شومن هایی که در ایران جنجال ساز شدند

شومن های ایرانی که در تلویزیون ایران باعث جنجال شده اند این شومن ها را همگی شما می شناسید آنها بسیار دوست داشتنی و در بین مردم ایران طرفداران زیادی دارند و وقتی برنامه های آنها پخش می شود همه پای برنامه های آنها در منزل هایشان می نشیند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شومن هایی که در ایران جنجال ساز شدند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

جنجـــال شومنــ‌ های تلویزیون

به گزارش مجله خبری دانستن : جنــجـــال شومنـــ‌ های تلویزیون , در برنـامه “حالا خورشید” این کودک ۱۰ سالـــه با عنوان مخترع وطراح خودرو‌های مفـــهومی معرفی شد. همـچنیـــن ادعــا شد که او از ٣ سالــگـــی کار طراحـی خودرورا شروع کرده و نخســتـــیـن اختـــراعش در ٨ سالـگـــی بوده است. حالــا هم روی نرم‌ـــافزار‌ـــهـای تخــصصــی طراحـی خودرو کار میـــ‌کــند.

در قســـمتی دیــگر از صحـبــت‌های ایـن کودک گفــتـه شد از شرکـت تســـلـا موتورز و ولوو پیـــشـــنهــاد کار داشــته اســت،ولی شرکتـ‌ـهای خودروسازی ایرانی تابـهـــ‌حال هیــچ پیــشنــهـــادی شغلـی به او نداده ـ‌انـد.همـــچــنـــیــن گفتـــه شد او مشاور محـمـد باقر نوبخــت، معــاون ریــیــس جمــهور رییس سازمـان مدیـریـتو برنـامــه ریـــزی کشور است. پخش این برنـــامـــه محمدبـاقر نوبخت در صفـــحه ایـــنـســتـاگرامــی خود
تصویری از این کودک را منـتـــشر و اعلــام کرد چنـــدی پیش در مراسمــی او را بهـــ‌عــنوان مشاور افتـــخــاری سازمـان برنــامه و بودجــه اسـتان الـــبــرز انــتخــاب کرده اســـت.

 

مخترع ۱۰ سالـه در حالا خورشـــیــد

پس از پخش این برنــامـــه موجی از واکـــنشـ‌هـا در شبـــکه‌ــهای اجتمـــاعـی به راه افتـاد و در ادامه ادعا‌ـــهای مطرح شده دربـاره او زیر سوال رفـــت.

مشخـص شد که هیـــچ اخــتـــراعـــی به نام ایـن کودک به ثبـــت نرسیـــده است و او پیشنـــهادی هم از تســلـــا و ولوو نداشتـــه است.عده‌ای از برنــامــه رضــا رشــیـــد پور انـتـــقـاد کردنـــد که چرا یک “مـختـرع فیـــکـ” را به مخـاطـبــان خود قالـب کرده اســـت.حتـــی فعالان حقوق کودکـان از رشیدپور به خاطــر وارد کردن یک کودک ۱۰ ساله به ایـــن بازی آســیـب زنـــنـده به کودک انتــقــاد کردنـــد.

الـــبـته ایـــن اولین بار نیـســت که شومن‌ــهــای تلویزیونی جنجــال‌ خلق می‌ـــکنـــند.
رضـــا رشیــد پور یکی از باسابقـــه‌ــها در ایــن حوزه اســـت، امــا او تنها نیـــســـت و دیگـر همـــکــارانش نیــز در این راه تجربــیـــات زیـــادی دارند.


رضا رشـیــدپور

در سایــه برنـــامـــهـــ‌های بی مایه تلویزیون همین برنامهـ‌ـهای جنجـــالــی شومن هاســـت که انــدک مخـاطـــبان صداوسیما را حفظ کرده اســـت.رضـــا رشـــیـدپور پیـشـــتـر با برنـامه گفــت وگو محور “دیـد درشـــبــ” که در ایـنــترنـت منتـشـر میـــ‌شـــد،به رقیـــبـــی برای برنـــامهـــ‌ــهـای تلویزیونی تبـدیـــل شده بود، شاید همیــن مسئه باعـث شد که او پس از مدتـی با دعوت تلویزیون روبه رو شود. برنامـه “دید درشب” پس از جنـــجال سازیـــ‌ــهــای فراوان تعـطـــیـل شد و رشیدپور به تلویزیون بازگـشت.

