امیر مهدی ژوله و شوخی های جنجال آفرینش با ستاره های فوتبال

امیر مهدی ژوله یکی از بازیگران طنز و استنداپ کمدین در ایران می باشد او در یک پست اینستاگرامی خود با ستاره های فوتبال ایرانی شوخی که برخی از این ستاره ها از شوخی امیر مهدی ژوله ناراحت شده و واکنش های شدیدی به او شوخی او نشان دادند در ادامه تصاویر و جزیات بیشتر امیر مهدی ژوله و شوخی های جنجال آفرینش با ستاره های فوتبال را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شوخی امـیرمـهــدی ژوله با مهـــدی طارمـــی

امـیر مهـــدی ژوله با انـــتشـــار تصاویری از بازیــکنــان تیم ملــی فوتبال در ایـنــســتاگـرام نوشت:

«عکس اول: بازیکنـــان عشق و خوشگل و خوش تیـپ و خوش پوش تیـم ملـــی. فقط ژســـت رامیــن رضـائیان یه کم یه جوری نیســـت؟

عکــس دوم: یه کاربر خارجی عکس بازیـــکنان عشـق و خوشگل و خوشتـــپ و خوش پوش تیـــم ملـی رو گذاشـــته، بعد یه کاربـــر ناجور گولاخ کامـــنـت گذاشـــتـه: اون سومی از راست اسـمـــش چیه! دیـدیــد گفـــتـــم ژست رامـــین رضـائیان یه کم یه جوری نیســت؟

عکـس سوم: از ژســـت یه کم یه جوری رامـــیـــن رضائیان که بگـذریـــم، گوش طارمـــی چی میــگه؟ دختــرا میــذارن بیــرون روسری که مثـلا با ترکـیــب لالـه و گوشواره یه کم مو و یه کم گردن دلبری کنـن ، تو دقیـــقا به چی فکــر میکـــردی انداختی بیرون کلاه؟ کاربــر ناجور گولاخ اینو ببــینه به کامنـت گذاشــتــن بســـنــده نمـــیـکــنــه ها!

ورود خانمــ‌ــها که به اســتـادیوم ممنوعه، ببـــیـــنیـــد میـ‌ــتونید یه کاری کنــید ورود آقـــایون هم به اسـتادیوم ممــنوع شه. ببـینــیـد میــتونیـــد به یه شوخی ساده بخندید بدون ایــنکـه وارد زنـدگـی خصوصی آدم‌ـهـــا بشیــد یا بحـث قرمـز و آبـــی راه بنـــدازید یا شوخی رو از حد بگذرونیـد.»


شوخی امیرمهـدی ژوله با بازیـکنــان تیــم ملـی


شوخی امیــرمـــهـدی ژوله با مهــدی طارمـــی

چنـــد ساعت بعـد امیـــر مهدی ژوله این پست را در ایــنستاگـرام منـــتـــشر کرد

ژوله با انـــتشــار عکـس زیـــر نوشت :

پست اخر منو اینســـتاگـــرام پاک کرد. واقـعا متاسـفم که گوش مهــدی طارمـــی هم رفت جزو مقـدسـات.یعـــنـــی دیـــگـه با گوش یه فوتبالـیســت هم نمـیشــه شوخی کرد؟ بعـد بازیکنان تیم ملـــی چهار روز مونده به جام جهـانــی تو اینســتاگـــرام چیــکـار میـکــنــن؟تو کامـنتـای من چیکار میــکنـن؟یه شوخی ساده رو از کســی که شغــلـــش شوخی کردنه برنمی تابـــیـــد لااقل به روتون نیاریــد.

بله آقای طارمـی زیـــاده گویی کردم که تذکــر دادم توی کامــنـت ها به شمـا و نامـزدتون بی احتـــرامـی نکــنــن.زیاده گویی کردم که گفتـــم خشـم بلــایـی که سر پرسپولیـس اوردیـــد رو ایــنجـا سرتون خالی نکـنـن. بله آقای آزمون من خوبم.من خوبم که همیـن دو روز پیــش به فدراســیون تاخــتـم که برای شما امـــکـانــات و بازیهـــای تدارکاتی منـاسب فراهــم نکردن.من خوبم که همین چنـد روز دیـگه پا میـشـم میـــام روسیــه برای تشویق کردن تون. ما خوبیــم که کف میـزنــیـــم ،هورا میــکـشیـم و عکــسهـاتون رو پوستر میـکــنـــیــم و از باخـــت هاتون هم حماســه میـــسـازیـم. . من صدسال فکـر نمیـکردم شوخی ساده و پرت و شاید تکراری من تمــرکز ملــی پوش های عزیــز و قشنگــمون رو پرت کنـــه.عذر میخوام اگـــه که ایــن کارو کردم.

