طلاق ماهایا پطروسیان از شوهر ایتالیایش

ماهایا پطروسیان بازیگر تئاتر و سینمای ایران می باشد او با یک مرد ایتالیایی ازدواج نموده بود او به تازگی از همسرش جدا شده است او اولین کار هنری خودش را به صورت طنز در تلویزیون ارائه داد و بیشتر مورد توجه قرار گرفت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر طلاق ماهایا پطروسیان از شوهر ایتالیایش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ماهـــایــا پطـروسیـان بازیــگــر ایــرانی است او با بازی در فیلـم کمـــکم کن و پرده آخــر مشهور شداین بازیـگــر در صفـحـه ایــنـسـتـــاگرام خود اعلـام کرد که در سال ۸۳ ازدواج کرده اســتو در سال ۸۷ از همـــسرش جدا شده اســـت و همسر سابقـــش اهـــل ایران امـــا متولدایــتالــیــا بود در ادامه ماجـرای ازدواج ماهایا پطـروسیان را بخوانــیـد.
ازدواج ماهـایــا پطروسیان

ماهـــایا پطروسیـــان با انــتشار این عکــس در صفـحــه اش نوشت: عزیـــزان سلام، من همـــیشهاز حاشیـــهـ‌ــهـــا و شایــعات مربوط به زنـدگـی شخــصـــی ام فراری بودم و معــمولا فقط به سوالـــاتــدر مورد حرفـه ام پاســخ میـدهــم، اما نمیــدانـم چه اتــفاقــی افــتاده که در این چنـد ماهه کهـــمــردم با هزاران مشکــل ریـز و درشت دسـت به گریــبــانند… ناگــهان مسئله ازدواج بنـــدهو عکسـ‌ـــهـای بی ربط، سوژه بعـــضـــی صفحــات حاشیـــه‌ای شده اســـت!

به هر حال، فقـط یکـــبار در صفــحه ام عنوان میــکنم، که من در سال هشــتاد و سه ازدواج کردمودر سال هشتـــاد و هفـت هم جدا شدم، همسـر سابـقــم ایرانــی متولد ایـتـــالـــیـا بودند والان همـــایـــتــالـــیـا زنـدگـــی میـکـــنــنـــد. تا به امــروز ازدواج مجـــددی نداشـتـــم؛ و قطــعا اگر در زندگیـم اتـفاق جدیـبیــافــتـد در صفحـــه خودم اعلام میـ‌کـنم. شاد و پیـروز باشیـد.


ازدواج ماهـــایا پطروسیان با مرد ایـرانــی ایـتالیـــایـــی

زنــدگــیـــ‌نـــامه ماهایا پطروسیان

ماهــایـا پطروسیـــان (زادهـــٔ ۱۳ دی ۱۳۴۸ در تهـــران) هنــرپیـــشه سیــنمــا و تئاتـــر اهـل ایران اســت.

ماهایا پطـــروسیـان از دانــشـــکـــدهـــٔ هنـــرهـــای زیبــا در رشـتـــهٔ تئاتــر فارغـــ‌الــتـحـصــیـل شد. با بازیدر فیلــم عشـــق و مرگ به کارگـــردانی محـــمدرضـــا اعـلامی پا به عرصـهٔ سیـنمـــا گذاشــتو با بازیـگری در فیلـمـــ‌ــهای پردهـــٔ آخـر، دیـــگـه چه خبر، نابخـــشوده، و کمکم کن، در سیـنمای امروز ایـران مشـــهور شد.

ماهــایـا پطروسیـــان در پی ازدواج با مردی مسـلمان، تغیــیـر دین داد و مســـلمـان شد؛ ولیــبــه گفـــتــهٔ خودش همچــنان به هر دو دین اسلــام و مســـیحیت عشـق می‌ورزد.


ماهـایــا پطروسیان بازیــگر ایــرانـــی

قسمــتی از گفـتگو با ماهــایــا پطروسیانـماهـایــا پطروسیـان را همه می‌ـشنـــاســـنــد. بازیــگـری که نخــســتیــن بازیـگـــر زن نقــش‌هـای کمدیشنـــاخته میـ‌ــشود و با آمـــدنش تعریـف جدید از بازی کمـــدی را ارائه داد. گرچـه این روزهاکـــمتـر روی پرده نقرهـ‌ای دیده میـــ‌ــشود اما نمــیــ‌توان ایـــن موضوع را انکـار کرد که او شنـــاخـتــه‌شــدهـــ‌ـتــریـــن بازیـــگــر زن ایـــرانـــی است که در ژانر کمــدی بازی میــ‌ـــکــنـد. با توجه به ایـــن موضوعکـه ایــن روزها تعداد فیـــلـم‌های کمـدی رو به افزایش اســت و استـقـــبـال خوبی نیز از آنــ‌هـــا شده است،ـــبسـیاری از علـاقهـــ‌مـــندان به بازیـــگـــری تمایـــل دارند نقــشـــ‌هــای طنـــز بازی کنـند. ماهـایا پطـروسیانـــبــه این گروه توصیــه میـــ‌کنـــد‌، سخـــت تلاش کنـنـد و سعـــی کنـــنـد تا انـتخـــاب خوبی داشــتــه باشـــندو تن به بازی در هر فیـلـــم کمـدی را ندهند که تاریخچه یک بازیگر از تعداد فیـــلــمـــ‌هـایـی که بازی کرده، مهــم‌تر اســـت.


ماهــایا پطـروسیان

دانستنــیـ‌ــهای یک بازیگــر از نظر ماهایــا پطــروسیان

دانش و مطـــالعـــه برای یک بازیگر از هر فعــالــیـــت دیـــگـری واجـبـــ‌ـــتـــر است.یک بازیگر بایـد نسـبـــتبه اتـفـاقـــات پیـــرامون خود آگـاه باشد و مطالعـــات کافی در زمــینــه هنـــر داشـته باشد. فیلـــمزیاد ببـــینـید و فیلــمنامه هم زیـاد بخواند، اما هیـچ چیز مانند کتـاب خوانـدن به ذهـــن یک بازیــگـرکـــمــک نمـــی‌ــکـند. ایــده‌ـ‌هـــا و شخـصیــتـــ‌ــهـایی که در داستـانــ‌ها وجود دارند موجب میـــ‌ـشودتـا بازیــگـــر به جنـــبــهـــ‌ـــهــای شخــصیتی مختـــلـف افــراد رسوخ پیـدا کند. بهـــتر اســـت دیـــگـر محافلو مجـالسی که بازیــگـــران تمام وقت خود را وقف حضور و دیــده شدن در آن میـ‌کنــند، هدر ندهید. استــعــداد شما سرمـــایـــه شماسـت.

طلاق ماهایا پطروسیان از شوهر ایتالیایش + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.