رامـبدجوان و جنجـال‌ــهــای خندوانه

برنامـــه خندوانه با اجـرای رامبد جوان که به زودی سری جدید آن آغاز میــ‌ــشود
نیـــز از برنـــامــه های جنجالی تلویزیون ست. خندوانــه در دور اول بر پایه گفت‌وگو‌های خودمـانی
میـان چهـرهـــ‌ــهای مشهور میـــهـمــان برنامه اسـتوار شد، سوال و جواب‌ـهـــای اغلـــب صریـــح مجری با بازیـــگـــران، ورزشکــاران و چهـره‌های مشهور که از نقـاط قوت برنامـــه بود و مخاطـــبان بسیــاری هم یافـــت.

هرچنـد که به گفـــتـه منتـــقــدان در مواردی نیـز ایـن سوال و جوابــ‌ها به حد مصـاحـــبــهـــ‌ـــهـــای
مجلات زرد افول میـ‌ـــکـــرد، امـــا صراحت مجری در طرح برخـی سوالات و وارد شدن به
دایـره زندگـی خصوصی و حرفــه‌ای افراد و نیــز طرح انتــقـاد‌هایــی تند و تیز از زبـــان شخـــصـیت عروسکـی برنامه، “جـنابـ‌ـخانــ”، مخـــاطـبـان را درگـیر خنداونه کرد.

جناب‌ـخـــان عروسکی با لهــجـه جنوبی، زبــانــی شوخ و صریــح و کلـماتی خاص که مدام
اسـتــفاده میــ‌ـــکـــنـد، بسرعت محـــبوب مردم شد و کلیــپـــ‌ـهایـــش در شبکــهـــ‌ـــهای اجتماعی دســـتـــ‌به‌ـدسـت چرخـــیـــد. /جنـــجـــال شومنـــ‌ های تلویزیون

 

خنـــدوانه شاید از معـدود برنامــهـــ‌هـای قابل دفــاع تلویزیون باشد، این برنامــه مجـری محور
با ابـتـکارات رامبد جوان و تیـم اش موفق شد مخــاطــبـــان فراوانی را برای تلویزوین دســت و پا کنــد.

ایـــن برنـــامـه علـاوه بر اینکه افـراد شناخته شده و معروف را دعوت می‌کرد به شیوه‌ـــای با آنــ‌ــهـابرخورد می‌کــرد که مردم کمتـــر دیــده بودند، مثلــا غلـــامــعـــلـی حداد عادل، نمایــنـده پیــشین مجلـسروی صنـدلــی مهـمان نشــسـت، خنــدید و حتـــی از او انـتـــقــاد هم شد؛ هم از واژه سازیـ‌ـــهـــایفرهـنــگــســتــان و هم از وضعیــت پیــچـــیده آلودگی هوا. در بحــث واژه گزیــنی فرهـنـــگـسـتان، مهـمـــان برنامه غلـامعـــلی حداد عادل گفــت:
«نمـی‌دانـد کدام “حرامـ‌لقمه‌ـــایـ” واژه کش‌لقـــمـه را به جای پیتزا ساختــه که موجب خنـده و انــتـقــاد از فرهـــنـــگـستان شود.»


حدادعـادل در برنامه جنـــجالی خنـدوانه

پس از آن رامـــیــن ناصـــر نصیر، بازیــگـــر مجـموعه طنـزجنگ ۷۷ در ایـنــســتـــاگـرام خود نوشت
او همان “حـــرامــ‌ـــلقـــمهــ‌ـــایــ” اســـت که حدادعـــادل از او یاد میــ‌کـــنـد. او در جنـگ ۷۷ در اعــتـــراض
به عجـــیـــب بودن واژهــ‌هـــای مصوب فرهــنگســتان ایـــن اصــطـــلاح را به طنــز بجـــای پیـتزا بکـــار برده بود.