من هم مثل همه هموطنانـــمون تو این روزهای سختــی که میگــذرونیـم امیدم و نگاهم به اســـتعـــداد و توانایی و لیـــاقـت شمــاســـت تا از معـجـزه ای که عزمش رو داریـــد سیــراب شم.که ما سخت تشـنه معـــجزه ایـم. هرجوری میخواین فیــگور بگـــیـریــد،گوشتون هم هرجا دلتون میخواد بذاریـد ولی یک لحظـــه به عشق و انـرژی که راهی تون کردیم شک نکنـــید. دوست تون داریـم.پشــت و پنـاهتوتیـــم.خدا هم پشـــت و پنـــاهـــتون.


جنـجـــال شوخی امــیرمهــدی ژوله با مهـدی طارمــی و رامـیـــن رضایـیـــان

واکنش هادی حجازی‌ فر به ماجــرای امـــیــرمهـدی ژوله و بازیکنان تیــم ملی

هادی حجـازیـ‌ــفر از برخورد بازیـکنان تیــم ملی فوتبــال با امــیرمـــهـــدی ژوله انـــتــقاد کرد.

هادی حجـــازی فر بازیگر فیـــلم «لاتاری» با انـتــشار عکسی از امـیـــرمهـدی ژوله در ایـــنـــسـتــاگـــرام نوشت: «سلام امیــر جان، حالـِ الـانِ تو بیـــشتر اندوه هست تا عصـــبـــانیت، انـــدوه از بابت گره زدنِ رویایـــی جمـــعـــی به پدیدهـــ‌ــای همـــچون فوتبـالـِ ملـی، بلـــی ، ما هم مثـلِ تو دل بستیـــم به شادی و حتی غمــِ جمعــی که مدتـهـــاست جُـز فوتبـــال در عرصـه دیـگـــری تجـــربــه اش نکرده ایـــم.

من میدانم که ناراحــتیِ الـانــِ تو و منِ شهـروند، ناشی از شوکِ کلــمـه چیدَـــن و جمـــله بنــدیــِ بخــشی (بخـش کوچکی) از ابزارِ این رویاســت و خلقـــِ یک سوال بزرگ (و کمی ناامـیـــدی زودتر از موعد):

آیا مغز و گوشی که تحمّــل کمی شوخیِ غیررســـمـــی را ندارد و چنـــیــن کلـمــات و برخوردی پَــس می اندازد، میـــتوانـــد مُعجزه خلق کند؟ حتـی اگـــر بُــکــُنـد که نمی کنـــد، پا برجا و زایــا خواهـد بود؟ راستـــش من در این بی هوایــی و کَم هوایــی تو را ترجـــیـح میـدهــم به هر اتـــفاقِ ناممــکــنــی که ایشـــان بخواهـد خَــلق کنـد.
واکـــنش بازیگــر لاتاری به جنجـــال های شوخی امـیـرمــهـــدی ژوله با مهدی طارمی و رامــین رضایـیان

همـــیــنـقدر واضـــح تو بی شَــک در تمـــامــِ این سالـهـا به گسترهـــِ طنز و شوخیِ ما که آدم جز با گوشِ عمه اش نمـــیتوانــد شوخی کنـد افـــزوده ای، ما لبـــخنــدهایــِ دیر به دیـر و کج و معوَجمان را از سالـــهـــا پیــش به تو مدیونیــم. از همـــان روزهـــا و شب هایی که اسم امیـر مهـــدی ژوله بی سر و صدا ، لایِ اســم های ناشـناسِ تیــتراژ گُم میـــشـد.

آقــا ژوله جان، گوشِ بنــده در خدمتِ شمـــاست، اگـــر موردِ پسند بود شوخی کن باهاش، بکـِـشِش، سوراخــش کن، بِکــَن بنداز دور. اصـلا فک کن گوشِ خودتــه، در ایـــن حد.

ایـن اتفـاق، دلـــایلِ من برایـــِ ترکـِ این رســانه ِشخصی را تقـــریـبـــا تکـمیـــل کرد، خزیدن تویِ بی خبری و وَر رفـتنـی دوست داشـــتــنی با رویاهـا. امـیدوارم با برد و صعود همـراه باشه بازی ها و دوستان مدنـــظـــر از روی نیمــکــت شاهـــد ایــن پیـروزی باشــنــد و ما هم از ته دل عربده بکــشیم و گُل گُــل بکنیـــم.»

