را بالا برد. امـــسال هم که خودم به ایـن تیـــم آمدم وقتــی با وحیــد امیـــری و بیرانوند یا حتـی برخی از بازیکـــنــان صحبـت می کردم می گفــتنــد که در پرســـپولیس شرایــط به خودی خود خیـلی سخــت است به خصوص اینکه فصل گذشتـه ایـــن تیـــم بازی های فوق الــعـاده ای انجـام داد و انــتـظارات را بالا برد. شایـد در بازی های تدارکـاتی پیـــش از شروع فصـــل خیلی خوب نبودیـم و شرایط و انتـــظارات را برآورده نکردیـم اما با شروع لیـــگ روند خوبمـان را ادامــه دادیـم. ایـن را هم بایــد بگویم که کادر فنی و بازیکـنـــان زحمـــات زیادی کشیدند و یک قهرمـــانــی خیلـــی قاطـــعـــانـه ای به دســـت آمـد.

به خودم افـــتـخار می کنم

این را بگویم که کلـــاً جابه جایی در فوتبــال و از این تیــم به تیم دیگر رفتـن سخت اسـت. جا افــتـادن در ایــن شرایـط سخت اسـت اما وقتی برای قهرمـــانی می جنگـیـــد کار شما سخـت تر اســت. وقتــی از ملوان به سایـــپـــا آمـدم سال اول دکـتــر ذوالـــفقـارنســـب سرمــربــی ما بود و خوب هم نتیـجـه گرفتـــیم و حدود 22 هفـــته نبــاخـتـــیم. آن سال سوم شدیـــم اما سال بعـــد با سایپا قهرمـــان ایران شدیم. بعــد از آن احـساس کردم بایـد جابه جا شوم و به سپـــاهـان رفــتیــم، آنجــا هم قهرمــان شدیـم. بعـد به پرسپولیـــس آمدم و در سالی که می توانـــســتـــیم قهــرمان شویم به دلـــیــل کســـر امتـیـــاز قهرمان نشـــدیم. امـســـال امـا خدا را شکـــر به قهــرمـانی رســیـــدیم اما هیچ وقت به رکورد و ایـن مسائل فکر نمی کنـم. از ایــنــکـــه توانـسـتــم با سه تیم قهــرمان شوم برایم ارزشمند اسـت. وقتـــی با خودم فکر می کنــم به این نتیـــجــه می رسم که باید خیـلـــی خوشحـال باشــم که با سه تیم 5 قهــرمانـــی به دسـت آوردم.
می توانستـیم به فیـنال جام حذفــی برسیـم

ما اگـر می توانـستیـم در جام حذفــی باقـــی بمــانــیـم شانـــس داشتـیـم که در هر دو جام قهرمان شویم. الــبتــه خیلی هم نمـی شود قاطـــعانـــه در این باره صحبــت کرد چرا که جام حذفـــی شرایـــطــش فرق می کنـد. به هر حال فوتبــال برد و باخت دارد امـا شاید اگــر آن بازی را می بردیـم می توانســتیم به فیـنال برسیم.

