طالع بینی مرد متولد خرداد در سال جدید

طالع بینی مرد متولد خرداد که بیشتر برای افرادی که در خرداد به دنیا آمده اند می باشد خصوصیات اخلاقی و متولدین خرداد مختص خودشان است و مردان متولد خرداد ازدواج را دوست دارند و بیشتر دوست دارند از خانواده خود حمایت نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طالع بینی مرد متولد خرداد در سال جدید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بــه به ! از دست مرد متولد خرداد حتــمـاً سرســام می گیرید !

مردان متولد خرداد بسـیار گیــرا هســتند . دوست شما باشد یا عاشق شمـــا ، به هر حال وسوسه انگـیر اسـت و جالـب اینـكـه خودش هم به خوبی می دانــد ! اگر شمـا لارو جنــبنـده ای هسـتــید پیله ای زیبا به دور شما می تنـــد و صبـر می كنـــد تا به پروانــهـ‏ــای زیـــبـا تبـــدیـل شوید ، امـــا وقتـــی به خواسـته اش رسید ، به ایــن نتـیــجــه میـــرسد كه دیگــر پروانه دوست ندارد و آن وقتــست اســـت كه آرام و بی صدا می رود از آن پیـلـــه ابـریشمی چیزی به جا نمــی مانـد و شمـــا هم فقـط یك سراب دیـده اید . پس اگر می‏ـخواهید عاشق او شوید از ترفنــد خودش استــفاده كنیـــد . بهتریـن راه برای جذب او بی توجهی اسـت . اگر در میهمـانـــی ها تظاهـــر كنید كه او را ندیده اید، خواهــیـــد دید كه چطور به خود می جنبد و در عرض دو دقـــیـقـــه به هر بهـــانه ای كه شده خود را به كنــار شما می كشـانـــد.

او به هر چیزی كه در اطـــرافش باشـد توجه می كند و همــیشـــه بیشتـریـــن توجه او به شماست و مشكـلات شمـا از همیـــن جا آغاز می شود چون چنــان برای شمـــا از عشـــق نجوا می كنـــد گویی هیچ گاه چنــیــن سخـنانی نشینده ایــد و مشكل عمده تر ایـنـكـه او حتی اگـر شمـا را دوست نداشته باشـد باز هم عاشـقــانـــه برای شما زمزمـــه خواهـد كرد . او می ترسد نكند توانــایــی های سرنوشت ساز او ( جذابـــیــت) رو به زوال باشد، پس تصـمـیـم می گیرد توانــایـی هایـــش را امتــحان كند و ندرتاً شكـست می خورد. واقـعیــت ایــن است كه او روحیه ای ماجرا جو دارد . حتی وقتی ازدواج می كنـد باز هم نظــری به زنـهای دیگر دارد. اگـر روزی به شما تلـفــن كرد و گفت كه به سفــر می رود، خیلـــی به گفـته اش اطمیــنـــان نكـــنــید چون احتمــالاً در جای دیـــگر مشـــغول خوشگـذرانـی است.

مرد متولد خرداد حتی در عیـــن وفاداری به همـسرش علـاقه دارد تا وارد جمـــع زنـــهای دیگر شده و ابـا آنها گپ بزند.

كمــی دقت كنـــیـد شاید مردی متولد خرداد كه ازدواج كرده واز زندگــی اش هم راضــی اسـت ولی هنوز هرجــامیـــرود به زنـها می گوید كه عاشق آنـــهــاســـت (و واقـعــاً عاشــق آنـــهاســـت بشـــناسید) او همـــه آنـــهــا را دوست دارد ولی به روشهـــای مخـــتـلــف و دلـــایــل متـــفاوت. سیـــاره متولدیـن خرداد عطـارد است .

بسیــاری از مردان عطاردی چشـــمـهـــایـی زیــرك و زیـبا و معــمولاً مژه هایــی بلنــد دارنــد. طرز تفــكر و سوخت و ساز عطــاردی معمولاً از آنهـا مردانـی لاغــر انــدام می سازد . از آنجـا كه به ژست اهـمیـت می دهد ، اگـــر تاجــر باشد ، حتـمــاً دســـتـــه چكهـای زیــادی ( برای ژســـت و پز) به همراه خواهـــد داشت و دفـــتـر كارش پر از تلفـنـهای بی سیم شیك و آخــرین مدل اسـت و بطور همــزمان راه می رود و صحـــبـــت می كند . دفتـر كار او پر از لوازم اداری متــنوع اســـت . البـــتـــه او به واژه پرداز بیش از هر چیزی علاقه دارد .

جوزا نشـانه ارتـباطـــات اســـت اما برای مرد متولد خرداد ، برقراری ارتبـــاط با نوزاد سخت و گیـج كنـنده اســـت . تا وقتـــی كه عضو جدیـــد خانواده نمی توانــد صحـــبـت كنـد ، پدر خانواده نگـران و عصبـی است . امـــا به محـــض ایـنــكه نوزاد كوچك شروع به صحبت می كنـــد شادی پدر هم شروع میــشود.

مرد متولد خرداد عاشـــق بازی كردن با بچـه هاســـت و علـــت ایـــنـــكـه بچه ها هم عاشــق او هســتــنـــد ایــن اسـت كه او مثـل برادر بزرگتــر با آنـها رفـــتـار می كنـد . بطور كلی فرق نمی كنـــد كه از صدور شناســنـــامـه او چند سال گذشـــتــه باشد چون در هرحـال او كودكـی بیش نیــســـت .

طالع بینی مرد متولد خرداد در سال جدید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.