سیما خضرآبادی بازیگر جوان کشورمان بزودی ازدواج می نماید + بیوگرافی

سیما خضرآبادی به تازگی عکس جدیدی در اینستاگرام خود منتشر نموده است او نوشته است که در چند روز آینده به خانه بخت خواهد رفت و در کنار عشقش زندگی خواهد نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر سیما خضرآبادی بازیگر جوان کشورمان بزودی ازدواج می نماید + بیوگرافی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

سیما خضرآبـادی

به گزارش مجله خبری دانستن : سیـــمـــا خضرآبـادی سه شنـبــه ۱۲ دی ماه مهمان برنامه حالــا خورشید بود و در این برنامـه اعــلـــام کرد که ۱۰ روز اســـت زندگی مشتـرک خودش را شروع کرده .

آرزوی خوشبـخــتی و سعـادت داریم برای ایـن بازیــگــر خوب کشورمـــان.

 

سیما خضرآبادی

بیوگرافــی سیـــمــا خضــرآبـادی

سیـــمــا خضرآبـادی (زاده ۱۱ فروردین ۱۳۶۸) بازیگـر سیـــنمـــا و تلویزیون ایــران است.

سیما خضـــرآبادی، بازیــگــری که نقــش دانشجویی به نام آناهـــیـــتـــا اقبـالی را در سریــال «علــی الـــبـدل» بازی می کرد، ازدواج کرد.

سیمـــا خضـــر آبادی اولیـن کار خود را در تلویزیون با سریال ایـســتـــگــاه آخـــر منوچهـــر عســـگــری نســب آغــاز کرد
و درســیـنـمایـی کودک و فرشـته در نقــش لیلـا بسیار خوب درخــشـــیـــد و بلـافـاصـــله در سریـــال وضعـــیــت سفـــیــد حمید نعمت الــلـه دیده شد.

بعد از آن در فیلــم سینمـــایـی من و زیبـا به کارگردانــی فریدون حسـن پور در کنـار پرویز پرســتویی و شهـــاب حسیـنـــی ایـــفای نقــش کرد و همـــچنـــین در سریال های چک برگـشتـی و هفت سیــن هم یکــی از نقش های اصلـــی را بازی کرد .
سیـمـا خضر آبـادی همچنــیـــن در سریــال های “آسپـریــنـــ” ، “رخـنـه” “حـانـــیـهــ” “جاده چالوس” و … به ایــفــای نقش پرداختـه است.

فیلم شنـاسی

کودک و فرشـــتـــه
من و زیبـــا
ترمیـنال غرب

سریـــال شنــاســی

علیـــ‌الــبـــدل (۱۳۹۶)
آســـپــریــن (۱۳۹۵)
رخنه (مجـموعه تلویزیونی) (۱۳۹۲)
حانیـه (۱۳۹۳)[۲]
جاده چالوس (۱۳۹۳)
ایـســتـگـاه آخـر (۱۳۹۰)
وضعیــت سفـید
چک برگـشـــتــی
هفت سیــن

سیــمــا خضـــرآبــادی

عکس مراسـم عقد سیـــمـا خضـــرآبادی بازیگـر زن ایـــرانی سیـنما و تلویزویون که در سریال علـــی البــدل در نقــش عکاس بازی می کرد را مشــاهده میکنــیـــد.

گفتـگو با سیـــمـا خضرآبادی

ورودم به سیـنـما با پارتـــیـ‌بــازی نبود

پدرم مدیر تولید و مادرم چهرهـ‌ـــپـرداز سینــمــا هستنـــد امـــا ورود من به سیــنـــما به هیچ وجه با پارتـــیـــ‌بازی همراه نبود و شایــد بتوان گفت خیـلی اتفاقـی وارد سیـنما شدم.
خیلـی کوچک بودم که به همراه مادرم به پشـــت صحنــه سریال «خانــه پدری» رفـتـــم.
آقـای غلـــامـــرضا رمــضـــانـی هم آنـــجـــا حضور داشـتـــنـــد و مرا برای نقـــش اصــلی سریـــال «فرزنـدم بزرگ شده» انـــتــخــاب کردنــد.

