شعرهای منتخب درباره آمدن ماه رمضان

گلچینی از شعرهای منتخب درباره آمدن ماه رمضان را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این شعرها بسیار زیبا و از شاعران معاصر می باشد ماه خدا که همه مسلمانان از برکات این ماه زیبا مطلع می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شعرهای منتخب درباره آمدن ماه رمضان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

گرچه ایــن ماه خداوند عظیم اســـت عظیم

صاحب سفره در ایـنـ‌ـمـــاه کریـم اســـت کریم

ماه بخـشش ز گنـــاهـــان و خطـا پوشیـــ‌ــهاســت

هر تراوت به سحرگــه ز نســـیم اسـت نســیـم

سحرم دولت اقـــبال به بالــین آمـــد

گفـت ایـن حال که داری‌ـــتو، وخیــم اســت وخیـم

دست بر دامن پیــغـمـــبـر و آلش بزنـــیـد

گرچـه ایـــن دّـــُرگـران‌ـــمــایه، یتـیـم است یتیـــم

دیـگر از ایـن همــه تقــصـیـــر به تنــگ آمده‌ـــام

برمشامم ز توایـــن طُرفه شمــیم‌ــاســـتــ‌ـشمـــیـــم

هرکـــجا پا نهــم آنـــجــاست همـه ملـک خدا

لیـک کوی تو مرا بیت و حطـــیـم اســت حطـــیـــم

هر که با این سر سودا زده همـــرنگ شود

پیــش عشــاق جگــر سوز زعـیـــم است زعیـم

لیـلـــه قدر مرا زلف تو تفـــســـیـــر نمود

عاشـــقــان دوست به عشـاق،رحیــمــ‌ـــاســت‌رحیم

کوله‌ــباری ز گنه همــراه خود آوردم

حال و روزم همــه از عهـــد قدیــم است قدیم

دامنـــم غرقه ستاره اسـت خدا میــدانــد

گو اویس قرن ایـــن‌ــعــطـر نسیم اسـت نسیم

شاعـر: مرتضی محــمودپور

اشــعار منــاجـــاتی ماه مبـــارک رمـضان

ماه رمـضــان ای مه زیــبای خدایی

هرگـه که بیایـی همـــه را شادنمـــایـــی

مهمـانـــی حق باشــی و ما هم همه مهـــمــان

بنـــشســـتــه سر سفره که تو رو بنـــمایی

شادم زعـطا گشتـــن ادراک حضورت

یکـــبار دگــر از همـــگـــان دل بربایی

توماه صیام هسـتی وما بنده صائم

درگــاه امـیــدی تو واســباب رجـایــی

قرآن خدا را به یقـــین فصــل بهاری

با خوانــدن آن قلـب بیــابد چه جلـایی

باشد شب قدری به شبـهــای تو مســـتور

در بین لیالـــی بکـند جلوه نمـایــی

به به زسحـــر ها که گه راز ونیازست

افطـــار دهد بردل صائم چه صفـایی

با تو بگشو دســت خدا باب بهــشـــتـــش

الـــحق که تو مســـتوجب هر گونه ثنـایـی

هر روز تو، رحـــمـــان بدهد بارش رحمــت

خالـــی نگـذارد ز کرم دست دعـــایــی

صدشکر دگـــربار شدم ساکـن شهرت

تو ماه درخشـان همه ارض وسمائی

شاعــر:اســماعیــل تقوایی

شعــر تبــریــک ماه رمضـــان

به به که بیــامدسـت ماه رمضان

ماهی که بود اشرف ایــام زمــان

ماهـــی که درآن شدسـت واجـب روزه

ازروزه شود سیـاه روی شیطان

ماه رمـــضان خدای مهـــمـاندار اسـت

دعوت شده بنـــده برســـر سفـــره وخوان

ماه رمضـان دعــا پذیرفتـــه تر اسـت

فصلـــی چو بهار آمــده برقـرآن

ماه رمـضان زخوردن امساک شود

همــراه دهان روزه بود چشم وزبـــان

ماه رمـضان لیـــله ی قدری دارد

نازل شده قرآن پیــمبر در آن

ایـن شب به یقـــیـن بهتریــن شب باشـــد

همــسـنـــگ هزار ماه این شب را دان

ماه رمضـــان چوگیرد آرام دلـت

با یاد خدا گنــاه خود را سوزان

باران زسـحاب رحـمت حق ریــزد

لبــریز شود جام وجود از ایمـان

در موقع افـــطار ملـــایــک گوینــد

تبـــریـــک به روزه دار، از پیــروجوان

ای بنـده مده فرصت ایـــن ماه زدست

راضــی تو نما زخود خدای رحـمان

شاعر : اســـمـــاعیــل تقوایــی

شعرهای منتخب درباره آمدن ماه رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.