شعرهای زیبا و شاد به مناسبت ولادت امام سجاد

گلچینی از شعرهای زیبا و شاد به مناسبت ولادت امام سجاد را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این شعرها و مولودی ها بسیار زیبا هستند و به مناسبت میلاد امام سجاد سروده شده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شعرهای زیبا و شاد به مناسبت ولادت امام سجاد را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پـنجـــم شعبان رسیدهـــ‌عاشــقان گل‌ـآمده

دردمــنــدان جهـان وقت توسّــل آمده

نور حق شد جلوه گرامـشـب/نخل دیـن شد پر ثمر امـــشب

یاعلی بن الــحســـین مولا

چهــارمـــیــن شمس هدایت آمـــده در اینــ‌ــجـهان

شادمان از مقــدمـــش گشــتـه قلوب شیــعـیان

شیـــعه را نور دوعیـــن آمد/هســـتـی مولا حسـیـن آمد

یاعلی بن الحـســین مولا

شادمـــان گشـتـه حسـیـن بن علـی از دیدنــش

دل بَــرَد از مادر خود لحـــظـــه خندیدنـش

زد حســـیـــن بوسه بروی او/مادرش شد مست بوی او

یاعلــی بن الحـــســین مولا

در گلستـــان نبی بار دگـر گل وا شده

ازکرامات خدا مولا حسیـــن بابا شده

درجــهان نور مبین آمد/شیعـــه را حبل الــمتـیـن آمـــد

یاعلی بن الحـسـین مولا

از قدوم‌ــاینـــ‌ پسر بیـت الولا گلــشـــن شده

دیده مولا حســـین بن‌علـی روشن شده

شهــربـــانو قمر‌ـــآورده/برحـــسیـــن گل پسـر آورده

یاعـــلـــی بن الــحسیــن مولا

شاعـر:رضا یعقوبیان

شعر میلاد امـــام سجاد (ع)

به پنجم روز شعـبان در مدینه آمــده دنیــا

علی بن الحـسیــن بن علی آن گوهر والــا

گرفـتـه شهربـــانو در بغــل قنـــداقـه او را

کند شکر خدا جدش علـــی عالی اعلـــا

پدر باشـــد حسـین وشاد ازمیلـاد فرزندش

مبارکــبـاد می گوید براوجبــریــل از بالا

علـی اوسط اســت وبر علی اکبــر برادر او

رخـش را بوسه باران کرد اکـبـر زاده لیـــلـا

ولیـعـهد حسـین اســـت وولایـت را مه چارم

میـــان عابـــدان کل عالــم شاخـــص ویکــتا

شرافت دار می گردد سجـده با وجود او

برای عابـــدین زینـت برای ساجــدیــن آقا

خدا خواهـــد که او بیمار درکــرببـلـــا گردد

بمـاند زنـده وباشــد به جمــله شیعیـــان مولا

بود گریان همــیــشــه بر مصـــیـــبــتهـای بابــایـــش

مکمـل می شود این کار بهـر نهــضـت بابــا

شود جشــنـی بپـا با یاد میـلـــادش در جنـــت

به مهـمـانداری مولا حســیــن وحیدر وزهـرا

بسـی شادی نمــا ای شیـــعـه در هنگـــام میـلــادش

که تا بابای او گیـرد دسـتــت در صف عقــبـــی

خداوندا نصــیــب من نمــا در روز میلــادش

کنم طوف مزار او در شهــر رسول الـــلـه

شــاده دل ِ ارض و سمــا/گوهر نایاب اومده

روح منـاجــات و دعــا/دلــبر اربــاب اومده

حُـسـن ِ خدایی مثــه اون/چشــم دو عالم ندیده

از کرمــش بر عاشقا/خون خدا عیــدی میده

کعــبه ی دلـــها یا علـــی یوسف زهرا یا علـــی…

زاده ی زهـــرا یا حســین/قلب ماهـا بی قراره

از قدم گل پسرت/بارون رحــمــت می باره

شعر ولایـــت میخونیم/با یه دل ِ بی تاب آقــا

ما صدقـه از تو میـــخوایـــم/سائلارو دریـاب آقــا

کعبــه ی دلـهـــا یا علی یوسف زهرا یا علــی…

حاجـت مارو روا کن/آرزوی ما همیـنـه

به زودی زود ما بشـــیـــم/زائر شهرمدیـنـــه

همــراه سیّد علــی و/یاد امام و شهـــدا

هم یه سفر اونجــا بریـــم/هم یه سفـــرکــربـلـــا

کعـبـــه ی دلهــا یا علی یوسف زهرا یا علی…

شعــر ولادت امــام سجاد (ع)

موسم شادي و شور است پنجــم شعــبـــان رسـيده

ازسوي خالق يكـتـا مظــهر يزدان رســـيده

نور سرور آمـــد امشـب نجل احـمد آمد امشـب

چارمــين نور ولايت. چون محمـّد آمــد امشب

يا علي بن الحـســـين(ع)

********

امـــشـب از لطـــف خداوند از مدينه كرده ام ياد

شهـــر يثـــرب پر زشادي گشــته از ميلــاد سجاد

كرده حق به ره عنــايت سرزده ماه ولايت

آمـده پور حســين و چارمـين شمس هدايت

يا علي بن الـحـــسين(ع)

********

از قدوم گل زهــرا شد چراغان همه دنيا

در مدينه بهــر سجاد جشن شادي گشـته بر پا

شد مدينـه وادي طور پرشـــده از شادي و شور

گل بريزيد گل بپاشـيد آمده نورٌ علـي نور

يا علي بن الــحـســين(ع)

********

شهربـانو بوسه ميزد بر رخ زيباي فرزنـد

امشب از شوق نقش بسته بر لبانـــش گل لبـخنــد

امـشــب از ره مه رسـيده نور حق از ره رسيده

شهربـــانو شاد شاد است پور ثاراللـــه رسـيده

يا علي بن الحـــسين(ع)

********

شكـــر الــله حق نهـاده مهر او انـدر سرشتم

شهـــر زيبـــاي پيمـبــر شد بقـــيع او بهــشـتم

گل ياس بي قرينه. مهـــر تو دارم به سينـه

در شب ميلادت اي گل دعوتم كن به مدينـــه

يا علــي بن الحــسين(ع)

********

اي گل باغ ولايت دســـت خالــيم ب سويت

كن دعـايم تا بگـــيرم گل زهرا عطــر و بويت

از همه عالم گسســـتم سرراه تو نشـســـتــم

بس كريم و مهـــربــاني شكـــر حق دل بر تو بسـتم

يا علـــي بن الحسين(ع)

********

مهــر تو در سينه دارم تا صف حشـــر و قيامت

كن نظـــر اي گل زهــرا بر من اي روح كرامـت

روح تقوا جان ايمان گشته ام من بر تو مهــمـــان

از كرم بنشـــســـته ام من در كنـــار خوان احــســان

يا علــي بن الـحسين(ع)

********

تو سفير كربلايي روح صبـــر و استقامـــت

تا صف محـــشر علــي جان ميرسد بر جان پيامت

اي صبور آل عصـــمت نور تو انوار رحــمت

تو نشان دادي در عالم شيعه دارد جاه و عزّت

يا علـي بن الـحــســين(ع)

شاعر: رضا یعـقوبیان

شعرهای زیبا و شاد به مناسبت ولادت امام سجاد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.