شربت ترنجبین و شیرخشت جهت درمان بیماری زردی

گیاهان دارویی به درمان زردی کمک می‌کنند اما ممکن است موجب بروز اسهال و دل‌پیچه در برخی از نوزادان شود. در صورتی که والدین با مشاوره متخصص طب سنتی و تحت نظر او این کار را انجام دهند می‌توانند این مسئله را کنترل کرده و میزان آن را در نوزادشان به حداقل برسانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شربت ترنجبین و شیرخشت جهت درمان بیماری زردی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شـربت گیـــاهی بســـازیـم

برای درمـــان نوزاد مبــتلــا به زردی می‌توانـــیـد از شربــت ترنــجـــبـیـن و شیـــرخشــت اســـتـــفاده کنیـد. ایـن شربــت می‌توانــد در مدت زمانی 8 تا 10 روز زردی نوزاد را برطــرف کنــد. برای تهیــه ایـــن شربـت گیاهـی باید یك قاشق غذاخوری از ترنـجـــبــین را در یك لیوان آب جوش بریـزید و اجازه دهـــید به مدت 5 دقیقه درون آبـــ‌ـــجوش خیس بخورد. پس از این مدت آن را صاف کرده و به آن یک قاشـــق چایــ‌ــخوری شیرخشت به آن اضـــافـه کنــیـد و آن را هم بزنید.

به گزارش سایت دانستن: ایــن مخلوط را دوباره از صافــی عبور دهید و از آن هر 2 ساعـت یک بار، یک قاشـــق چایـــ‌خوری به نوزادتـــان بدهـــیـــد. نوزادتـان بایـد تا زمـانـــی از این شربت گیـــاهــی مصــرف کنـــد که مدفوعش به رنگ زرد طلــایـــی درآیـــد، بنابــراین باید در طول زمانـی که به نوزادتـان این شربــت را می‌دهیـــد، مدفوع و رنــگ پوست او را بررســی کنید. در ایـن حالت بایــد مدفوع نوزاد زردطلــایــی شود و از میزان زردی پوست او نیـز کاستـه شود. به اعــتقـاد درمـانــگـران در صورتـــی که مصــرف این شربـــت همـــراه حمـــام‌ـکردن نوزاد با جوشانــده این 2 گیـــاه باشد میـــ‌توانـــد موجب تسریــع روند درمانــی شود.

درمـان یبوست نوزاد با روغن کرچک

بسیــاری از مادران شیــرده به دلـیل رعایـت نکـــردن رژیـم غذایـی منـاسـب، باعـــث می‌ـــشوند نوزادشان به یبوست مبتـلا شود. در حقـــیقت غذاهای نامنـــاســبی که این افـــراد مصرف می‌کـننــد به واسطــه شیـــرشان به نوزاد منـــتــقل میــ‌ــشود. برای درمان این عارضه به طرق مخـتلفی از سوی درمانــگران و متخـصصان طب سنتی اشــاره شده که از میـــان آنها ماساژ شکـــم نوزاد با روغن کرچک یکـــی از بهـــتـریـــنــ‌ــهـــاست. مادران میـ‌ـتوانـــنـد با ماساژ شکــم نوزاد با روغن کرچـــک طبــیعـــی و خالص در جهـت عقــربـهـــ‌ـهای ساعت و به مرکـــزیت ناف به درمـــان یبوست نوزادشــان کمــک و عملـکرد دسـتـگــاه گوارش را در او تقویت کنــنـــد. علاوه بر ایـن، درمـــانـگـران مصرف خوراکـیــ‌ـــهــا و غذاهای ملــیـــن ماننـــد غذاهایــی که در آن آلو، اسـفـــنــاج، بامیــه وجود دارد و غذاهـــای حاوی سبــزیــجــات و میوه‌ـهــای تازه را توصیه میــ‌ـــکـنند.

سوختـگــی پوشک و روغن گل سرخ

روغن بنــفـــشـه یکی از بهـــتریـن داروهای طبــیـعـــی برای درمان سوزش و التهاب پوست ناحیه ران نوزاد اسـت. ایـــن الـتـــهـاب که به دلـــیـــل حرارت و گرمـــای موجود در شیر مادر در بدن نوزاد به وجود میـــ‌آیـد به راحتـــی با اصـــلاح برنامـه غذایی مادر و استـعمال روغن بنفـــشــه درمان میــ‌شود.


