خصوصیات ویژه افرادی که به کودکان آزار جنسی می رسانند

کودک آزاری یکی از معضلات همه جوامع می باشد و چگونه باید این مشکل را از بین ببریم تا نتوانند به کودکان آزار جنسی برسانند افرادی که به کودکان آزار جنسی می رساندند این دسته از افراد در کمین کودک شما می باشند کودکانتان را به تنهایی در خیابان تفرستید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر خصوصیات ویژه افرادی که به کودکان آزار جنسی می رسانند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : بسیاری از پدر و مادر به خردسالان خویش می‌آموزند که برای فراخوانی کردن عزیزان و آشنایان بزرگسال از عنا وین ‘ خاله ‘ و ‘ عمو ‘ استفاده نمایند , غافل از این‌که این عنوان ها می‌تواند عذر ای باشد برای این‌که این اشخاص راحت خیس به اطراف بچه تجاوز نمایند . توده ای دیگر از پدر و مادر هم خیالشان راحت است که فرزندشان پسر بوده و از طفل آزاری جنسی در امان است درحالیکه طبق گزارشات انجمن های فعال در حوزه نوباوه آزاری , اکثر وقت ها کودکانی که مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته اند , پسر میباشند .

همینطور همواره تصور بر این است که طفل آزاری جنسی از طرف مردان انجام میگردد درحالیکه آنچنان که درین گزارش می‌آید , همواره بایستی نسبت به آشنایی نوپا آزاران در هر طبقه و هر جنسی , هشیار بود . متاسفانه گزارش هایی از مورد ها اغوای نوباوه به رابطه ها جنسی اینترنتی ثبت شده که ضروری است پدر و مادر درین ارتباط نسبت به استفاده نوباوه از وب و شبکه های مردمی حیاتی باشند .

احمد خاکی نائب رئیس اجتماعی بهزیستی استان تهران , مطهره ناظری حقوقدان , نماینده قانونی دادگستری و مدیریت انجمن حمایت از دستمزد خردسالان و سعید نوروزی متخصص مسئول کارها جراحت دیدگان بهزیستی استان تهران به واکاوی لزوم آشنایی پدر و مادر از نوباوه آزاران , آشنایی علامت ها نوباوه آزاری در فرزند بعداز صورت دادن حادثه و راه و روش های پیشگیری از آن در‌این گزارش پرداخته اند .

بچه آزاری از طرف کسانی که به هیچ وجه توقع نداریم!

متخصص مسئول کارها زخم دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید : نوپا آزاری را کسی انجام میدهد که ابدا توقع نداریم آن شخص انجام دهد بدان شکل که نوپا آزاران اکثر وقت ها بین پدر و مادر , جانشین پدر و مادر و مراقبان طفل می باشند . سعید نوروزی در اظهار‌کرد و گو با خبر نگار ایرنا میافزاید : عموما طفل آزاری بوسیله پدر و مادر صورت بپذیرد ولی قوم و قبیله , عزیزان و آشنایان هم جزء نوباوه آزاران می‌باشند و مراجعان در مرکز ها بهزیستی داریم که به چشم می خورد غفلت پدر و مادر از برقراری ارتباط با اشخاص قابل اعتماد , موجب شده تا کودک ها درباره هایی قرار گیرند که اشکال آزارها را تجربه نمایند .

او ادامه میدهد : اکثری از اشخاص میپندارند آنانی که نوپا آزاری انجام می دهند , مریض کم عقل می باشند یا این که خلق مجرمانه دارا‌هستند , درحالیکه احتمال دارد اینگونه نباشد و اکثری از آزارگرها , خلق و خوی مجرمانه یا این که بی تعادلی روانشناختی در‌حد پاتولوژی جراحت ندارند بلکه در دست گرفتن خشم آن ها کم است .