تمــرکـز ما روی لیـگ برتــر بود

یکــی از موضوعات مهـــم این اسـت که تمــرکـز ما پیش از انــدازه روی لیگ برتر بود. همه فکـر ما ایـن بود که قهــرمان لیگ برتـر شویم. بازی اولی که با الهلــال انـــجـام دادیـــم می توانستــیم برنده باشــیـــم اما در نهـــایــت مسـاوی شدیـــم. الوحده را در زمـیـن خودش بردیـم امــا الریـان برای ما متـفاوت بود چرا که در بازی رفت و برگشــت از داوری خیــلـی ضربه خوردیـم. در بازی رفـت پنالـتـــی که من دادم را ببــیـــنــیـــد. پشـــت پای من به انـدازه یک پرتــقال کبود شده بود حتی پایـم را به پزشکـان تیـم ملــی نشان دادم و گفـــتم که بازیکــن آنها من را زد امــا داور پنــالتــی را برای آنــها گرفـــت. در بازی برگـــشت هم یک پنـالتــی، اخراج روی علـــی علــیـــپور اتـــفاق افـــتـاد اما داور بی توجه از آن گذشـــت. ما دنــبال توجیه کردن نیـسـتیـــم اما همانــطور که گفـتـــم تمـــرکـز ما روی لیــگ برتـــر بود و به همــیــن دلـــیــل در برخـی از بازی های آسیـــایــی با تمرکــز صد درصد بازی نکــردیم. ایـن مسائل شرایـط را برای ما سخـت کرد اما الهلـــال را ببریم وضعــیت بهــتـــر می شود. این را بایـــد بگویم که الهـلال همیشه در آسـیـا حرف های زیادی برای گفــتن دارد آنها سرمـــایه گذاری و برنــامـــه ریــزی زیادی انــجــام داده انــد و بازی کردن با چنیـــن تیمـی واقعاً سخت است. این را هم بایــد قبول کنـــیم که ما جایی با این تیـــم بازی می کنـیــم که هواداران آنها بسیار بیـشـــتر از ما هستـــنـد.
پنالـــتی همیــن اسـت
در مورد پنالـتی که طارمــی در بازی مقابــل الریــان از دست داد بایـــد بگویم که پنــالتی همــین اســـت. وقتـی آن گونه مقابل سپــاهان پنالــتـــی زدنـد همه گفتـــنـــد به به و اینــهـــا دیـــگر چه کسانی هســتند! خیــلی راحــت نمی شود در مورد ایـن موارد صحـــبت کنیم

قهـرمـــانی از دربـــی مهم تر است

بعد از دربـی یک خبـرنگار از من پرســیــد که آیـــا دربـی مهمـتـــر اســت یا قهرمانی. که من گفـــتـــم قهرمانی خیــلـی مهـــمـــتر است. کسانـی که قهـــرمـــان نشدنـد مزه آن را نمـــی دانــند، شما یک فصل تلـــاش می کنـیـــد تا قهرمان شوید الــبـتـه دربی هم مهم است امـا برای من قهرمـــانی خیــلـی مهمتــر از دربـــی اسـت. همــه دوستـان و خانواده ام می دانـــند که برای من قهــرمـانی از هر چیـــزی مهمتـــر اسـت. وقتــی بازی را می بازیم خیـــلی ناراحــتـم اما قهرمــانـی برای من خیـــلـی مهـمــتــر اســت.

حسـیـــن ماهــیــنی و امـــیــد عالیشــاه و فرشاد احــمـــد زاده و کمـال کامــیـابی نیا و محسن مسلـــمـــان
و سیـــد جلـال حســـیــنی در ترکـیـــب پرسپولیــس
استـــقـــلــال به من پیشـنهـاد داده بود

در مورد رفتن به اســتقـلـال، به هر حال پیـــشـــنهادی بود که به من داده بودنـد امـــا من واقـــعاً دلم پرسپولیسـی بود. آن سالــی که از سپــاهـــان جدا شدم هدفـم آمـــدن به پرســـپولیس بود. آن زمـــان علیرضــا رحــیـــمی مدیرعـــامـــل باشــگاه سپاهان بود و می توانـــد نسبـــت به صحبت هایم شهـــادت دهــد. از او بپــرسید که پیـشنهـــادش برای باقـی ماندن من در سپـــاهـــان چقــدر بود؟ رقــم خیلــی بالـــایــی بود. محـسن بنـــگر آن زمـان تصمـیم داشـــت که قطـــعاً به پرســـپولیـس بیایــد امــا رحـــیمی روزی مرا با خود به دفــتــر آقای سمـیـعی نژاد رئیس کارخانه فولاد مبارکه برد. او گفـــت هر مبـلــغــی خواسـتـی بنویس. سمـــیــعی نژاد گفت که تا هر انـدازه ای باشگاه سپـاهـــان می توانـــد می دهــد و مابـقــی آن را من می دهم اما دل من پرســـپولیــسـی بود. امیدوارم رحـــیمــی حقیـــقت ها را بگوید و مشـــخص شود به من چه پیـــشنـهـادی داده بود. البـــته با پرســپولیس هم خیلی مشــکل داشتــم. سال اول بازی کردیـــم امــا سال دوم با وجود اینکـه نایب قهرمان شدیـم پول ما را ندادند. بعد فردی به نام سیاسـی و خواجـه وند به پرسپولیس آمدنــد. به هر حال مشـــکـلاتـــی پیـــش آمـــد که من به دنبـال مسائل آن هستـم.
با پیـراهـــن ملوان خداحـــافـــظــی می کنـــم

