شکارچی پسرهای نوجوان به جرم کودک آزاری به دام افتاد

شکارچی پسرهای نوجوان که با بی رحمی بچه ها را به کانال آب محله می برد و در آن منطقه آنها را مورد تجاوز قرار می داد پسر بچه های این منطقه از این پسر می ترسیدند ولی او باز به آنها رحم نمی نمود و طرز وحشیانه ای آنها را مورد تجاوز قرار می داد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر شکارچی پسرهای نوجوان به جرم کودک آزاری به دام افتاد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ایـن شخص با فریب پســـرهای نوجوان و کشاندن آنهــا به کانــال آب در خیابان اردیـــبــهـشت شمــالـــی در محدوده شرق تهـــران ، آنـــهـــا را مورد آزار و اذیت قرار داده اسـت.

دستور انتــشــار تصویر متـــهم از سوی بازپرس شعـبه نهم دادســـرای ناحـــیــه ۲۷ تهـران صادر شده اســـت.
دستـــگـیـــری مرد شیــطــان صفـت در تهــران

با توجه به احـتمال وجود قربـــانــیان بیــشــتـــر، شکـات به اداره شانــزدهـم پلــیس آگـــاهی تهـران بزرگ در خیـــابـــان وحدت اسلــامــی مراجـعـه نمـایند.


مرد شیــطان صفت

باتوجه به ایـــنکـه تمـامـــی پسرهـــا به یک شیوه فریـب خورده و در یکــی از محــله‌ـهـــا مورد آزار و اذیت قرار گرفتـه بودنـد،
مأــموران برای دستــگـیـری شکارچــی پســربـــچهــ‌ـهـا به کمــیـن نشـــسـتـنــد
امــا چنـــد روزقبل شکـــایت دیگری از مرد جوان ثبــت شد. ولی ایـــن بار مرد جوان سوار بر خودروی پراید نقـشه‌ــاش را اجـرا کرده بود.
به همـیــن خاطــر بلـــافــاصلـــه دوربیـــنــ‌ــهای مداربـــسته اطراف محل جنـــایـــت سیاه مورد بازبــیـنـی قرار گرفت تا ایـنــکه شماره پلاک خودروی مورد نظـــر بهــ‌ــدسـت آمد ومرد جوان در عمـلــیاتی ضربتــی شناسایـی و دسـتــگــیـر شــد.

شکارچی پسرهای نوجوان به جرم کودک آزاری به دام افتاد + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.