کودک آزار احتمالا به عبارتی معتمد شما باشد

متخصص مسئول کارها زخم دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید : نوپا آزاری احتمالا بطور نمونه از سمت زن و شوهری اعمال شود که ارتباط شان با نیز عالی نیست و خردسال ها سپر بلا قرار میگیرند .
نوروزی میافزاید : در‌این روابط , خشم جهت دهی و جابجا شده را در سوی خردسالان می‌بینیم . او تصریح می نماید : نباید اینطور تصور شود هر که طفل آزاری می نماید شخصی نظیر غول یا این که دیو است اتفاقا احتمال دارد انسان معمولی یا این که چه بسا معتمد باشد البته جاهایی تنش های فزاینده ای که در وجودش توده می گردد و مجالی برای پیدایش و ابراز آن پیدا نمیکند که تنش ها به نوپا آزاری سبب می گردد . او خاطرنشان می نماید : طبعا خانواده هایی که گسیختگی بین رابطه ها دارا هستند احتمال دارد کودک ها بیشتر در معرض طفل آزاری قرار گیرند . خانواده هایی که در آن ها مصرف مواد علی الخصوص الکل است , بیشتر در معرض طفل آزاری قرار دارا هستند .

طفل آزاری جنسی مخفی

متخصص مسئول کارها زخم دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید : یک قسمت هایی از نوباوه آزاری حقیقتا نهفته است و مردمان خیلی به آن دقت نمیکنند بطورمثال در شرایطی که در مواقعی , شخصی با بچه خویش ارتباط جنسی یا این که ‘ محرم آمیزی ‘ برقرار نماید , مخفی می‌ماند .

نوروزی می‌افزاید : گهگاه بچه آزاری جنسی در خانواده واقعه می افتد البته ابدا رنگ و لعاب فعالیت جنسی ندارد و چه بسا گهگاه به محبت هم تعبیروتفسیر میشود .
او ادامه میدهد : این کار زمانی واقعه می افتد که بابا یا این که مامان , نوباوه خویش را در آغوش بگیرد فارغ از این که مرزبندی های ارتباط را محافظت نماید و تعامل بیشتری با نوباوه داراست بطورمثال بیشتر نوباوه را می بوسد , جاهایی از تن نوباوه را می بوسد که محرمانه خیس است و شاید از خارج , یک مامان یا این که بابا خیلی کریم ومهربان تلقی گردد که اینها محرم آمیزی پوشیده و نوباوه آزاری جنسی نهفته که اصلا ما آنها را نمی بینیم .وی بیش تر می نماید : از خارج که به‌این مساله نگاه میگردد , هیچ کار جنسی چشم نمی‌شود البته مرزها شکسته شده‌است . اینگونه خردسالان در بزرگسالی می‌گویند که اینجانب می فهمیدم اتفاقی در اکنون صورت دادن است و شم می‌کردم پدرم دارااست کاری می نماید که نباید انجام دهد .

کودک آزاری با رنگ و لعاب رمز

متخصص مسئول کارها جراحت دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید : خردسال ها در سنین کودکی , زمانی مشکلی پیش می‌آید , نمی توانند کوله پشتی را روی کولشان بگذارند و از منزل خارج بیایند و میمانند , زمانی می‌مانند مجبورند به‌این وضعیت بدن بدهند و متاسفانه اکثری وقت ها , آزارهایی از این دست , موجب میشود که خردسالان اندیشه نمایند این نقص‌ ما است و مسائل را نهفته می نمایند .

نوروزی می‌افزاید : مخفی ماندن نوپا آزاری ها به کمبود فراگیری خودمراقبتی بازمی گردد به این ترتیب بایستی به کودک ها آموخته شود که در صورتی کسی دست درازی کرد یا این که کاری کرد که تو خوشش نمی آید , این نقص‌ تو نیست و بایستی حتما با ما میان بگذاری و به ما بگویی و در حقیقت از رمز بودن این مسئله , جلوگیری کنی .