روز گذشــتـــه امـــیرمهــدی ژوله پستـی را در ایـــنستاگرام منتــشر کرد و با ژست بازیـــگـــران در عکس تیـم ملــی فوتبـــال شوخی کرده بود که با واکـنش سردار آزمون و مهــدی طارمی روبه رو شد.


واکـــنـــش هادی حجـازی فر به شوخی امـیـرمـهدی ژوله با مهدی طارمـی و رامیـــن رضــایـیـــان

برای سرک کشیدن در ایـــنـستاگــرام به طارمـی و آزمون بتـــازیــم؟

سردار آزمون و مهــدی طارمـــی دو نفــر از بازیــکنـانی هســتــند که در همـه ایـــن چنـــدسـال اخـیـــر با اینسـتـــاگـــرام های شان جنجال های زیادی به پا کردنـــد. ایـــن بار هم واکنـــش های ایـــن دو به پست ایـنستــاگـــرامـی مهــدی ژوله خبرسـاز شد. ژوله که حالـا طنـز نویس و بازیـگری سرشـناس اسـت، دو دهه قبــل از بهـتـــرین ورزشی نویسـان ایــران بوده و فوتبال و مخـــتصــاتش را خیلـــی خوب می شناسـد.

شوخی او با لبــاس تیـــم ملی و گوش طارمی به ماجـرایی مکــافـــات در فضــای مجـــازی بدل شد چون هر دوی ایــن ستـاره های جوان ملـی از ایــن شوخی خوش شان نیامــده بود.

بعــد از آن امـــا هجـــمــه ای ایـجـاد شد سر اینــکـــه چرا باید ملی پوشان در فاصـــلـــه ۵ روز مانــده به جام جهـانی ایــن قدر در فضـای مجازی باشـــنـــد. فارغ از اینکــه ایــن دو حق دلـــخوری از ژوله را داشتـــند یا نه ، تنـهـــا نکـــته ای که باید در نظر باشــد ، چرایی اســـتــفــاده ایـــن بچـــه ها از فضای مجــازی اســـت.

پیــج های ستـــاره ها از پیکه گرفــته تا نیــمـــار و راموس شایـــد برای آنـــهـایی که می گویند مگر باقی ستاره های دنیـا در شبـکـه های اجـتمــاعـــی سرک می کشنـد، نمونه های خوبی باشــد که ببـــیــننــد بازیـکــن را در اردو به قرنـطـــیــنـــه نمــی برند.
ماجــراهـــای دنـــبــالـــه دار شوخی امـــیــرمــهـدی ژوله با مهــدی طارمـــی و رامــیــن رضـایـیـــان

همـیـــن حالـا یکــی از بزرگتـــرین چالـش های کارلوس کی روش در تیـــمش که با تمـــام توان درحــال مقــابـلـــه با آن اسـت ، ترس از اردوزدگی بچه هاست. فشردگی تقویم مسـابـــقـــات باشگاهــی و اهمـــیــت جام جهـانی سبب شده خیــلـی از این بچــه ها یک ماه کامل دور از خانواده و در اردو باشنـــد.

از روز ورود تیـم به مســکو هم ایــن فشار امنیتـی ترس از حمــلات تروریستـی بچه ها را درشـــرایـــطـی مثـــل زنـــدان قرار داده است.

یکــی از راهکارهـای کی روش برای برگـرداندن آرامـش روانـــی به بازیـکـنانش ، باز گذاشـــتن دست شان در استفاده از شبــکــه های مجازی است تا اقــلــا بیـــشتــر حس بودن در زنــدان را نکـــنـند.

الــبـته سرمـــربی قبــل تر هم نشان داده با بودن بچه هایــش در ایــن فضاهـــا مشــکــلی ندارد و دو ماه قبل در پاسخ به سئوالـی در همین باره به خبـــرآنلـــایـن گفـــتـه بود: «ایـــن اقـــتـــضـــای سن شان است. اگر قرار به کنــتـــرل شان باشـــد، یکـــی بایــد اول خود من را بگــیــرد.»

حالــا منــتـقـــدان ایــن دو ملــی پوش می تواننـــد بگوینـــد که آنـها حق پرخـــاشـــگری و پاسـخ تند به ژوله را نداشتـــند اما حقـیــقت ایـن است که آنــها برای بودن در شبـکــه های اجتـــماعـــی کار خلــاف قانونی انجــام نداده انـــد و ایـن چیزی بوده که اجـازه اش را از سرمربـی گرفته بودند.

امیر مهدی ژوله و شوخی های جنجال آفرینش با ستاره های فوتبال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.