رامین ناصـر نصـیـــر

برنـامـــه سازان خنــدوانــه برای جذاب کردن آن از “اســـتـندآپــ” اســـتــفـاده کردنــد که هر کدام در زمـــان خود بســـیــار حاشـیه ساز شد. اسـتـنــدآپ‌هـایــی که گاهــی رنــگ و بوی سیـاسی به خود میـــ‌گـرفت.

در یکـی از برنــامـــهـــ‌ـها علـــیرضا خمـســه که یک الــاغ را با خود به استودیو آورده بود جنــجـال به پا کرد.
یا در یکــی از اســتندآپ‌هــا جواد رضویان به خاطـر اجرای ضعـیفـش از مخــاطـــبـان عذرخواهی کرد.

با ایـن حال عدهــ‌ــای از رویکـــرد سیـــاسی زیـر پوستـی خندوانــه انتـقاد میـ‌ـکـردنــد و می‌ـــگفـــتــند رامبد جوان از چهرهـــ‌هــای سیاســی اصولگـــرا به برنــامـه اش دعوت می کنـــد تا چهره ترســیـم شده از آن‌هـا در افـکار عمومی را ترمــیــم کند. اما بیشــتـــر منـتــقــدان خندوانه از اصولگــرایان بودند. نشـــریه یالثـارات وابســتـه به انصـــار حزب الــلــه بار‌ــهـــا از این برنامـه انــتـــقـــاد کرده بود.
ماجـــرای جنجـــال شومنــ‌ های تلویزیون

جنــجالـیـــ‌ــترین بخــش خنـدوانه رقــابت میـان امـــیـــرمـهــدی ژوله، نویسنـده طنـــز‌هـــای مطبوعاتی در نشریـاتی، چون چلــچــراغ و سریـالـهـای طنـــز مهران مدیـری، با امـیـن حیــایـــی، سوپراســتار دو دهه گذشــتــه سینــمابود.

امین حیـایی به خاطـــر حضورش در فیلم‌ـــهای مســـعود ده‌نمــکـــی (اخـــراجیــ‌ـــهـــا) و قلادهـ‌ـهــای طلا که درباره اعتــراض‌های پس از انــتخابات سال ۱۳۸۸ بود، به سرعت در شبـــکـه‌ــهای اجـتمـــاعی به چهـــرهــ‌ـای مقــابـل امــیرمهـــدی ژوله تبدیــل شد.

دعوت برای بایـکوت حیایـــی از سوی عده‌ـــای از مردم، و دادن امتیــاز به نفـــع ژوله در مقابـل،
یکی از مهـم‌تـریـن رقـــابـتــ‌ـهای ایـنـــتـرنـتــی و حتـــی موبایلـــی را به راه انـــداخت.

این رقـابت در نهایـت با برتـــری امیـرمــهـدی ژوله به پایـــان رسید، امــا ایـــن انـتـخـاب به مذاق عده‌ـای خوش نیـــامد و مثلـــا سایــت الــف. اصلـــاحـ‌ـــطلبــان را متـهــم کرد که یک بازیگـر را هم تاب نمیـــ‌آورند و تلـاشـ‌های مبـــتذل برای سیـاسی کردن خنـــدوانه دارند.


امـــیـــر مهـــدی ژوله در خنـــدوانه

برنامـه خنـدوانـــه در سری جدید نیز با آیــتـــم “خندانـنـده شو” باز هم جنـــجالــی شد.
اجـــرا‌ـــهــای اســتــندآپ‌ـــهای جوان در بســیـــاری از موارد خط قرمـــز‌ــهــای رایـــج صداوسیـــما را رد میـ‌ـکرد و از ایـن جهـــت سروصدای زیـادی به کرد. مخصوصا اجــراهای زیـــنــب موسوی مشــهور به امپـــراطور کوزوکو بحث برانـــگیـــز شد.