عواقب مخفی ماندن بچه آزاری

متخصص مسئول کارها جراحت دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید : هنگامیکه نوپا آزاری در موقعیت سر باقی بماند , هیجاناتی را به همراه دارااست که سد راه و روش رویش کم عقل و تحمل روانشناختی نوباوه می‌شود .
نوروزی میافزاید : درین مواقع , نوپا خودش را بد و دوست نداشتنی تلقی می نماید و چه بسا شاید مجدد به آن هر که داراست نوباوه آزاری می نماید برگردد و با زیر میزی دادن بخواهد که برای مثال خانواده یا این که خاندان متوجه این قضیه نشود .

ضرورت شناخت کودک با معنی سر

مطهره ناظری مدیر انجمن حمایت از دستمزد خردسالان در رابطه لزوم یادگرفتن مسائلی در رابطه سر به طفل و علامتها نوباوه آزاری به خبر نگار ایرنا می گوید : می بایست این مسائل به خردسال ها یادگرفتن داده شود که رازهای عالی و بد چه است .

او میافزاید : یکی مواقعی که طفل آزاران از آن برای ادامه نوباوه آزاری استفاده می نمایند این است که به نوپا می‌گویند ‘ این رازی بین اینجانب و تو است ‘ .
او تاکید می نماید : نوباوه بایستی این مهارت را داشته باشد که تشخیص دهد رمز عالی و بد چی میباشد و چه هنگامی میتواند این سر را بگوید و می بایست به چه کسی بگوید .
ناظری خاطرنشان می نماید : می بایست با بچه ارتباط خیر داشت تا وی مورد ها طفل آزاری را بگوید .

علامت ها کودک آزاری چیست؟

گهگاه نوباوه آزاری هایی حادثه می افتد که زمان ها ادامه داراست و رمز نوپا باقی می‌ماند البته خلل کجاست که پدر و مادر متوجه رمز نوپا خویش نمی‌شوند . یکی‌از این مشکلات به ناآگاهی پدر و مادر از علامتها طفل آزاری بازمی گردد . مدیر انجمن حمایت از حقوق و دستمزد کودک ها در این باره می گوید : علائمی موجود هست که به پدر و مادر گوشزد می نماید , نوپا شما مورد نوپا آزاری جنسی قرار گرفته است . ناظری میافزاید : وقتی که بچه به خودش جراحت میزند , مو خودش را می تراشد یا این که خودزنی می نماید , اینها علامت هایی از طفل آزاری جنسی است .

او ادامه می‌دهد : کودکی که مورد بچه آزاری جنسی قرار گرفته , حس گناه را می نماید و با خودش فکرمی‌کند اینجانب تقصیر‌کار هستم که مورد نوپا آزاری قرار گرفتم , حتما اختلال از اینجانب است یا این که زیرا اینجانب خوشگل هستم این پیش آمده است , پس گیسو سرم را میزنم . او تاکید می نماید : این علامت هایی است که پدر و مادر بایستی به آن ها اعتنا نمایند و در صورت مشاهده آن ها به یک روانشناس مراجعه نمایند تا برهان این علامت ها , شناسایی شود .

زنان کودک آزار

مدیریت انجمن حمایت از حقوق و دستمزد خردسالان می گوید : یادگرفتن توان ‘ خیر اعلام کردن ‘ به کودک ها هم خیلی دارای اهمیت است ; این بضاعت می بایست به طفل یا این که پدر و مادر فراگیری داده شود . ناظری تاکید می نماید : طفل چه بسا قادر است هنگامی که مادربزرگ میخواهد نوباوه را ببوسد بگوید خیر و در واقع این حق تعیین را داشته باشد .

