صخره های سنگی عجیب در گوشه و کنار جهان

صخره های سنگی زیبا و طبیعی در دنیا وجود دارد که بسیار دیدنی می باشد این صخره ها به مرور زمان به اشکال مختلف درآمده و بسیار دیدنی شده اند سنگ هایی که در کوه های معروف جهان هستند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر صخره های سنگی عجیب در گوشه و کنار جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شــکـــی نیـــســت که زمــین پیــر و پر از فسیلــ‌ـــها، صخرهـــ‌ـــها و پدیدهـــ‌هـــای طبــیـعی باســتانـــی و گیـج کنـــنـــده‌ای اســـت که بر اثر فرسایــش، آتشــفـــشان و آب و هوا ایــجـاد شده انـــد. برخـــی از ایـــن پدیـدهــ‌ـهـــای زمیـن‌شــناسی شگفــتــ‌ـــانــگــیــز، زیــبـا و الـــهام بخـــش هستند. نگاهی به ایـــن تصـــاویر خیره‌ـــکـنــنـــده از پدیـده‌ــهـــای زمیـن‌ــشـنـاسـی سراسر جهـان بیندازید.

برایس کنـــیون (Bryce Canyon)

پارک ملی برایس کنـیون در یوتا بزرگـــتـــرین مجـــموعه هودو یا ستون‌هــای سنــگـی عجیــب را داراســـت. ایـن پدیـــده‌های زمیـنـ‌ـشـــنــاسی عمـدتا سنــگ آهکــی هسـتـنـد.

صخــره‌ـهای سنکـــا (Seneca)

صخرهــ‌ـهای سنکا در ویرجینــیای غربـــی ۲۷۴ متـــر ارتـفـــاع و در جنگل ملی مونونگاهــلـــا (Monongahela) قرار دارنــد. این صخـره‌هــا به همـراه بلـندتـــریــن قله ویرجیـــنـــیــای غربــی، در سال ۱۹۶۵ تبدیـــل به یک منـــطــقـــه تفـــریحــی شده و یکی از بهتـــرین مکان‌ــها برای صخره نوردی اســـت.

صخــره موج

با نگاهی به تصـــاویر موج، علـــت شهـــرت آن را متوجه می‌ـشوید. ایـــن صخرهـ‌هـــای شگفـت انگــیز در یوتا طی میلیون‌ها سال توسط باد ایــجـاد شده و گردشگران زیادی را به سوی خود جذب میـــ‌ــکـــند.

ساحــل «Reynisfjara» در ایسلــند

ساحــل ماســه‌هــای سیـــاه و ستون‌هـــای دریــایــی بازالــت در ساحـــل جنوبی ایســـلــند قرار دارنـــد و یکـی از مقاصـد گردشــگـری پرطـــرفدار اســـت.

جزایر آرچ‌وی (Archway)

در ساحل شمـال غربــی جزیـــره جنوبی نیوزیلـــنــد صخـــرهـ‌های طاق داری وجود دارنـد که به آن‌ـــها جزایر آرچــ‌وی گفـتــه میـــ‌شود. این ساحل مســـیـــر منـــاسبــی برای پیاده روی و پر از غار و تپــه اســـت.

طاق مسا (Mesa Arch)

طاق مسا در یوتا روی باک کنیون و در لبـه یک صخـره ۱۵۲ متری قرار دارد. ایـــن طاق در امـــتـداد یک مسیـر پیـــادهــ‌ــروی کوتاه و آســان قرار دارد و یکـی از مشهورتریـن مناظـــر ایـــن منـطـقه اسـت.

خم نعــل اسبی (Horseshoe Bend)

خم نعل اســـبـــی آریـــزونا در منطــقه تفـریـــحی ملی گلن کنـیون و انــحـــنـــای رودخانـــه کلـرادو قرار دارد و به دلـــیـل شکل متـــمایـــزش، این نام را گرفــتـــه است. دیوار‌ــهای سنـگـی که ایـــن خم را ایجـــاد کردهـ‌ـــانــد حاوی مواد معــدنـی مثل گارنـت و پلاتـــیــن هســتـــنـد.

ستون‌ـهـای بازالـت سانـتا ماریا رگلــا

ستون‌هـــای بازالـــت سانـــتا ماریـا رگــلا ۴۰ متــر ارتفــاع داشته و در شمال مکـــزیـــکو سیـتی قرار دارد. ایـن منــطــقـــه آبشـــاری دارد که از ستون‌هـــای بازالتـــی سرازیـر میـــ‌ـشود و هتـلـــی که در نیــمــه دوم قرن هجدهــم ساخـــتـــه شده اســـت.

صخــره‌های ورمیــلیون (Vermilion)

صخرهـــ‌ــهای ورمـیــلیون بیـــش از ۴۸ کیلومتر طول دارند و ارتـفـــاعشان به ۹۱۴ متـــر میـــ‌رسـد و شامــل صخـــره موج و رودخانه پاریــا هم می‌شود.

