شعر کامل اصلا حسین جنس غمش فرق می کند

شعر کامل اصلا حسین جنس غمش فرق می کند یک شعر بسیار مفهومی و فوق العاده عالی و زیباست که هر عاشق اهلب بیتی که اون رو میخونه احساس شعف و لذت میبره .

 

اصلاً حسین جنس غمش فرق می‌کند
این راه عشق، پیچ و خمش فرق می‌کند

اینجا گدا همیشه طلبکار می‌شود
اینجا که آمدی کرمش فرق می‌کند

شاعر شدم برای سرودن برایشان
این خانواده، محتشمش فرق می‌کند

صد مرده زنده می‌شود از ذکر یا حسین
عیسای خانواده دمش فرق می‌کند

از نوع ویژگی دعا زیر قبه‌اش۱
معلوم می‌شود حرمش فرق می‌کند

تنها نه اینکه جنس غمش، جنس ماتمش
حتی سیاهی علمش فرق می‌کند

با پای نیزه روی زمین راه می‌رود
خورشید کاروان، قدمش فرق می‌کند

من از «حسینُ منّی» پیغمبر خدا
فهمیده‌ام حسین همه‌اش فرق می‌کند

 

شعر کامل اصلا حسین جنس غمش فرق می کند

اصـلـــاً حســین جنـــس غمــش فرق میـــ‌ـکــنــد
ایـن راه عشق، پیچ و خمـش فرق می‌ـکنـد

ایــنــجــا گدا همیــشـه طلبکار میـــ‌ـــشود
ایـنــجا که آمدی کرمـــش فرق میــ‌کنــد

شاعر شدم برای سرودن برایشـان
ایـن خانواده، محتـشــمـش فرق میـ‌ـــکـنـد

صد مرده زنــده میـــ‌شود از ذکر یا حســـیـــن
عیســـای خانواده دمش فرق می‌کـــنــد

از نوع ویژگـــی دعا زیـر قبـــهـ‌ــاش۱
معلوم می‌ــشود حرمـش فرق می‌کـــنــد

تنــها نه ایــنکه جنـــس غمـــش، جنس ماتــمش
حتـــی سیــاهــی علـمش فرق میــ‌ـکـنـد

با پای نیزه روی زمــین راه میـــ‌ــرود
خورشـیـــد کاروان، قدمش فرق میـــ‌ــکـنــد

من از «حســـیــنــُ منّی» پیغمبـر خدا
فهــمـــیـــدهـــ‌ام حسیــن همـه‌ـــاش فرق می‌ـکنـــد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.