سید زیــنـب موسوی

از طرف دیگـر بحــث اسپانـــســر‌ــهـــای برنـــامه نیز همـچنـــان داغ بود و مورد توجه ناظران و مردمقرارداشـت؛ از شایـعـه حمــایــت مالی ۵۰۰ میلیونی مترو و شهــرداری تهـران تا حمـــایــت‌ـهای شرکــت‌ـهای مخـــابراتــی، چون رایـتـل و گروه‌ـهـــای تولیدی خصوصی، چون محـــصولات یکـ‌ویک، تا فروشگاه ایـــنــتـــرنتـــی دیـــجیـــ‌کالـــا. حضور محســن نایـــبی، مدیرعامــل وقت شرکـت بهـــرهـ‌بـــرداری متروی تهـــران در خنــدوانـــه باعــث شد برخــی رســـانه‌ـــهـــا مدعـی شوند که قرارداد‌هـای میــلـیاردی بیـن این برنامـه و شرکــت متــرو منعقد شده، که موجب شد معـاون فرهـــنگـــی و اجـــتـــماعـــی شرکـت بهــرهــ‌برداری متـــروی تهران وابســـتـــه شهـرداری، درباره قرارد‌ـــهــای ایـــن شرکـت و شبــکــه نسیـــم، توضیــحـــاتـی ارایه کنـــد.

با ایــن حال میـ‌ــتوان گفت: رامـبـد جوان یکی از محبوبتــرین شومنـ‌هـای تلویزیونی است. او که پیــش از آن بازیــگر و کارگــردان سینما هم بود، حالــا یکـــی از برگ برندهـ‌هــای صداوسیـــمـاست.


رامـــبد جوان

ابهامـــ‌های مهران مدیـــری

مهران مدیری طنـز پرداز، بازیگر و کارگردان شناختـــه شده تلویزیون، در دو سال اخــیـر
با برنامـه دورهــمی یکـــی از شومنـ‌ــهای بحـــث برانـگـیز صداوسیـــما بوده اســـت.
او با سریـال‌ـــهــای پربـــیـننـــده “شبـ‌هـــای برره”، “قـــهوه تلـــخ”، “مــرد هزار چهره” و “درحاشیـــه” شنـاخته میـــ‌شود.

سریالـــ‌ــهـــایی که رویکـرد‌هــا و ذهــنـــیـت مهـران مدیــری را برای مخاطبـــان خود را روشن می‌کــند.امــا ایــن ذهـنـــیـــت با “دورهــمـــیـ” کمی خدشـــه دار شده است و به همیـن خاطـــر بحثـ‌ــهـــا پیرامون او را شدت بخــشیـده است.

مهـــران مدیـــری در یک دوره اخـــیر دورهـــمـــی با انـتقــادات سیاسی و گوشه و کنایه زدن به دولت حسن روحانـــی برخـی را نســـبــت به خود مظنون کرده است.منتقدان مدیری می‌گوینـد او نگــاه گذشتــه اش را کنار گذاشـته و به نوعی در راستــای جلـب توجه مدیران اصولگـــرای تلویزیون، دولت اعــتـــدال را نقد میـــ‌کنـــد. ایـــن ظن زمانـی تقویت شده اســـت که منتقــدان می‌ــگویند او فقط دولت را نقد می‌کــند. ایـن رویکرد باعـث شد که محــمــد باقر نوبخــت سخـنـــگوی دولت روحانـی با مدیـــری دیدار کند.


مهران مدیــری

مهمـان‌هـای مدیـــری نیز از جمـــلـه موضوعات مورد انتقـاد اســـت.مطــرح میــ‌شود که مدیـری سعـی میـــ‌کـند از کسانــی دعوت به عمـــل آورد که با گفتـــمان غالب در صداوسیما همـــخوانـی دارنــد.اما در آذرمـاه سال ۹۵ جنـجـــالی‌ــتــرین برنامه دورهــمــی با اجرای مهران مدیــری تولیـــد شد. برنامهــ‌ــای که در واقع گمان‌ــهـا درباره او را تقویت میــ‌کـــند.

مدیری در آن دورهـمـــی با تمــســخــر مردانـی که حق طلاق به همســـرشان می‌ــدهــند، آنــ‌ـهـــا را “جوگیر” نامــیـد.او درآن برنامـــه از تمـاشـاگـــران حاضـر در صحـنه پرســـیــد که آیــا زنی در آن جمع حق طلـــاق دارد و تنــها یک نفــر پاســخ مثــبت داد.

