طالع بینی زنان و دختران متولد خرداد ماه

طالع بینی زنان و دختران متولد خرداد ماه همیشه تحت تاثیر محیط اطراف خود قرار می گیرند خبرهایی که متولدین خرداد ماه به شما می دهند باور نمایید همگی درست است زنان و دختران متولد خرداد ماه بسیار لحن زیبایی دارند و همصحبت بسیاری خوبی برای شما می توانند باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طالع بینی زنان و دختران متولد خرداد ماه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

زن متولد خرداد معتـــقـد اســـت ماهی برای مغـــز مفـید اســت اگـــر می خواهـید او را شیـــفــتـه خود كنیــد یك بشقاب ماهی را تا ته بخورید! او پول زیـــادی بابت هزیــنــه پســتــی می پردازد و همیــشـــه هم به تنـــهــایی به پسـتــخانـــه می رود . اگـــر شمــا دوست او هســتـــیـــد از دریافــت یك خروار كارت پسـتــال و یادداشـتهای كوچك او خوشحال خواهـــید شد چون او دایمـاً با شما در تماس اســت . دفتـــرچــه یادداشــت او پر از قرار ملـــاقـــات ، برنامه و وظایف اوست و اگــر می خواهـیـــد او را ببـــنیـــد، حتماً دو هفـته قبــل وقت ملـــاقــات بگیرید . او عاشق دیــدن نمایشهای جدیــد ، آخریـــن فیـــلــمـهــا و خواندن جدیــدتـــریـــن كتـابهاسـت و كســی است كه با رضایــت كامـل با شمـــا به گردش های هنـــری ، علــمی ، تفریـحی یا ورزشــی می آیــد .

بعضـی از مردم می گویند كه زن متولد خرداد معـمولاً شایـــعـــات خوبی برای گفتـــن دارد و می شود اعتـــراف كرد كه خبـــرهای بی مزه و یا چرت و پرت نمی گوید . خبــرهــای او بســـیار وسوسه انگـیـز و داغ و مربوط به مسائل روز اســت . توصیه می كنم هیچ رازی را به او نگوییــد ، چون مطـــمئناً كمـــی دور خودش می چرخـد ، چای دم می كند و برای پخش خبـر جدید به یكـی از دوستـان تلفن می كند .

زن متولد برج خرداد دوست دارد بلوز و شلوار راحـــتـی بپوشد . او قلبـــاًـ‌ فمـینیست اســت و عقـــیــده دارد كه زنــان از هر نظـــر با مردان مساوی هستـنـد و او نیــازی ندارد كه زنـــانگــی خود را با زلـــم زیمـــبو و یا لبــاســهای چین واچیــن ثابــت كند بلكــه می خواهد او را فقــط به خاطــر خود و افكــارش دوست بداریــد بنـــابـراین خود او نیز به ذهن شما بیش از ظاهرتــان علـاقـــمــنـد است .

بیــشتـــر زنـــان متولد خرداد بسـیـــار سرشـــنـــاس هسـتند . اگـرچــه برخی می گوینـد آنـهـــا آدمـهایی سطـحی هستنـد ، اما در واقع اینطور نیــسـت.

بر خلــاف این،ــزن متولد خرداد خود را به سرعـت با محـیط وفق می دهـــنــد. آنـها همانـــطور كه در بحـثهــا در مورد موضوعات اصلی و شاخـه های فرعی صحبت می كنــند ( چون آنها عاشــق بحــث و مذاكـــره هستـــنـد ) به راحــتـــی هم می تواننــد موضوع را عوض كنـنـــد. دوستان یك زن خرداد توصیفهــای مختلـفـی از او دارند.

گاهی معــتـــقـدنــد زن خرداد شبیــه آفـــتاب پرسـت اسـت و تحت تأـــثـــیر محـیـط و افــراد مخــتــلف رنگ عوض می كند. امـــا بطور كلـی بهـــتریــن ویژگی او ایـــن اســت كه حتــی اگر سعی كنید به هیـــچ وجه به ذهـــن او راه نخواهید یافت. فقط می دانـــیـد كه هفت روز هفــته هر روز بیــست و چهـــار ساعـت كار می كنـد . اگر زنـدگی یا حتـــی اتـــاق خود را با او تقسیــم كردید مطــمئن باشـید شادی او در تمام ساعــات شبانـه روز شما را مات و متحیر می كنـد .

فكر نمی كنـم كه زن متولد ایــن برج مادر خیــلــی خوبی باشـــد ، او هم مثـــل همــتـای مردش بچه ها را وقتی دوست دارد كه بزرگ می شوند و زبان باز می كنــنـــد و به جای ایــنــكه خودش بچــه دار شود و یكــی دو سال خود را به زحـــمــت بیـانـدازد و هر سه ساعت یك بار بچـــه را تر و خشك كند و در تختـخواب بگذارد ، ترجـــیــح می دهـد كودكـــی را به خانه بیـــاورد و به فرزنــدی بپـذیــرد!

رفــتـار او اصــلـــاً مثــل مادرها نیــست. اگر برای بچـــه ها آشپزی كند ، لطــف زیـــادی در حق آنـــهـا كرده و بچـــه ها بایــد خیـــلی هم خوشحال باشنـد . او بیـش از تغذیــه جسم، به تغـــذیه مغـــز آنـها اهمیــت می دهد و بچــه ها را به سوی آموختــن سوق می دهــد و برای آنهـــا داســتان می خوانـــد و آنـها را تشویق می كنـــد كه عاقـــلـانـــه فكـر كنـــنـد . اگر بچـه ها بخواهنـد مادر آنـــها را در آغوش خود بگـــیـرد ، احـــتمالـــاً دلـسـرد و ناامـــیـــد می شوند ، امــا اگر بخواهـند آنـهــا را نصیـــحت كند ، حتماً به آنــهـــا كمـــك خواهد كرد .

طالع بینی زنان و دختران متولد خرداد ماه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.