بیوگرافی و زندگینامه سید علی خمینی نوه امام ره

سید علی خمینی کوچکترین فرزند سید احمد خمینی و داماد آیت الله سید جواد شهرستانی است که خود ایشان نیز داماد آیت‌الله سیستانی، از مراجع تقلید شیعه‌است. عمده سرشناسی وی به دلیل وجود تصویری از وی با حضرت امام خمینی ( ره ) در اواخر عمر او است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر بیوگرافی و زندگینامه سید علی خمینی نوه امام ره را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : وی متولد سال ۱۳۶۴ و روحانــی بوده و در حوزهٔ علـــمـــیهــٔ قم مشغول تحـصیل و تدریــس اسـت. وی اگرچه برای مناســـبتــ‌های گوناگون در نقـــاط مخــتـلــف کشور سخنرانـــی می‌ـــکنــد امـا کمتــر از برادرانش به مســایـــل سیــاســی داخـــل می‌ـشود. عمـــده سرشــنـاسی وی به دلیل وجود تصویری از ایـــشــان با امام خمیـنـی ( ره ) در اواخـر عمــر و علاقهــٔ وافر بنـــیــانـــگذار جمـهوری اسلــامـی به اوست به حدی که در نامه‌ـــای در مورد سیــد علی نوشته: در صورت او نور و نور علـی نور می‌بیــنم<صــحیفـــهٔ امام جلـد ۲۱ اهــدای صحـیـفـهٔ سجادیــه به سیـــد علـی خمینـی.

برخـی خبـــرگـــزاریــ‌ـــهــا گزارش داده بود که علی خمینی حضور در تظـــاهرات حامیـان حکومت جمـــهوری اسـلــامی در ۹ دی ۱۳۸۸ اعلام حمــایـت خود از حکومت جمهوری اســـلامــی ایران را اعلـــام کرده بود. همچنـیــن در مراســـم بزرگداشت ایـــن روز در ۹ دی ۱۳۸۹ با حضور مردم در مهـدیه تهـران انـجـــام شده بود، از اعــلام مواضـع وی تقدیـــر شده و از وی به عنوان یادگــار واقــعی امــام خمیــنـی یاد شد. امــا دفـــتر امـام خمـــیــنـی حضور او در مراســـمی در تهران در روز ۹ دی ۱۳۸۹ را تکذیـب کرده‌اســت. و اعـــلام کرد:«جنـــاب آقـــای سیــد علی خمیـنـی روز پنــج شنبـــه نهم دی ماه ۱۳۸۹ در شهـر مقـدس قم بودهـــ‌ــانـــد و مصـاحبـــهـــ‌ای نیـز با هیچ یک از رسانــهـ‌هــای خبــری نداشـــتهـ‌ـاند».
عکـسـ‌ــنوشت ابـــطـــحي از علـــي کوچولوي امـــامـــ‌

محمــدعلــي ابـطحــي در وب‌ـنوشت خود نوشت:

به منـاســبت ايام سالــگـــرد امــام‌خـــمينـــي خاطره‌اي از نوه‌ــي کوچک امام را عکس‌نوشت مي‌کنــم.

فکــر مي‌کــنم سال ۶۵ يا ۶۶ بود. مدير راديو يودم. گاهي مي‌ــرفتيم دفـتر امام. احمـــد آقـاي خميني دفتـري بالـــاي سر محل ملــاقـاتـ‌ـهاي خصوصي امام داشــت. نمــي‌ـــدانـم چرا به آن مي‌ـگــفـــتـنـد اتاق 12. الـــان هم دفتـــر حسن آقـاي خمـــينـي است. عکـس زير در يک قاب کوچک در آن اتــاق بود.

 

احـمــد آقا مي‌ـــگفــت، اين عکــس «علـي» ما اسـت. همــسرم آن را گرفـــتـه است. براي ما خيلي جالـب بود. بعـــدهـا مرتــب مي‌ـــشـــنـيديم که تنها مونس امـام علـي‌ـکوچولو اسـت. خانــم فاطمه طبــاطبـايي در کتابي که با نام «يک ساغـر از هزار» نوشتــه، خاطرات فراواني از علــاقـه امــام به علـــي نقل مي‌ـــکنـــد.

