طالع بینی مشاغل | فال و طالع بینی افراد از روی شغل

طالع بینی افرادی که شغل های گوناگون دارند ممکن است متفاوت باشد هر شغلی نوعی شرایط زندگی دارد و مختص همان شغل می باشد که بیشتر خانم ها دوست دارند فال شغل مورد نظر همسرانشان را بدانند در ادامه جزئیات بیشتر طالع بینی مشاغل | فال و طالع بینی افراد از روی شغل را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مرد کارمـند : زنتون داعــم به روابــط با همـــکــاران مونث شمــا مشــکوکه و روی اعـــصـابـشــن تا جایی که بعضی وقتـابی مورد تمـــاس میگیــره و دنبال سر نخه

مغــازه دار : همــسرتون داعـــم به مشتـریای مونث و خاصــتون ویا کارگـرای مونث فروشگاهـــتون یا اطرافتونفـــکر میکـــنـــه تاجـایـی که بعــضـــی وقتـا سرزده میاد مغــازه

معـــلم : همــسرتون داعـــما به فکـــر شاگردای مونثی هسـت که برای نمره ممکـنــه هرکاری بکننبــراهـمین داعم گوشی و سایلــتون درحـال چک شدنـه

راننــده : همــسر شما داعـــم تو فکـــر مســـافـــرای مونثـی هست که از تو آیــنـه عقب نگاتون میـکـــنن وممـکـــنــه دلــتونو ببـــرن برای همـــین همــیــشه سعـــی میکنن با آرایـــش خوشگــل جلوه کنــن و معــمولا موقعتـماســای تلـــفــنیــتون گوشاشونو تیـــز میکنـــن

بخـربفروش : همــسـر شمــا داعــم تو فکــر مشتـریــای مونثـی هست که ممـــکـــنه هم پولتونو بزنن هم مخـتونو پس بنـابــراین سعی میکنن همیـــشـــه جیبتونو خالی کنن برای همـــیـنـــه که رفت و آمــدهاتون زیــر سوالـــه همیشــه

نونوا : همـــسر شما داعم به فکـــر مشتـــریــای مونث زیبا و سمج و پولدار هست برای همـین داعمـدرحال نفــریــن و ناله و نق نق انــد چون دیگـــه چاره ای ندارن.


انواع شغـــلـــهـای آقــایون و طالـــع همـــسران

بنـا و بســـاز بفروش : شما کلــا از خونه فراری ایـد و همـــسراتون رو از خانواده ساواکـی هاگرفتیـد باز خواســتبـا شکـــنـــجـه روحیو فحـش و دعوا طبـــیــعـیـه

دکتر و پرستار : همسـرشـــمـا داعـــم به بیمـــارای مونث شمــا فکر میــکـــنه و برای خودش خیــال بافـی میکـــنهو با یه جرقـــه شروع به تیکـه انــداختـن میــکـــنه برای همـــیـــن بعــضی وقتا دعوای شدید هسـت و حسابـاو حقوقتون همــیــشــه در حال تحـلیــل عمیــقــه

کارگـرشـــهــرداری : همسر شما همیـــشه نگــران شبــکـاریـاتونه که نکنه زن دوم داریــن برای همـین همـــشــتو فکــره و بچـــه هارو اذیــت میـــکــنــه

کارگر کارخونه یا شرکـــت : همسـر شما همش میــخواد از زبونتون حرف بکـشـــه که آیــا زنـی هم اونجا کار میـــکــنـه یانه ؟
انواع شغــلهــای آقـایون و طالع همســـران

نقاش و هنرمــنـد : هنــرمـندان همسـران مشـــکوک تری دارنـد و فک میــکنـن شوق و ذوقتون حتمـــا یه دلـیلعـــاشـــقــانـه جدیدی داشــتـه برای همـین همــیـــشه ایــراد میـگیرن و دخـالـت میکــنــن

عکـــاس و فیـــلـــم بردار : شما کلا کامـــپــیوتراتون زیــر ذره بینـــه و همــیـشـــه همـســـراتون به بهونه کمک کردنو علاقــه داشـــتـن وارد کاراتون میـشـن تا خیـــالشون راحـــت بشــه


طالــع بیــنــی مشــاغـــل

شغـــل نظـامــی : شما از نظر همسرتون تو فکـر فکو فامـــیـل و درو همـــسایــه ایـد و ممـکنه مورد شک قرار بگـــیریـــدبــرای همـیـن همیــشـــه نگـــاهــتون به دیگران و نوع برخوردتون به خانــم ها زیـــر ذره بیــنـــه

وکیل : از نظـــر همـــسرتون شمــا آدم زبون باز و ماهری هستــید و موکلای مونث زیـاد دارید ولی نمیتونیـد اونم گول بزنـید

ورزشـــکـار : همــسرتون همیـــشـــه مشکوک به داشتــن شمـــا به چنـــد دوست دختره برای همـیـن ازتون فاصـله نمـــیـگیرهو داعـم مورد سوال جواب قرار میگــیـریـد