آن زن که به همراه شوهرش برای پاســخ به سوالـــ‌های بیـــشــتـر به روی صحنه دعوت شد،
میــ‌گوید گفــت: حق طلـــاق شرط مادرش بوده اسـت و همـــســرش، چون او را دوست داشـــتــه قبول کرده اسـت. مدیـــری بعـــد از فهــمیـــدن ایــنـکه حق طلاق خواستــه مادر آن زن بوده است، برای شوهر او اظهــار “دلـسوزی” کرد.

پس از آن برنامــه کاربــران شبـــکـه‌هـــای اجتـــماعـی در واکـنـش با اســتـفاده از هشتـــگـ‌هـــای #دورهمـــی،#مهـــران_مدیری و #حق_طلـاق بحــث گســتردهــ‌ــای را دربـاره سکـــسیــســم، حقوق زنــان و
نقش اجــتــمـاعـــی برنامـــه‌ــهـای تلویزیونی به راه انــداختـند. تنــهـــا بر روی توییـتـــر حدود هفتــ‌ـهزار توییــت با موضوع حق طلـاق منـتشـــر شد. در بسیــاری از توئیتـ‌ــها به مهـــران مدیـــری به شدت انـتقــاد شد.


دورهمـــی مهران مدیـــری

جنـجـال دیــگـــر برنـامه دورهـمی در مرداد ماه سال ۹۵ رخ داد زمـــانیکــه او دربرنامـــهــ‌ای دربـــاره “تزویر و ریــا” از لفظ “توهیـن آمـــیز” برای”طــلحه و زبـیــر” استـــفاده کرد که با واکنش شدید نمایـنـــدگـــان اهل سنــت روبه رو شد. بیـــســـت تن از نمایـندگــان اهل سنت مجـلس خواستار برخورد با عوامـــل برنامـهـــ‌ای تلویزیونی به دلــیـــل «اهـانت» به شخصـــیــتــ‌هـــای مورد احتـــرام اهل سنت شدند. محــمـدقــسیم عثـــمانی، نمـایـنده بوکان، خواســـتـــار عذرخواهـــی صدا و سیـما شد. علـــی مطـــهـــری نایب ریــیـــس مجلس نیز توهین به افراد مورد احــتـــرام اهــل سنت را اقدامی «زشت» خواند و خواســتار عذرخواهــی صدا و سیما شد.
پس از ایـــن تذکـر‌ـــهــا صداوسیـــمـــا به دورهمـــی تذکر داد و از اهـــل سنت عذرخواهـی کرد.

دورهمـی برنامـــهـــ‌های بحث برانــگیز دیـگری هم داشــتـه اسـت که آخـریـن آن مربوط به سخـنــان مهمــان برنــامـــه محـــمــد رضا شریفی نیا درباره شایـــعــات ازدواجش با رز رضوی بود که واکـــنشـــ‌ــهایی برانـگیخــت.

شریــفــی نیــا گفت: «در یک برهه زمانی تصمـیم گرفـــتــنـــد که هنـــرمــنــدان را به مکه ببرنــد و به ما سهمیـه سفــر دادنـــد. در آن سفر هر خانـــم زیـــر ۴۰ سال بنـا به مقررات باید با یک مَحــرم آقا سفر کنـد، به همین دلـــیـــل صیــغـه کوتاه مدتی بیــن هر دو نفـر از خانــم‌ـــهـا و آقــایــان خوانـــده شد و من که همراه ملیـــکــا دخــترم بودم، رز رضوی دوست ملــیـــکـا همـــراه ما شد. این امـری طبیـــعــی است، امـا برای ما تبعات داشت و در ایـران یک روزنـــامه با شیطــنت این اقـــدام را ازدواج تلقـــی کرد.»


مهران مدیـــری و محـــمد رضا شریـفـی نیا

تکـرار علیــخـــانی

دیگـر مجــری جنـــجـالی تلویزیون احـــسان علـــیخـــانی است. او کم حاشیه است، امــا برنامــه مشــهورش یعـنی “مـاه عسل” –بـــرنامه منــاســبــتـــی ماه رمــضان- همیــشه پر مخاطـــب و بحــث برانگیــز بوده اســت. شایـــد مهـمتریــن انتــقـــاد به علـــیـــخــانی ایـــن است که برنـــامه او روندی تکراری پیــدا کرده اسـت.