پس از آن هم در سریـــال «ایـــســتـــگاه آخر» بازی کردم ولی بعـــد از آن دیـگر اجـازه بازی از طرف خانواده
صادر نشــد.(میـــ‌خنـدد) بازی در ایـــن سریال‌ها برایم خاطره‌انـگـــیـــز و جالب بود و بعـد از گرفـــتن دیــپلم تصمــیـم گرفتم به خاطـــر
علــاقــه‌ـــام به بازیـگـــری در ایـن رشـــته ادامــه تحـصیـل بدهم؛ بنـــابـرایــن در رشـــتــه نمـایش دانـــشگـاه سوره مشغول تحــصیــل شدم.
پس از پایــان تحـصیــلــاتم در فیـلـــم سیـــنــمــایــی «کودک و فرشــتـه» و سریـال «وضعـیت سفـیــد» بازی کردم و به شکـل رســمی وارد دنیــای بازیگری شدم.

 

تحصیل در رشــتـــه بازیگـــری بسیار موثر است

دانــش‌آموز درسـخوانـــی بودم و پدرم به شدت مخالـف ایــن بودنـد که در سن و سال کم وارد دنیای بازیگـــری شوم چون معــتقـد بودند به درســـم لطمـه می‌خورد.

پدرم دوست داشـــتـــند من در شرایـــط حرفـــهــ‌ای و پس از گذرانـدن دوره‌ـهـــای بازیگــری یا تحصــیل در این رشتـه وارد این حرفـه شوم.
به همیـن علـــت کارم در سیـــنــما و تلویزیون را همـــزمـــان با اتمـــام تحـــصــیلاتـــم آغـــاز کردم.

فکـــر می‌کنم پدرم تصمـیم کاملا درســتی گرفتـــنـــد چرا که تحــصــیـــلـات در زمـیــنه بازیـــگـــری خیلی موثر است و وقتــی با داشـتـن تحــصـیـــلــات مرتـــبط وارد دنــیـــای سیـنمــا بشوید، دانـســتـهـــ‌ـــهایتان کمـکـ‌ــکـــنــنده خواهد بود.

سیما خضـــرآبادی

زنـدگی نامه سیـما خضـرآبـادی

از بازی در تئاتـــرهای پرمخاطـب اسـتـــقـــبال می‌کـنــم

بازیـ‌ـــهای تئاتری‌ام منـحصـــر میــ‌ــشود به حضورم در نمــایـش‌ـهـای دوران دانـشجویی.
بعد از این دوره وارد دنــیای بازی در تصویر شدم و فرصت مناسب برای حضور در تئاترهای خوب را نداشتهـــ‌ـام.
متاسفانـــه پیـــشـــنـهــادهـا چنــدان جالـــب نبودنـد اما واقــعــا از حضور در تئاتــرهــای جذاب و پرمـــخـاطـب استــقبــال میــ‌کـــنم.

خوشحـــالــم در سال‌ـهــای اخـیر به هنـــر از طرف مردم توجه نشان داده می‌شود و سالنـــ‌ـــهای تئاتـــر ما پر میـ‌ـشوند از تمـــاشـاگـــران علاقهـ‌مـنـد به ایـن هنر زیبــا.

 

فضای سریال «آســپــرین» متفاوت اســت

وقتـی برای بازی در سریــال «آسپــرین» دعوت به کار شدم چنــد قسمـــت از فیلـــمنــامــه نوشتـه شده بود و قرار بود یک مینی سریـــال شش قسمـتــی برای پخــش از یکـی از شبکــهــ‌هـــای خارجی تولید شود.
امــا تصـــمیم گروه عوض شد و سریـال در۱۵ قســمـــت ۴۵ دقـــیقـــه‌ـای در فصـــل اول برای شبـــکه نمـــایـــش خانـــگی ساخته شد
.
وقتـی من به پروژه ملـــحـــق شدم بخشـ‌ـــهـای اولیه سریال فیـــلـــمـبـــرداری شده بود، با دیــدن ایـــن بخـش‌ــها برای بازی در ایـــن
سریـــال ترغیب شدم چون ایـــن کار فضای جذاب و بسیار متفاوتی داشـت که قبلا در سریالــ‌ـهــا ندیده بودم.