جنــگــل سنــگی شیـــلین

گاهـی اوقات جنـگـل شیـــلـــیـن در اســـتـان یون‌ــنان چیـــن را اولیـــن شگـفـتی طبـــیـعی دنـــیا میــ‌ـنامنـد. ایـن جنـگـــل سنـگـی ۲۷۰ میـــلیون سال قدمــت دارد. جنــگـل ستون‌ــهای سنـگ آهکی در دهــه ۱۹۵۰ که دولت چین آن را به روی عموم باز کرد تبدیل به یک مقصـد گردشـگری شد.

غار ریــد فلوت (Reed Flute)

غار رید فلوت در چین بیــش از ۱۲۰۰ سال است که مقصــد گردشـگری اســـت. ایـــن غار‌هـا از طریق فرسایـــش آب ایجاد شده و با چراغ‌ـهای رنگــارنــگ روشن میـــ‌ـــشوند تا بازدیــدکـنـــندگـــان بتواننـــد صخــره‌های سنگ آهــکی را ببــینند.

صخــره کاتـــدرال

صخره کاتدرال در آریزونا به دلیــل مســیر پیاده‌روی چالش برانــگـیز، صخــرهــ‌هــای قرمـز بلنـــد و گرداب، تصور می‌ـشود مرکــز انـرژی معنوی و متافـــیـــزیکـی باشــد.

تپــه ماه (Moon Hill)

تپـه ماه در یانـگشو یک منــظره منحــصر به فرد و یک سایــت صخره‌ـــنوردی پرطرفـدار اســت که ریـــچـارد نیـــکسون در سال ۱۹۷۲ از آن صعود کرد. یک حفـره مدور بالــای ایـــن تپه وجود دارد که آن را سوراخ کرده و شبـیـه یک ماه کامـــل است.

آنـــتـــلوپ کنــیون (Antelope Canyon)

بازدیـــدکنــندگان آنـتــلوپ کنیون در آریـزونا می‌ـــتواننـد از معابـر باریــک بین صخـره‌ها عبور کنــنــد. این دره‌ــهــای عمیـــق در اثـر تراوش آب و ذرات داخــل شکـاف‌ سنـــگـ‌ـها ایـــجــاد شده و در بلـنـد مدت تبــدیـــل به کانــال شده انـــد.

غار‌های آبــی رنگ زاکیـــنـتوس (Zakynthos)

ایـن غار‌ـــهـــای آبی در یونان در سال ۱۸۹۷ به روی عموم باز شده و از آن زمــان هر سال هزاران گردشـگـر را به سوی آب‌ـهـای نیلی و صخـــره‌هـای سفــید خود جلــب میــ‌کــنــند. ایـــن غار‌ـــهــا به دلــیل بازتـاب دریا فیـروزهـــ‌ـای به نظر میــ‌رســـند.

سنگ‌هــای «Arbol de Piedra»

«Arbol de Piedra» در بولیوی یک پدیـــده سنگی آتشفــشـــانـــی، شبــیه به درخــت باد خورده اسـت و به آثار سورئالـــیــست اســپانیـــایـی «سالوادور دالی» شبـاهت دارد.

سنــگ‌های ایــســتاده کالـانـــایش (Calanais)

سنــگـــ‌های ایستــاده کالــانــایــش در جزیره لویس در اسـکاتــلنـد قرار دارد و یک مجــموعه سنگ باستـــانی است که با ۵۰۰۰ سال قدمت از استون هنج قدیـمـیـ‌ـتر اســت. مورخـان معـتقدنـــد که گرد هم آوردن ستون‌ـهای سنــگی به شکـل صلـیب به عنوان رصــدخـــانـه نجومی اســتـــفـاده میـ‌ــشـــده است.

دودکـشــ‌هـــای پریان (fairy chimneys)

جنــگلی از ستون‌ـهــای سنــگی در منـــطـقه کاپادوکیه ترکـیــه قرار دارد که «دودکـــش‌ـــهای پریــان» نام دارد. این ساختار‌هـای طبیــعـــی شبـه قارچ در اثـر سخت شدن خاکـستـــر آتشفشـــانـی به شکل توف‌های متــخلــخل پوشیده از بازالـــت ایـجاد شده انـــد. سپس قســمت نرم توف فرســایش از بیـن رفـــتـــه است. این دودکشـ‌ـــها ۴۰ متـــر ارتــقاع دارنـــد و مردم در دوره رومی توف‌ـهای نرم را حفــاری کرده و در ایــن پدیدهـ‌هــای زمـــیـــن‌شـــناسی خانــه و کلـیـــســا ساخته اند. امـــروزه ایــن منـــطقه جزء میـــراث جهـــانـی یونســکو است.

صخره های سنگی عجیب در گوشه و کنار جهان + تصاویر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.