احسان علیـــخـــانی، اجـــرای اولیــن قسمـــت برنامــه محـــبوب «ماهـــ‌ــعـسـل» سال ۹۴ را با
ایـن جمـلـــه‌هـــا آغاز کرد: «تمام رســالـت ماه عســل همــیـــن است: در آغاز ماه مبـارک رمضــان
استــعــفا بدهـــیم از شغـــل ناظــم و ناظر تمـــام کائنات و دانــای کلـــی، و شروع کنیم به نفس کشیـدن در این ماه.»

با این حال انتــقـاد‌ـــهــای گستـرده به نحوه اجــرا، محتوا و مهمانـ‌هــای برنامـه از یک سو و تعریـــف و تمــجیـــد از احـســـان علیـــخانـــی، او را چهـــرهـ‌ـــای اثــرگــذار در تلویزیون تبدیل کرده است.


احـسـان علــیخــانی

برخـــی مجـری برنـامـــه را “مــداح مدرنــ” می‌ــنـــامـند که هدفـــش درآوردن اشـک بینـنـــده و جلـب ترحـم اســت،
برخی دیـــگــر هم او را مجری رُکــی می‌دانـــنـــد که به درستـی نگـاهی به زیر پوست مســائل و ماجــرا‌های انـــسانــ‌هـــا می‌اندازد.یکی از جنــجـــالـیــ‌ـتـریــن برنـامـــه علیــخـانی به انــتشار عکســ‌هـای پوزر (مدل) عروسی که در برنامـــه او حضور داشت برمـی گردد. انــتـشار ایـــن عکــس در شبـکه‌هـای اجتــمـاعی باعـــث شد، معاون صداوسیـــما، رسما خواستار توبیــخ عوامـل انـــتـخــاب “مـهــمانان نامـــنــاسبــ” در برنـامـــه ماه عسل شود.

با وجود ایـــنـکــه برنــامـه علـــیخانی برنـامه‌ــای ارزشـی محــسوب میـــ‌شود، امـــا در مواردی
انتـقاد شدید رســـانهـ‌هـای اصولگــرا را در پی داشتـــه است. برخی از ایـــن رســـانهـ‌هـا انــتقـاد کرده بودنــد که زنـان مهــمـان این برنامه الگوی منـــاسبی برای مخــاطـبان زن در ایــران نیســتند.

جنــجــال های ماه عســل احـــسـان علیــخـــانی

عدهـــ‌ای از آنــ‌هـا حضور این مهـمان‌ـها را نشـانــه ترویج فرهــنـــگی اشتباه در بیـن زنــان میـ‌ـدانـند.در عیـن حال عموم بیننــدگان این برنامـه عقـــیده دارنـد این برنــامـــه واقـــعـیت جامــعــه امـروزی ایران و تنوع مشـاغل را نشان میــ‌ـــدهد.از طرف دیـــگـــر برخی منـتـــقـدان او را متهـم به نگـــاه جنــسـیــتـــی می کنــند.

احسـان علیـخـانـــی

یکــی از مســـائل همیشــه بحـــث برانــگیـــز درباره احـســـان علیخـــانــی، دستمــزد او بوده اســت. البته این ماجـــرا فقـط به او ختــم نمـــیـــ‌ـــشود بلــکـه دیــگر شومنــ‌ــهــای تلویزیونی همــچون رامبد جوان و مهــران مدیــری نیـز در ایــن باره حاشــیـهــ‌ــهای زیــادی داشــته اند. با وجود ایــنــکـــه ارقام متــنوعی دربــاره دستـــمـــزد آن‌هــا منـتــشـر می‌ــشود، اما عموما این اخـــبـــار از سوی آن‌ـهـــا تکـــذیب میـ‌ـگــردد. درباره دستـــمــزد احسـان علـــیخانـــی نیـز شایعـات تا یک میــلـیارد تومان پیش رفت.

شومن هایی که در ایران جنجال ساز شدند + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.