آیـدای سریــال «آســپرین» کاراکـتر جذابی دارد.
این دختــر عاشــق نیـمـــاســـت و سعــی می کند نظر او را به خودش جلـب کنــد.
آنقـدر اتـفــاقـات عجـیب و غریب در این سریال میــ‌ـافتد که نمی‌ــتوانم بیـــشـــتـــر از این در مورد آیـــدا توضیـح دهم چون ممـــکن اسـت قصـــه سریــال لو برود.

مصاحـبـــه با سیـمـــا خضرآبـــادی

دیگر اینـستـــاگرام را دوست ندارم

دوست ندارم در مورد شبـکــه های مجازی بدگویی کنــم امـا یک سری از کاربران ایــن شبکه‌ها واقعا جنـــبه اســتــفاده از ایـن فضا را ندارند. بعـــضــی افراد مرتــب در حال کامنـت گذاشــتـن هستــند و حرفــ‌ــهای نامـــربوط و آزاردهنــدهـ‌ای میـ‌نویســنـد. شایـد تا حدود چهـار ماه پیش مرتـب در اینــستاگـــرامـــم عکس‌ــها و مطـالـب جدیــد میــ‌ـگذاشــتم و همه کامنـت‌ها را میـ‌ـخواندم و تا جایــی که میـــ‌توانـــســـتـم جواب می‌ــدادم و کلا به ایــن فضا علــاقـهـ‌ـمند بودم ولی جدیـــدا از حضورم در این شبکه مجازی اذیت می‌ـــشوم.

 

دوست دارم جهــانگـــرد باشم

اگـر به لحاظ مالـــی در وضعیـت خیلــی خوبی بودم دوست داشــتم همـــیـــشه در سفـر باشم و اصلا یک جهانـــگرد حرفـــه‌ای شوم.
واقــعا عاشـــق سفر هستم و دوست دارم همـه دنـیـــا را ببـیـنـــم.
ماجـــراجویی را دوست دارم ولی در حد معقول، شاید در این مورد کمی محـــتـاط باشـــم.
کلــا خیلی آدم ریســکــ‌پــذیـری نیسـتم .کمــی از ریسک کردن میـ‌ـترسم.
(میـ‌ـــخنــدد)

الـبــتـه ممـکــن اســـت شانس این را داشـــته باشـــم که روزی در تئاتـــری خیلی خوب بازی کنــم و بتوانـــم همـــراه
ایـن تئاتـــر برای اجــرا به کشورهای مختـــلف سفر کنــم.
ایـن اتــفـاق زیــبا برای یکی از دوستــانــم افـتــاد و ایــشــان برای اجــرای نمایـــشــی به نام «شنـــیـــدن» به کارگــردانــی آقای کوهسـتانـی به بســیـــاری از کشورهای اروپایـی سفر کردنـــد.
واقعا رویایــی و دلپذیــر اســـت که در کنـــار کار موردعلاقهـــ‌ـــام یعـنـــی بازی در تئاتــر بتوانــم به جهــانـــگردی هم مشـغول شوم.

اتـفاق های خوب برای بازیـــگران با حضور در سریــال های موفق رقم می خورد

به نظــرم همــه اتـــفاقـ‌ـــهایــخوب برای یک بازیگـــر از حضورش در سریال‌هـای موفق شروع میـــ‌ـشود؛
به همـــیـــن خاطـــر از بازی در سریال‌هــای باکـیــفیـت و متـــفــاوت اسـتـقــبـال میـــ‌کــنــم امــا کتمـان نمـــیـــ‌ـکـــنـــم
که به عنوان یک بازیـــگر حضور در سیــنــمـا و کارهای سینــمـایـــی برایـم خیلی وسوسه برانگیز اســت.

حتی پیـش از بازی در سریال «آســپــریــن» این تصمـیم را داشــتـم که هرچـقدر هم طول بکشــد بایــد منــتـظر بمانـد تا
یک کار سینــمـــایـــی خوب به من پیـشنهاد شود ولی انصــافـا «آســپـرین» فیلــمنامــه و داسـتــان بســـیـار خوبی داشـــت و نتوانـــستــم نه بگویم.