استــفاده از یکــی از روغنـ‌ـهـای گل سرخ یا گل بنفشه یا ترکـیــبـی از هر دوی آنــهـــا میـ‌تواند سوزش و الــتهـاب ناحــیـــه ران نوزاد را بهـــبود بخـشـد. در کنـار اســـتـعمال این روغن تدابــیـــر دیگــری ماننـد اصـلـاح رژیم غذایـی نیز بایـد توسط مادر رعــایـــت شود تا نوزادش کمــتـــر مواد غذایـی با طبـــع گرم را توسط شیــر او دریـافــت کنـد. از این رو به مادرانی که نوزاد آنــهـا غالبــا با سوزش در ناحیـــه ران مواجهه است توصیـه میـــ‌ـشود از میوه‌هــای خنـــک مانند شاهـــ‌توت، آلـبــالو، تمشک را بیــشتر در وعدهــ‌ــهای غذایــی خود بگـــنـــجانــند. همـــچنـیــن از ترکـیباتــی مثل آب هنـدوانــه با سکنـجبیــن، کاهو سکـــنـــجـبــیـن و مغزخـیار با سکنــجبین نیز برای کاهـش میزان گرمی و حرارت شیرشــان استفـاده کننـــد تا نوزادشان کمتـــر دچـار سوزش و التـــهـاب ناحــیـــه ران شود.

تنــظیـم ساعت خواب کودک با روغن بادام

اختـــلــال در ساعت خواب نوزاد و شب‌ــبیـداریـــ‌ــهای او از جملـــه بزرگــ‌ـــتــریـن دغـدغـــهـ‌هــای پدر و مادرهـــاست. این شب‌زنــدهـــ‌داریــ‌ـــهـا برای مادر موجب میــ‌شود تا به مرور مادر ضعیـــف شود و ایــن امـر بر کیـــفـیــت و میزان شیـر او تاثیر میــ‌ـــگـذارد. خوشبخـتانــه در طب سنتی برای این مسئله نیـز چارهـــ‌ای وجود دارد. درمــانگـران طب سنـتــی ماساژ بدن نوزاد به ویژه ماساژ شکم نوزاد با روغن بادام شیــرین را بهتـریــن چاره برای تنــظــیـم ساعت خواب او می‌داننـــد. ایـــن ماســاژ کمـــک می‌کــند تا به مرور بی‌ـخوابــی شبـــانــه کودک برطـــرف شود. ماساژ یک قطـره روغن بنـفشه روی پیـــشـــانـــی نوزاد نیـز هنـــگام شب تاثــیر زیـادی بر بهـــبود و تنـظــیم ساعـــت خواب او دارد.

از بیــشـ‌فعالــی پیشگـــیری کنیـد

بســیـاری از مردم بر ایــن باورند، خوردن کندر در دوران بارداری موجب افـــزایـش هوش و ذکــاوت بچــه می‌ـشود. اما باید توجه داشـــت برای مصرف این گیاه دارویی مدت زمان محـــدودی از سوی درمــانـــگـــران و پزشـکان طب سنــتـــی اشــاره شده و مصرف بی‌ـــرویه و خارج از قاعـــده آن عوارضی ماننـد بیش‌ـــفـعالی کودک را به همـراه خواهــد داشت. از طرفی خوردن کندر زیـــاد توسط مادر موجب بروز زردی در نوزاد و همینــ‌ـــطور خشــک شدن پوست او شده و در نهایـــت بی‌ـقراری نوزاد را با خود همــراه دارد. از این رو مادران باردار بایــد مراقــب باشــند که مصـرف ایـــن گیاه دارویی را بهـتــر اسـت با مشـاوره با متخــصص طب سنـتی انــجام دهــند. مادران نبـایـــد در طول روز بیـشتر از یک نخود از کنـــدر بخورنــد و ایـن میـــزان را نیــز بایـد به مدت 2 ساعــت در دهــان خیـس کننــد و بجوند.

این نکتـــه را جدی بگـــیـــرید

درمانــگران طب سنتــی برای تجویز گیــاهان دارویی به نوزادان و کودکـــان زیـر 2 سال هرگز به طور مستقـیـم داروی گیـاهی یا گیاه را جز در موارد خاص برای نوزاد تجویز نمی‌ـــکنند. آنــهــا معـمولا داروهای گیـــاهــی و گیاهـــان دارویی را به مادران شیـرده تجویز میـ‌کـنــنـــد تا خواص درمانـــی و شفـابـخـش داروها به طور غیـرمستقیـم و از طریـق شیر مادر به نوزاد منــتقــل شود. از این رو ایـــن درمـــانـــگــران توصیه اکـیـــد دارنـــد که مادران بدون مشـاوره با متخــصص طب سنــتــی یا پزشک نوزاد هیـــچ داروی گیـاهی و گیـــاه دارویی را به نوزادشــان ندهنـد. زیـرا گیاهـــان دارویی در گروه بی‌ـخطــرترین و کم‌ـعـــارضه‌تــرین داروها قرار دارنــد ولی در صورتــی این قابــلــیـت را حفظ میـــ‌ـکـــننــد که توسط درمــانــگر طب سنــتـی برای فرد مناسـب با مزاج و شرایـط فیزیـــکــی خاص تجویز شده باشــد.

شربت ترنجبین و شیرخشت جهت درمان بیماری زردی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.