او تصریح می نماید : به تازگی طبق گزارشی که ‘ صدای یارا ‘ ( راس مشورت تلفنی انجمن حمایت از دستمزد خردسال ها ) داشت , مشخص و معلوم شده که بخش اعظمی از نوپا آزاران , زن می‌باشند . او می گوید : اکثر زمان ها ما , فکر‌می‌کنیم ‘ نوپا آزار ‘ بیشتر , مرد می‌باشد , اینطور نیست خیلی از موارد نیز زنان کودک آزار هستند. بطورمثال در یکی از گزارش ها ، مادربزرگ ، نوه را مورد کودک آزاری جنسی قرار داده است و این موارد باید آگاهی رسانی شود.

تردد خردسال ها به تنهایی در کوی و برزن ممنوع

مدیر انجمن حمایت از دستمزد کودک ها در‌پی با اشاره به منش های پیشگیری از نوباوه آزاری می گوید : مهارت آموزی به خردسالان برای پیشگیری از نوباوه آزاری زیاد دارای اهمیت است . ناظری می‌افزاید : یادگرفتن هایی نظیر این که پدر و مادر بدانند نوباوه از چه سنی میتواند در منزل صرفا بماند یا این که از چه سنی میتوانند خردسال ها را خارج بفرستند , می بایست از منش های متعدد اعم از از روش ارگان های مردمان ارگان انجام گیرد ولی متاسفانه بعضا مدرسه ها , انجمن ها و ارگانهای مردمان ارگان را برای ارائه این یادگرفتن های مهارت معاش به خردسال ها به مکتب خط مش نمی دهند و حس هراس و وحشت دارا‌هستند و متاسفانه خردسال ها درین ‘ ناآگاهی ‘ می‌مانند .

او تصریح می نماید : بطورمثال در زمینه ی آتنا یکی‌از عوارض وقوع جرم و بسترهای بستر ساز را این می دانستیم که کودکی به سن و سال آتنا نباید فقط در کوی و برزن رفت وآمد پیدا نماید و درصورتی که پدر و مادر این مسائل را می دانستند بطورقطع ملاحظه بیشتری دراین باره میشد تا بستر وقوع جرم مهیا نشود ; بخش اعظمی از اتفاقات در روستاها و شهرستان ها بجهت آن فرهنگ وتمدن و دعوا آبرو است .

کودک آزاری جنسی و شبکه‌های‌عمومی

گهگاه تصور می‌شود که نوپا آزاری جنسی صرفا تعرض فیزیکی به بچه است درحالیکه وسوسه طفل به دیدن وبسایت های هرزه نگاری هم بچه آزاری جنسی برشمرده می گردد .
نائب رئیس اجتماعی بهزیستی استان تهران دراین مورد می گوید : ناز و نوازش , تماس یا این که لمس اندام های جنسی , تحریک اندام جنسی , آمیزش , تحریک و ارتباط جنسی ناخواسته یا این که چه بسا همجنس بازی از اشکال طفل آزاری جنسی به شمار می‌رود . احمد خاکی میافزاید : قرار دادن نوپا در معرض مطالب جنسی – که روز جاری با تکوین شبکه‌های‌اجتماعی در جامعه ما بسیار شده‌است , تجاوز به اطراف محرمانه نوباوه نظیر وادار کردن نوباوه به درآوردن خرقه و تماشای وی در اتاق , فایده کشی جنسی و وسوسه طفل به دیدن وبسایت های هرزه نگاری هم طفل آزاری جنسی است .

او تصریح می نماید : اغوای بچه به ارتباط ها جنسی اینترنتی هم از سایر گونه های نوپا آزاری به حساب آورده می شود که متاسفانه در جامعه می باشد و ما این موردها را داریم , بچه آزاری جنسی از ارتباط ها حضوری در سوی فضای مجازی رفته و آنگاه روحی و کم عقل این ارتباط ها در حالا تکوین است .
خاکی بیشتر می نماید : قرار دادن نوپا در معرض فیلم و مجلات با محتوای مساله جنسی و استفاده از نوپا در ایجاد هرزه نگاری از سایر مصادیق طفل آزاری جنسی است .