با وجود آن که دو سال با پرســـپولیس قرارداد دارم روی حرفم هســـتم و با پیراهـن ملوان خداحافـطی می کنـم.

عصبـانـــیــت سیــد در دربـی – امیــد ابــراهیــمی و فرشـــاد احمـــد زاده
امــیــد نورافکــن و سروش رفـیعـی
افــتخـــارات سید جلــال حســـینی

باشگاهـــی

لیـگ برتر

قهـرمـانـــی در لیـــگ برتر فوتبال ایـران 86-85 به همـــراه تیـــم سایــپــای البـــرز
قهرمـانی در لیـــگ برتر فوتبال ایران 89-88 به همراه تیــم سپـــاهـان اصفــهان
قهرمــانی در لیـگ برتـــر فوتبـال ایـــران 90-89 به همراه تیـــم سپاهــان اصـــفــهان
قهـــرمــانی در لیگ برتر فوتبال ایران 91-90 به همراه تیـــم سپاهــان اصـــفهان
نایـــب قهــرمـانی در لیـــگ برتر فوتبـــال ایـران 93-92 به همـراه تیــم پرســپولیس تهـــران
قهــرمانی لیگ برتــر فوتبال ایـران 96-95 به همـراه تیم پرسپولیس تهــران

حســین ماهیـنی و سیـــد جلـــال حسیـــنـی کاپـــیـتان های پرسپولیــس
جام حذفی

نایـــب قهــرمانــی جام حذفـــی فوتبال ایـــران 92-91 به همراه تیــم پرســپولیـس

سوپر جام

قهرمـــانی سوپر جام فوتبــال ایــران 96-95 به همـــراه تیــم پرســـپولیـس تهـــران

فردی

عـــلــی علیـــپور و سروش رفـــیـعـــی و سیـد جلــال حســـینـــی در جشن قهرمانـــی

پرسپولیـس

برتــرین های فوتبال ایران
دفاع سال فوتبـــال ایـران 86–1385 در تیــم سایـــپــای الـــبــرز
دفـاع سال فوتبال ایران 87–1386 در تیــم سایپـــای الـبــرز
بهـــتـرین مدافع سال فوتبـــال ایران 95–1394 ازنــگـاه سایـــت نود در تیم نفت تهران
دفـــاع سال فوتبال ایــران 95–1394 در تیم نفـت تهـــران
دفاع سال فوتبال ایــران 96–1395 در تیم پرسـپولیــس تهــران
کاندیدای برتریـن بازیکن لیـگ برتـــر فوتبــال ایــران در سال 96–1395 در تیــم پرســـپولیس تهـــران

عکس سید جلال حسینی

دختر سید جلال حسینی

عکس سید جلال حسینی

عکس سید جلال حسینی

عکس سید جلال حسینی

عکس سید جلال حسینی

بیوگرافی سید جلال حسینی فوتبالیست + تصاویر

مطالب مرتبط:

عکس سید جلال حسینی کاپیتان پرسپولیس

عکس سید جلال حسینی و همسرش و دخترش نیلا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.