بازنشـــســته : همـسـرشـمـا یه عمر تو فکر عشـــق قبـــلـی شمـــا که ممـکنـه بوده ،هسـت و همــچنـان خواهد بود وهمـیـــشـه خودش رو نفـر دوم یا وسط میدونه برای همیـن دیگـه براش اهـــمیتی نداریــد

بازیــگر : شمــا کلا بایــد طلــاق بگیـــرید راهــی نمونده

رسـتورانـــی و هتل دار و فسـت فوتی : همسرشـــمـا از مرحــلـــه شک رد شده و دیگـــه منتــظرخـــیانـت از طرف شما نشـســتـه برای همیـــن افــسردگی حادگـرفـــتــه

کافـی شاپـر : داعمـــا همــسرتون یهویی خیالـاتی میـــشه و دیگه تحمــل نداره و بایــد شغـلـتونو تغییر بدین

دزد: همـسرتون نگران اینـه که شب میری سرکار یه موقع خانومای مردم نگـهت ندارن پیــششون بمونی

بیـکــار : همسرتون به ایـن مشـــکوک هسـت که نکنه دوست داری بایکـی دیـگه زندگـی کنی و خوشبــخـتــش کنــیو نکـــنــه منتـــظر موندی زنـت طلـاق بگـیـره تا بری دنـــبال خوشبـــخـتیات!

شغـل آزاد : همـه موارد بالــا
شغـــل مناسب برای متولدین عنصـر آب: تیــر، آبــان، اســـفنـــد

متولدیــن تیر، آبـان و اسـفنـــد افرادی خلاق هســتــند. آن ها به مشــاغلـــی علـاقـه مندنـد که بتوانـنـد به تنـــهـایــی انـــجام دهنـــد و نیــازیــبه معــاشرت کردن با دیگـــران نداشــتـه باشـــنــد. آن ها دوست دارند کارشان را به نحو احـسنــت انــجام دهنــد. آن ها دوست ندارندموقعیت شغلــی مهــمی داشـته باشـــنـــد و ترجــیــح می دهــنـد پشـــت صحـنه حضور داشــتـه باشــنـد. آن ها عاشق غذا،ــآشـــپزی، کار با کودکان، حیوانات، نویسنـدگی، شعـــر و فیلـــم هسـتــند. آن ها دلسوز هســـتــنـد و مشاغـــل درمـانیـــاز پرستاری گرفـــتـه تا آموزش یوگا برای آن ها مناســـب است. آن ها همچنیندر طراحـی دکوراســـیون منـزل اســـتــعــداد دارنـد، به خصوص متولدیــن اســفــند.

شغـــل مناسب برای متولدین عنـــصر هوا: خرداد، مهــر، بهمــن

متولدین خرداد، مهــر و بهـمن معمولا نویسنده، معـــلم، ویراستـار، محقـق و مهندس آی تی هستند.آن ها عاشـق کامـــپیوتر، رادیو، مربــی گری، روزنـــامـــه نگـاری و حقوق هسـتــنـــد. آن ها نظم و ثبات را دوست ندارند،ــعاشق تنوع و مســافــرت هستند و دل شان می خواهــد هر وقت خواســـتند همه چیـــز را تغیــیر دهنـــد.آن ها افــرادی اجـتــماعی هسـتنـــد و دوست دارنـد با مردم سر و کار داشته باشــنــد. آن ها مشـــاوران،رهبران مذهــبـــی و فعـــالان اجتماعی خوبی هسـتــنـــد. آن ها دوست ندارنــد در اداره کار کننــد.
شغـــل منــاســـب برای متولدیـــن عنـصــر خاک: اردیبهشـــت، شهــریور، دی

متولدیـــن اردیـــبـــهشــت، شهــریور و دی معـمولا حسـابـــدار، طراح، معـــمـــار، نجار، دکــتر و پرســـتــار هسـتنــد_در واقـــع هر شغلی که حساب و کتاب خودش را داشــتـــه باشـــد و قابـل پیـــش بینی باشـد.آن ها کارمند آژانس مســـافرتــی، خلــبان و مهمانــدار هستند. آن ها کشاورزی و فعـالـــیـت های اجتـــمـاعی را دوست دارند.آن ها عاشـق خیـریه و نیـکوکاری هسـتند. آن ها دوست دارند نتــایـج را ببــیـــنند و ارزیـابــی کنـــند.

شغـــل منــاسب برای متولدیــن عنـــصـر آتش: فروردیــن، مرداد، آذر

متولدیـــن فروردیــن، مرداد و آذر معـمولا هنرمنــد، بازیگــر، ورزشــکـــار و مجری هســـتـنــد. آن ها خریـــد، خرج کردن پولو همــچــنـــیـــن پول درآوردن را دوست دارنـد. آن ها عاشق سفر و اجتمـاعی بودن هســتنــد. آن ها دوست ندارنـــدســاکـت باشـــند و کســی بهشان دســتور دهــد که چه کار کننــد. آن ها دوست دارنــد جایگاه شغلیمـهـم داشـته باشـــنـــد و در معـرض توجه باشــند.

طالع بینی مشاغل | فال و طالع بینی افراد از روی شغل

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.