 

بعــدهــا آن عکس علـــي که مادرش گرفــتـه بود، منتــشـــر شد. آن موقع سريالي به نام علـــي کوچولو هم از تلويزيون پخــش مي‌شـــد. خيلــي‌ــهــا مي‌ـگـفـتـــنـد به خاطــر علـي نوه امـام اين اسم را روي آن سريال گذاشـته‌اند. ديروز از علي آقـاي خمينـــي پرسـيدم. مي‌گفـــت که من اصـلــاً آن مطلب را نشنـــيده بودم.

 

علـي متولد سال ۶۴ در سال ۷۹ به قم رفت و در کنار برادرش حسـن آقـــا و آقا ياســر مشـــغول تحصيل علوم دينـي شد.

 

بعـــدهـا معــمـــم شد. شبي که مراســم عمـــامه‌ــگـذاري‌ـــاش بود من در سفـر بودم. خيلــي دلـم سوخت که نتوانســـتم دعوت علي آقـا را اجــابت کنم.

 

اکـنون هم آمــاده ازدواج است. نوه آيت‌ــالـــلـه سيستـــانـــي و دخـــتـــر آقـــاي شهــرستـانـــي داماد و نمــاينـــده فعـال و هوشمند آقـــاي سيســـتـــانــي را عقـــد کرده اســت. اين يک رسم ديرين مراجـــع و بزرگــان حوزه‌ـــها هســـت که از قديم و نديم فرزنــدانشان با يکــديگـر ازدواج مي‌کردهـ‌ــاند. ربــطــي به انـقـلــاب و حکومت ندارد.

 

امـامــ‌ــخــميني زير عکـــس علي مطالـــب زيادي نوشتــه‌اند. از خود علــي آقــا پرسيدم، متواضـــعانـــه مي‌ــگفت: کمـي تعريف کردهـــ‌ــاند ولي ظاهـــراْ خيلـــي بيشتر از اين حرفهاست و آينده خوبي براي او پيشـ‌ـــبـيني کردهـ‌اند.

علــی کوچولو امام خمیـنـی(ره)داماد آیــت الـلـــه سیســـتـانـی شد
یزدفـــردا:دراین مراســـم آیت الـــلـــه سیـــستـانـی عقد نوه خود و نوه امـــام خمـــیـنــی (ره) را در کنار مرقد حضــرت امیرالــمومنـین (ع) جاری ساخت .

کوچکتـریـــن یادگار حاج احمــد خمـــیـنــی چندی پیــش طی مراسمــی داماد خانواده آیـــت الـــله سیـستـــانی ازمراجع عظــام تقلیـد شد.

به گزارش یزدفـردا سیدعـــلـی خمینـــی که بدلیـل انــتشـار تصاویرش با امام (ره) درروزهــای پایانی عمرایـشـان مشـــهور شد دختـــر حجــه الاسلــام شهـرسـتانـــی مسوول دفتــر آیت الـلـه سیستـانــی درقم ودامـاد ایشان را بعنوان همسرخود برگزیــده وطی مراســمی ساده رســـما دامـاد خانواده این مرجـع تقـــلـیـــد شیعـه شد.

درایـــن مراســـم آیــت الـــله سیـستانی عقــد نوه خود و نوه امام خمـیـــنی (ره) را در کنار مرقــد حضرت امیــرالـــمومنـــیــن (ع) جاری ساخت تازندگـی مشـتـــرک خود را آغـــاز نمــایــند.

سیــدعـــلی پس ازســـیـــد حســن وسیـد یاســـر خمــیـــنی سومیـن فرزنـد مرحوم حاج سیـد احمـد خمـینـی میباشـد که ازوی به یادگــار مانـده است .

او بدلیـــل تصـاویری که پس ازارتحــال امـــام (ره) ازوی درکــنـار رهـــبــر فقـــیـــدجــمهوری اســـلـامـــی منــتـــشــر شد به علی کوچولوی امام درمیـان مردم شهرت یافـــتـه است .

بیوگرافی و زندگینامه سید علی خمینی نوه امام ره

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.