در مورد سریـال «علی البـدل »هم همیـــنـطور.
این سریال آنــقـدر بامزه و جذاب اســـت و گروه بازیـــگــرانــش به حدی محـبوب و حرفــهـــ‌ای هسـتـــند که واقعـا دلــم نیامـد در آن حضور نداشــتـــه باشم.
امـا پس از پخـش این سریـالـ‌ـهــا حتمــا منتـظر یک کارخوب سینـمایــی خواهــم مانـــد.

 

 

ورزش منظـمـــی نداشـــتـــم

صادقـــانــه بگویم تا هفــت، هشـــت ماه پیش خیـلـــی به ورزش اهـــمــیـت نمـــی‌ـــدادم.
حواسم بود که اگـر وزنـم اضافه شود رژیم بگیرم و تحرک کافی داشــتـــه باشــم تا به وزن ایـــدهـــ‌ـآلم برسـم وبعد هم شروع میـــ‌کردم به پرخوری.(میــ‌ـــخــنــدد) خلـــاصه اینکــه ورزش جزوی از زنــدگی‌ــام نبود.

ولی درمـاه‌هــای اخـیر مرتب به باشـــگاه ورزشی می‌ـــروم و خیـلی مراقــب تغـذیـــه‌ــام هسـتـــم.
فکر می‌ــکنــم برای یک بازیگـر خیلــی مهم اســـت که با ورزش و روش تغــذیـــه مناسب همــیـــشه شاداب باشــد و ورزش متعادلـــی داشــتـــه باشــد.

 

علاقــه ای به شبـکــه‌ـــهـای خارجی

اصـــلـــا قصـــد توهیـن به هیـــچ برنـامـــهــ‌ســاز و شبــکــهــ‌ای را ندارم اما چون خودم گاهی سریالــ‌ـــهـایــی
شبکـهـ‌ــهایی مانـــند «جم» را می‌بـــیـنـــم باید بگویم واقعــا کارهای ضعیفی هســتنـــد.
به طوری که برای من به عنوان یک بازیـگـر هیـــچ انــگیزه‌ای برای حضور در این سریال ها ایــجـــاد نمـیــ‌ـشود.
گذشتـه از این در هیچ شرایطــی حاضـر نیـــستـــم به این شبکــه‌هـا بروم.

البـــتــه ما بازیـــگران لژیونر هم داریـــم که با حضور در آثـــار بیـنــ‌ـالـــمــللـــی باعــث افتخار کشورمان شده‌ـاند.
در سریال «آســـپرین» من با آقــای همـــایون ارشـــادی همـــبازی هستــم.
ایـــشـــان بارها در فیــلــم های مخـتلـف با عوامل بین‌الـمــلـــلی حضور موفق داشــتـــهـ‌ــانـد یا آقـای پیمـــان معـــادی در فیلـم‌هـــا و سریــالـــ‌ـــهـــای خارجی بازی کردهـــ‌ـــانـد که همـگــی اثـــار خوب و قابلـ‌دفـــاعی هستــنـد.

سیـــمــا خضرآبـــادی در سریال آسـپرین

ازدواج سیـــما خضـــرآبادی

به زیـــبـــایـــی و شیـــک بودن لبــاس‌هـــایـــم اهمــیت میـــ‌ـــدهـم نه مد

چنـدان تابــع مد نیــســتـــم اما در بیــن لبـــاســ‌هــا و رنــگـ‌ــهــایـی
که مد میـ‌ــشوند اگر چیزی را دوست داشتـــه باشم و حس کنــم به من می‌ــآیــد میـــ‌ـخـــرم.
در خریــدهایـم بیـــشــتــر به زیبایــی و شیــک بودن و کیـــفیــت اهــمیـــت می‌دهم تا مد.
ترجـــیـــح میـــ‌ــدهم یک لبـــاس با کیــفــیـــت منــاسب و از برنــدی خوب و معتــبر بخــرم تا اینـکـــه مثـلـا ده دســـت لباس ارزان‌قیمـت تهیه کنـــم.

تصـاویر سیـمـــا خضـرآبــادی

بازیـگری شغـــلـی سخـت امـــا شیـریـــن است

هر شغلی سخـــتی‌ــهــا و شرایط خودش را دارد و بازیگـــری هم شغـلی دشوار اما شیـــرین اســت.
شرایط کاری یک بازیگـر واقـــعا ویژه و سخت است.
ممکن است مدت‌ــهــا در شهـرســتان باشــیـم، شب کاری داشـــتـــه باشـم و زمـان کاریـ‌ـمان کلا بدون نظم اسـت.

