شعر زیبای سیزده بدر استاد شهریار

سیزده بدر یکی از جشن های سنتی در ایران می باشد شهریار شعرهای بسیار زیبایی سروده است دیوان ترکی شهریار بسیار زیبا و یک اثر ماندگار می باشد درباره سیزده بدر هم شهریار یک شعر زیبایی را سروده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شعر زیبای سیزده بدر استاد شهریار  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شعر زیبای سیزده بدر استاد شهریار

یـار و همـــســـر نگـرفتــــــم که گـــــــــــرو بود سرم

تــــو شدی مادر و من با همــه پیـری پســـــــرم

تو جگـــــرگوشه هم از شیـــر بریـدی و هنـــــــوز

من بیچـــــــاره همــان عاشـق خونیــن جگــــرم

خون دل می خورم و چشــــــم نظربـازم جـــام

جرمم این اســت که صاحبــــدل و صاحب نظــــرم

من که با عشـق نرانــــــدم به جوانــی هوسی

هوس عشق و جوانـــی ست به پیــرانه سرم

پدرت گوهــــــــــر خود تا به زر و سیم فــروخت

پدر عشـق بسوزد که درآمد پـــــــدرم

عشـــق و آزادگــی و حسـن و جوانــی و هنـــر

عجـــبــا هیچ نیرزیـــــــــــــــد که بی سیم و زرم

هنــــــــــــرم کاش گره بنـــد زر و سیـــمـــــــم بود

که ببــــــــــــــازار تو کـــــــــاری نگــشود از هنـــرم

سیـــــــزده را همــه عالـــم بدر امـــروز از شهـــر

من خود آن سیـزدهـــــــم کز همــه عالــم بــــدرم

تا بدیـــــــــوار و درش تازه کنــم عهـد قــــــــدیم

گاهـــــــــی از کوچه معـــشوقه خود می گــذرم

تو از آن دگـــــــــــــری، رو که مـــــرا یاد تو بس

خود تو دانـــــــــی که من از کان جهانـــی دگرم

از شکــــــــــــار دگـــران چشم و دلی دارم سیـر

شیــــــــــرم و جوی شغــــــالــان نبود آبـخـــورم

خون دل مـــــــوج زند در جگــــــرم چون یاقوت

شهــــریــــــارا چکــنــم لعلــــم و والا گهـــــرم

شعر زیبای سیزده بدر استاد شهریار

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.