شوهرم رابطه جنسی مقعدی و از پشت آنال میخواهد ! چکار کنم؟

شوهرم رابطه جنسی مقعدی و از پشت آنال میخواهد ! چکار کنم؟

شوهرم رابطه جنسی مقعدی و از پشت آنال میخواهد ! چکار کنم؟

دادن اطـــلـاعات در مورد عوارض جســمـــی ایـــن رابـــطـــه برای زنان ؛ احـــترام به خواسته جنــسی شوهر یا نامــزد، پیشـنهـاد راهــهـای جایـگـزیــن مثل عشق بازی و رعـــایت اصول بهـداشـتی ؛ یکـــی از کارهـــایــی است که میتوان پیـشنــهاد داد. از نظر سکــسولوژی ؛ به منـــظور حفظ سلامتـــی جســـمی خود همیشه

و هنگـــام انــجام رابطـــه جنـسـی به هر طریــق و با هر فرد ؛ حتــما بهـتر اسـت از کاندوم اســتـــفــاده کنیـــد. به طور طبــیـعـــی، مقعـــد محل تراکم عوامـــل بیـمـاری زا اســـت. بدیـــن ترتـــیــب تمـاس هر عضو از بدن با ان میـــ‌تواند سلـــامــت فرد را به خطـــر بیندازد. در دوران نامزدی نوازش انـــدام های جنسی و بیان کلـمات تحـریـک آمیـز میـ‌ــتواند جایـــگـــزیـــن رابطه مقـعدی باشد.

اگر داخل مقعدتان و ورودی آن تمیز نیست لطفا سکس از پشت را فراموش کنید

درسـت است، قبـــل از رابـــطـه جنسی مقـــعـــدی باید مطمئن شوید که روده هــای شمـا خالی اســت بعـد دوش بگـیرید و با صابون ضد باکتری منطـــقــه را به خوبی تمــیـز کنـــیـــد. از آنجا که چربــی کمـــتــری در این ناحـیه وجود دارد و سوراخ مقـــعد حالـــت الــاستـیـکی کمــتــری پیــدا میـــکنـــد بهـتــر است کمی ایـــن ناحـیه را خیس کنـید و به این ترتـــیب از عفونت پیـش گیری میــشود.

رابـطه جنــسی مقـعــدی را تنهــا به دلـــیل خواست همسرتـــان انجـام ندهـید

ایـــن واضـح است که ماننــد تمام اعـمـال جنـــسی نبـــاید هیـــچ فشاری در انـــجـــام رابــطه جنـــسی به طرفـــین وارد شود چون این کار میـــتواند سلـــامــت روان زوجیـــن را تحت تاثـیــر قرار دهـد.

رابطه جنسی مقعـــدی خشـــک ناراحـت کننــده اسـت

رابـــطـــه جنـســی مقعــدی خشـک ناراحـت کننـــده است و میـــتواند ایـجاد درد و ناراحــتی کنــد. بهـــتـــر اسـت از یک سیــلـیـکونی که برپایه آب اسـت، اسـتــفـاده کنیـد تا لذت بیـشــتـــری ایجاد کند.

در رابـــطـه جنـســی واژنی و مقعدی از یک کانـدوم اســـتـفاده نشود

اگـر میـ‌ـــخواهـــید هم رابطه جنسی واژن (کس ) و هم مقعدی ( کون ) داشــتـــه باشید نبــایــد از یک کاندوم مشترک برای هردو رابطه اســـتفــاده کنید. در صورتی که بخواهـــید رابطـه جنـــسـی مقعــدی را تبدیــل به رابطه جنـســـی واژنــی کنـــید بایــد حتـــمـــا کانــدوم را عوض کنــید. زنـان در صورتـی که باکتریــ‌های این ناحـیه داخــل واژن شوید زود دچار عفونت میشوند.

در این حالت باید بیخیال فانتزی های سکسی خود شوید . چرا که اکثر این فانتزی ها تنها یک رویای کثیف و آلوده به میکروب ها و انگل های خطرناک هستند .

تقـریباً ۹۰ درصد مردان دارای روابــط جنسی با مردان دیــگـــر و در حدود ۵ تا ۱۰ درصد زنـــان فعـال از لحـــاظ جنســی پذیــرای مقاربت جنــســـی از راه مقعــد هسـتـنـد.مقاربـت جنسی از راه مقعـد که اغـلب صاف و ساده رابـطـــه مقعدی یا نزدیــکــی از عقــب نامیــده می‎ـشود فعـالـیـتی جنسی است که در طول ان آلـت تنـــاسلـــی وارد مقـــعد میـ‎ـــشود.

مردم درگیر در رابـطه مقـعــدی با خطرات متعدد مرتـــبط به سلامـت مواجهـــنــد زیرا مقعد پر از پایانـــه‎هــای عصـــبی است که ان را به عضوی بســـیـــار حســـاس مبدل می‎کــند. برای برخی پذیـرنـــدگان رابـطه مقعـدی، مقــعد میــ‎ـتواند یک منطــقۀ پذیرای تحریـک جنـســی باشـــد که به تحریکات جنـسی پاسـخ میـــ‎ـدهد. برای شریـــک جنسی مفعول ممـــکـن اســـت درون مقــعـد سفتـــی مطـبوعی در اطراف آلــت تناســلـــی مردانـه ایـــجـاد شود.

در حالی که عده ای از مردم از مقاربـــت جنسی از راه مقعد لذت می‎ـــبـرنـد، ایـن عمــل سراشیبــ‌ـــهای خاص خود را دارد و باید در مورد ان پرهـیزهــای ایــمــنی خاص لحاظ شود.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.