با ایـن شرایـــط شغلـی شایـــد در نگــاه اول زندگــی مشترک خیـــلی سخت به نظر برسـد امــا به عقـیده من همـــه
چیز بسـتـگـی به طرف مقـــابل دارد.
ممکــن است همـســـر یک بازیگـــر ایـــن شرایــط را درک کنـــد و با آن کنـــار بیـاید و ممکن است این طور نشود.
من مجـــرد هســتــم امـــا با تشکیـــل خانواده موافقـم و آن را بســـیار زیبا می‌دانـــم به شرطی که آگاهانـه باشـــد.

 

کاملـا با جراحــی‌ــهــای زیــبـایی مخالفـــم

من صددرصــد با جراحـی‌ـــهـــای زیـــبـــایی مخـالفـم و فکر میــ‌ــکـــنم هر چیـز به صورت طبیـــعی زیــبـاســـت.

الـبته ممـــکـن اســـت برخــی از افراد به خاطــر حادثـه یا بیماری خاصـی مجبور باشــنـــد به پزشـــکان متـــخصـــص زیبـــایـی مراجعـــه کننــد،
در این صورت قطعا جراحـی زیــبـایــی راهگـشاست و حتی شایــد بتوانـــد انــسـانـی را به زنـــدگی دوباره برگـردانـــد و به او
اعتماد به نفس بدهـــد اما در شرایـط عادی و وقتــی خداوند چهره و بدنــی سالم به ما داده است چرا بایــد چنیـن کاری کنیـــم؟


مصــاحـــبـــه سیـما خضـــرآبـــادی

نقـــشـی که باید برای بازی در آن زشــت میـ‌ــشدم

یادم هسـت روزی که برای بســتــن قرارداد بازی در سریـــال «وضعــیـــت سفـــیــد» به دفتـر
آقـــای حمـید نعـــمــتـ‌اللـــه رفــتـه بودم؛ ایشـــان به من گفـتنـد من در تصوراتـــم
شهـــناز را دخـــتـری زشــت تجســـم میـــ‌کــردم ولی تو زشــت نیـســـتــی.
حالا من چه کار کنم؟ (می‌خـنـــدد) من هم پاسخ دادم «خب، هیـــچ اشکــالی ندارد، با گریم زشــتـم کنید من هیچ مشکــلـــی ندارم».

گریـمورهـا هم سعی کردنـد چهـرهــ‌ام را زشــت کنند؛ مثلـا پشـت لبـــم را سبز کردنـد و تا بالــای پلکــ‌ـهایــم برایم ابرو گذاشـتــنـد و به موهای صورتم هم تا ماه ها دسـت نمــیـ‌ــزدم.
با ایــن نوع گریـــم سعی کردنــد صورتـــم را به چهـــره یک دخــتــر محصل دهـه شصـتـــی و چیـزی که مد نظر آقــای نعـمتــ‌الله بود نزدیک کنــنــد .

الــبــتـه من ایـن شخصــیت را آنــقدر دوست داشــتــم که هیـچ گریمی را روی صورتـم زشــت نمــی‌ــدیــدم(dot) کلـــا از آن دستـــه بازیــگـــرانــی نیستم که برایشان مهــم باشد همیشه و در هر کاری زیـبا به نظــر برسنــد و تابـع داستان، شخـصــیــتــ‌ـپردازی و نظر کارگردان هســـتــم.اگـــر چهــرهــ‌پـــردازی بر اساس شخـــصیــت باشـــد حتــی اگــر هم زشت شوم ناراحـت نمیـ‌ـــشوم امـا اگر ایـن طور نبـاشـد دوست ندارم صورتـــم را گریمورهای نابلد گریـم کنــنـد. یعنی کار با گریمورهای غیــرحـــرفه‌ــای اذیـــتـــم میـــ‌ــکنــد.

سیما خضرآبادی بازیگر جوان کشورمان بزودی ازدواج می نماید + بیوگرافی

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.