خردسال ها بایستی درمقابل لمس کردن عکس العمل نشان دهند

نائب رئیس اجتماعی بهزیستی استان تهران با اشاره به رویکرد های پیشگیری از طفل آزاری جنسی می گوید : مسائل ای که در جامعه ما خیلی به آن بی توجهی می‌شود , خودمراقبتی جنسی است . متاسفانه آلرژی نسبت به حفظ ها یا این که خودمراقبتی جنسی در جامعه زیاد ذیل است . خاکی میافزاید : حقیقتا نوپا در مورد ها نوپا آزاری تقصیر کار نیستند مخصوصا روز جاری که اکثری از خردسال ها ما به خاطر کانال های ماهواره ای به نوعی رابطه مستقیمی با مساله جنسی دارا هستند , سیستم آموزشی و سیستم خانوادگی نسبت به خودمراقبتی , بی توجهی دارا هستند . او در تعریف خودمراقبتی می گوید : خودمراقبتی قادر است یادگرفتن های گوناگون باشد بطورمثال این که فرزند ما بداند حتی‌د‌ر برعلیه یک لمس کردن , برخورد نشان دهد و تقابل نماید .

اعطای کنیه عمو و خاله به دوست و آشنا , ممنوع

سعید نوروزی متخصص مسئول کارها زخم دیدگان بهزیستی استان تهران در‌پی مشاجره خودمراقبتی می گوید : در فراگیری خودمراقبتی بایستی به خردسالان آموخته شود که اندام های سری شان کجاست .
او می‌افزاید : همینطور می بایست به نوباوه یادگرفت که چه افرادی حق دارا هستند به اطراف محرمانه تو نزدیک شوند یا این که برای نوباوه مرزبندی ارتباطی برقرار شود .
او به پدر و مادر پیشنهاد می نماید : دوست خانوادگی خویش را به خردسالان به اسم های آقا یا این که خانم فلانی بشناسانید , استفاده از القابی مثل عمو و خاله و عمه و دایی برای اطرافیانی که ارتباط سببی و نسبی با ما ندارند , به نوعی بردن خردسال ها در سوی شکستن مرزها است .
او ادامه میدهد : بطورمثال بچه می گوید این عمو است که من را بوسیده است ;

وی اضافه می کند: در مورد مسائل جنسی و حقوق کودک ، ما باید اطلاعات لازم را به کودکان ارائه دهیم. بطورمثال آموزش انواع آزارها به کودکان در قالب تصاویر کارتونی به شکل پوستر می تواند موثر باشد.
نوروزی تاکید می کند: کودکان باید یادبگیرند که به آزارهای تحمیلی نه بگویند حتی اگر این رفتارها از سوی بستگان باشد ، بتوانند مقابله کنند.

اهمیت رابطه کودک با والدین در پیشگیری از کودک آزاری

کارشناس مسئول امور آسیب دیدگان بهزیستی استان تهران می گوید: یکی از مسائل مهم در کودک آزاری این است که کودکان خیلی حرف ها را با والدین درمیان نمی گذارند چون رابطه این کودکان با والدین خود صمیمانه نیست.

نوروزی می افزاید: وقتی رابطه صمیمانه باشد و والدین به حرف فرزندان گوش بدهند، کودکان یاد می گیرند بی ترس و واهمه ، مسائل خود را به والدین بگویند. پدر و مادر ممکن است کودک آزاری نکنند اما اگر رابطه آنان با کودک ، خوب نباشد ، کودکی که در معرض کودک آزاری قرار بگیرد به والدین نمی گوید و این کودک آزاری بیشتر ادامه پیدا می کند.
وی یادآور می شود: برای جلوگیری از کودک آزاری نباید صرفا علائم آن را بشناسیم بلکه رابطه خود را با فرزندان نیز باید قوی کنیم.

 

خصوصیات ویژه افرادی که به کودکان آزار جنسی می رسانند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.