شعرهای عاشقانه و زیبا در مورد زندگی

گلچینی از شعرهای عاشقانه و زیبا در مورد زندگی را برای شما عزیزان در مجله خبری دانستن قرار داده ایم این شعرهای عاشقانه بسیار زیبا و از شاعران معاصر و می باشد بسیاری از افراد از این شعرها استفاده نموده و در کانال های تلگرامی خود قرار می دهند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شعرهای عاشقانه و زیبا در مورد زندگی را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شعرهای عاشقانه و زیبا در مورد زندگی

بــاید راهی یافـــت، برایـِ زنـــدگــی را زنــدگـی کردن،

نه فقــط زنــدگـــی را گُذَـــراندَــن ..

بایـد راهی یافت،

برایــِ صبـح ها با اُــمـــید چشــم گُـــشودَــن،

برایـــِ شب ها با آرامشِ خیال خوابـــیدن..

ایـنـــطور که نمـــیــشود،

نمــیشود که زندگی را فقط گذرانـد ،

نمیــشود که تمــام شدنـِ فصـلـــی و رســـیـدنـــِ فصــلی جدیـــد را فقــط خُنـَکـایِ ناگهــانــیـــِ هوا یادَت بیاورد،

نمــیـشود تا نوکِ دمـاغـَت یخ نکرده حواسَـــت به رسـیـدنــِ پایـیـز نباشـــد..

ایـنــطور پیش بِـــرَوی یک آن چَـــشم باز میکنـی

خودَــت را میـــانِ خزانـــِ زردِ زنـــدگی ات میابـی ،

و یادت هم نمـــی آیـــد چطور گذَـــرانده ای مســـیـــرِ بهـــاری و سبزِ زندگی ات را..

اصلـا خدا را هم خوش نمــی آیــد،

راهــَـــت داده به دنـــیـــایــَش که نقشـَــت را ایفـــا کنـی،

یک روز خوبُ حتی یک روز بد ،

یک روز شیریـنـــُ حتی یک روز تلـــخ ،

یک روز آرامـــُ حتی یک روز پُرهـیاهو ،

وظیفه ی تو زنــدگـــی را با تمـــام و کمالـَــش زنـــدگی کردن اســت،

با تمامـــِ سِــکـانس هایِ تلــخ و شیـریـــنَـــش..

نمـــیشود که همـــه اش خســتـــه باشــی

و سَرِ سکـانــس هایِ تلــخ بهانــه بیـــاوری و گوشه ای به قهر کِز کنی و بازی نکـــنـی ..

حق داری که خستــگــی ات را در کنــی،

امـــا حق نداری که دیــگر مســیر را ادامـــه ندهـــی ..

اینـــطور که نمـــیشود،

تا دیـر نشده بایـــد راهـی پیدا کرد،

بایـد زنـــدگی را زندگـــی کرد ..

وقتی گیـلاس با بند باریـکـش به درخت متصـــل است

همـه عوامــل در جهــت رشــدش در تلـــاشــنـد..

باد باعـث طراوتش میشود

آب باعث رشدش میشود

و آفتاب پخــتـگـــی و کمال میــبـــخشـد

امـــا …

به محض پاره شدن آن بند و جدا شدن از درخــت،

آب باعــث گنـدیـدگی

باد باعــث پلاسـیـــدگـــی

و آفــتاب باعــث پوسیدگـی و ازبـــین رفتن طراوتش میشود..

بنــده بودن یعنی همیـــن، یعـــنی بند به خدا بودن، که اگــر این بنـد پاره شد، دیگر همـه عوامــل در نابودی ما مؤثــر خواهـد بود.

پول، قدرت، شهرت، زیـبـــایــی… تا بنـــد به خداییـــم برای رشــد ما، مفیـــد و بسـیـار هم خوب اســـت امــا به محــض جدا شدن بنــد

بنـــدگی، همه آن عوامـــل باعـــث تبـــاهــی و فســـاد ما می شود.

شـــکـست ها و نگـرانــی هایـت را رها کن،

خاطـراتت را،

نمـیگویم دور بریـــز،ــامـــا قاب نکن به دیوار

دلـتـــ…

در جاده ی زندگـــی، نگـــاهــت که به عقب

باشد؛

زمین می خوری…

زخم بر می داریـــ…

و درد می کشیــ…

نه از بی مهری کسی دلـگیـر شو …

نه به محبـت کســی بیـــش از حد دلگـرمـــ…

به خاطر آنــچه که از تو گرفــتـه شده،

دلــسرد مباش، تو چه می دانــی؟

شاید … روزی … ساعــتی … آرزوی

نداشـتنـــش را می کردیــ…

تنها اعــتمــاد کن و خود را به او بسپـــار …

هیچ کس آنـــقـــدر قوی نیـست که ساعــتها

بر عکــس نفس بکشـد …

در آیـــنده لبـخند بزنـ…

این همـــان جایــی است که بایـــد باشـــی!

هیج کس تو نخواهـــد شد

آرامـــش سهـــم توست …

نيمــى از زنـدگى مان

ميشود صرفِ اينــكه به آدمهاى ديگر ثابـــت كنيم،

ما چقدر خوشبــخــتيم…

به آدمـــهايى كه شايد خوشبـختـــى برايشـــان تعـريفِ ديگـرى دارد

حتـــى اگر واقــعاً هم خوشبــخـت باشـيم،

اما همـــين خودنمــايى،

ما را تبديل ميكنـد به بدبــخــت ترين آدمـِ روى زمين!

غذايى اگر جلويمان ميگـــذارند،

قبـــل از لذت بردن از غذا،

ترجيح ميدهيم آن را به رخِ ديگران بكشيم…

سفـــرى اگــر ميرويم،

ترجـيحـمان اين است كه بگوييم،

ما آمـديم به بهتـرين نقطه ى روى زمـين،ـتو

بمـان همـــان جهنم همـــيشـــگـى…

واردِ رابـطـه اگر ميشويم،ــعالم و آدم را با خبر ميكـــنـــيم،

كه ببينيد چقـدر خاطرِ من را ميخواهد،

تو امــا بمـان در همان پيلــه ى تنـــهــايى ات…

ما لذت بردن را پاك فراموش كرده ايم

مسيرى را ميرويم كه خطـــِ پايان ندارد،

فقط ميرويم كه از بقـيه جا نمانيم!

شعرهای عاشقانه و زیبا در مورد زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.