طراحی مینیمالیستی در دکوراسیون و چیدمان خانه

طراحی مینیمالیستی یا ساده گرایی یک سبک دکوراسیون می باشد که مورد پسند بسیاری از افراد در خانه می باشد بیشتر افراد دوست دارند دکوراسیون خانه ساده ای داشته باشند تا در خانه احساس راحتی نمایند و بیشتر از سبک های مدرنیته استقبال چندانی نمی کنند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طراحی مینیمالیستی در دکوراسیون و چیدمان خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: میـــز تحریــرهـــای منـظـم، میـزهــای کوچک شیـــک اتـــاق خواب، و میـــز قهوه های سنــگ مرمــری که روی آن ها کتــابـی قرار گرفته را ایــن روزها بسیار در عکـس ها می بیـــنـیم.

به طور کلــی، می توان کتاب پرفروش «کتاب دگـرگونی زنــدگـــی با جادوی نظم» نوشتـه ماری کوندو را برای ایجــاد مینـیمالیسم (یا فقــدان اشیـاء) نسـبت داد. با فلسفــه کوندو، ما قانـع می شویم که دور ریـــخـتن وسایلــمــان بهــتـریـــن راه برای دستــیـــابی به شادمانی است. در نتیـــجــه، اشــتــیاق بسیـــاری برای میـــنـــیـمـالــیـــســـم و منـظم بودن پیدا کرده ایـم.ولی در واقـع، این کار لطـــفی به ما نمــی کند.

اکــثر ما می دانـــیـم که سبــک زندگـــی شسته و رفـــتـه مینیمالــیستی پایــدار نیست. به ویژه اگـر شغــل، زندگـی اجــتمـاعــی یا حیوان خانـگـی داشـــته باشیــد، حتـی اگـر داشـــتن کودک یا هر چیزی که شمــا را مجبور می کند وسایل دور و بر خود داشتـــه باشـــیــد یا اینکه در توانــایی شما برای تمیز کردن خانــه در 24 ساعت شبـــانه روز خللی ایجاد کند را در نظر نگیــریـــم. حفظ خانــه ای بی نقـص در عمــل غیـر ممـــکــن اســـت. به همیـــن خاطـر است که خبر خوبی برای شمـــا داریـــم: شلوغی و به هم ریـخـــتگـی مزایـــای بســـیار زیادی به همراه دارد.

شنیـــدن ایـن جمــله می توانـــد خیـــال شما را تا حد زیــادی راحـــت کنـــد، به ویژه برای آن دســته از افـرادی که با افـــتخار خانــه خود را از وسایل خالی می کنند، کتاب های خود را دور می ریزنــد و در پایــان روز با جوراب های خود خداحافظـــی می کننـد پیش از ایـنـکه متوجه شوند چه سبک زنــدگی ناپـایداری را انـــتخــاب کرده اند. به هم ریخـتــه بودن، برای خیلـــی از ماها، حالت طبیعـی مان است. و مطــالـــعـــات دانـشمــنـدان نشان می دهـد که ایــن موضوع برای سلـــامـــت ما نیــز خوب اســـت. پس، آرامش داشـتـه باشید و از به هم ریخـتگـــی اسـتــقـــبال کنـیـد.

به هم ریــخـــتــگی باعث آرامــش می شود

محــیط های شلوغ و در هم ریخـــتــه خلاقیـت را افزایـــش می دهــد

برخی از مورد احــتـــرام تریـن هنــرمــنـــدان و انــدیـــشـمــندان جهــان به شدت زنـــدگـــی به هم ریـخـتـــه ای دارنــد، از آلـبـرت انــیــشـتیـن گرفـــته تا تینا فی تا رولد دال. این فقــط یک اتفـــاق تصادفی نیـســت. علم اثبـــات کرده که افـــراد شلوغ و به هم ریـــخــته خلــاق تر هستنــد. تحـقــیقات در دانـــشگاه مینــه سوتا و نورت وستـرن نشـان داده که افــرادی که در اتـاق های تمــیز و مرتـــب قرار داده شدنـــد احـتـــمال بیشـتـــری داشت که آیتم های کلاسیــک و عادی در منوی غذا را به جای آیــتـم های نو و تازه انتـخاب کنـند. آن ها در هنگــام یافـــتـن کاربـردهای عجـــیــب و غریب برای توپ های پینــگ پنـگ، تفـکر مرسوم را در ارجحــیت قرار دادند. ولی کسانی که در اتـاق های شلوغ قرار داده شدنـد ماجراجوتر بودند و خارج از عرف فکر کردنـد. آن ها استفاده های خلــاقانه تری برای توپ های پینگ پنگ پیـدا کردنــد و آیتم های نامعمول تر در منوی غذا را انتخـــاب کردنـــد.

در واقع مغز آن ها انــعطـاف پذیرتـــر و نسبـــت به ایـده های نو بازتـر بود. دکـــتـــر کاتــلـیـــن وهس که مدیریـــت این مطالعـه را بر عهــده داشــت در ایــن مورد می گوید: «به نظـر می رســد که محیــط های بی نظـم بیـــشتر باعـــث می شوند که از قواعـد معــمول آزاد شوید، که ایـن موضوع می توانـد منــجر به بینــش های تازه شود.» پس خودتان را با مجـــموعه های تصــادفی احـــاطه کنید و در اســتــارتاپ های تکــنولوژی، پروژه های گلـدوزی، یا هر فعـــالــیت خلاقــانـه دیــگـری که به انـجامــش فکر کرده بودیـد مشـغول شوید.

به هم ریخـتگـی ابـزار اثـــربخـشی برای نظـم و سازمـــانـــدهی اسـت

افــراد شلوغ و به هم ریخــته سیســـتم جمـــع آوری وسایــل مخـــفــی، ارزان و آســـانـی دارنـد که درسـت به اندازه دور ریـــختــن وسایل یا خریدن جعـبه ای گران از فروشگـــاهــی که جعــبــه های گران می فروشد، اثـربخــش است. روش مورد نظـر؟ سیـستم انباشـــتـــه کردن. انــبــاشـتـگـــی لبــاس ها روی کف زمـین اتاق شمــا همـین حالـا؟ تبــریــک می گوییــم: این نوعی سیستم اســـت. بر اساس کتاب «به هم ریــختگــی بی نقص» اثر دیوید فریــدمـــن، «توده های انـــبـــاشـتـــگــی معنـایـی ترتـیـــبـــی برای ایـن افراد دارد.

آن ها می دانـند که چند سانــتـــی متـــر باید پایـین توده خود بروند تا به انــدازه چنـد هفتـه یا چنـــد ماه در زمان به عقب برگردنــد، و ایـــن پیــدا کردن وسایـل را بسیــار آسان می کند» ایـن بدان معـــنـــی است که توده لبــاس های شمــا روی کف زمـــین در واقـع بر اساس آخـــریــن باری که آن ها را پوشیـدیــد مرتـــب شده اسـت. لبـــاس های باشگـاه ورزشی شما در پایــین قرار دارند، این طور نیســت؟ پلـیور مشـــکــی مورد علـــاقه تان در بالــا قرار دارد. و هر چیز دیــگـــری به طور معقول در آن بیـــن انـــبـــار شده اسـت.

به هم ریـخــتگـی، واقـــعی اســـت

ما به هم ریـختـــه به دنــیـــا آمـــدیـــم، به هم ریخـــتـــه از دنـیـــا می رویم، و جایـی این وسط به زور به ما تحـمیل می شود که باور کنـیـــم باید مرتب و منظم باشیم. ولی برای بســیاری از ما، میـنــیــمـــالیســم به هیــچ وجه ارگـــانـیـک و واقعی نیســـت. اگـــر ایـــن طور نیست، پس چرا ما میلــیون ها نسـخـــه از یک کتــاب را می خریـــم که به ما دسـتورالــعـمـــلی در مورد ایـــنـــکه چگونه مرتــب باشــیــم می دهــد؟ به نظـر می رســـد که آدم های به طور طبـــیـعی بی نظـــم زیادی هستند که می خواهــند روش خود را عوض کننــد. ایـــن انتظــار که مرتب بودن بهـترین سبـک زندگی است تنــها لایـه دیـــگـــری از استـــرس را به زندگی از پیـــش پر استرس ما اضافــه می کند. باید متوجه ایـــن موضوع باشـــیـــم.

پس دفـــعه بعد که نگـــران می شوید که میـز قهوه شمــا برای عکـس اینـســـتــاگرامـی زیـــبــایــی لازم را ندارد یا گیاهـــان خانــگی تان همگــام با مد روز نیستند، سعی کنـیـد آرامش خود را حفظ کنیـــد. به یاد بیاورید که شما در محــیــطـی بارور و خلـــاقــانـه قرار داریـــد. خانــه شمـا به شکـلی عالی دارای نظـــم اســـت و احتمـــالاً پر از توده هایـی از وسایـــل اســت که می توانــیــد در هنـــگـــام نیـاز فوراً آن ها را پیـدا کنیــد. و مهـم تر از همه، ایـن خودِ واقعـی شمـاست.

طراحی مینیمالیستی در دکوراسیون و چیدمان خانه

منبع : bartarinha.ir

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.