عادت های غلط ورزش مقطعی،جویدن ناخن ها که موجب بیماری می شوند

عادت های غلط که موجب بیماری مختلف در افراد می شود این بیماری ها بعد از ترک این عادت ها بهبود می  یابد بیشتر افراد به این رفتارها در زندگی روزمره عادت دارند و نمی توانند این عادت ها را ترک نمایند چون به اینگونه زندگی کردن عادت کرده اند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عادت های غلط ورزش مقطعی،جویدن ناخن ها که موجب بیماری می شوند را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بـسیـاری از عادت های روزانـــه ی ما می توانــنـــد تأثـیری منـــفـــی بر طول عمـر ما بگذارند. در ایــنجــا به تعـدادی از بدترین عادت هایـی می پردازیم که ممکـــن اسـت تهدیـــدی برای سلامـــتـی ما باشــند.

۱- ترس از آمپول

هر بار که دچــار التـــهاب شدیــد بدنــی می شوید که می تواند ناشــی از آنفولانزا باشــد، از داروهای شیمیایی استــفــاده می کنــیـد که به عروق خونی شمــا آسیـب می زنــد و ممــکن اســت در آینده باعـث افـزایش خطر الـــتهـاب های بدنـی ریـــشــه داری مثل بیـــمـــاری های قلبی شود.

۲- نداشـــتن برنـامــه ی منـــظـم

مشـــکـلــات مالـــی یا ازدواج مهـم تریـن عوامـــل تنش زا در زنـــدگی ما نیســـتـند بلـکـه فقـدان یک برنـــامه ی منظم است که باعـث آسـیـب می شود. حتــی یک ساعت تأــخــیر در زمان معمول خوردن غذا می توانـد سطــح هورمون اســترس یعـــنـــی کورتـــیزول را افزایــش دهد و باعـث ایــجاد اختـلـــال در شرایط مطلوب بدن شود. سعـی کنید در تمــام ۳۵۶ روز سال، برنــامه ی منـظـــمی برای غذا، خواب و ورزش خود داشـتــه باشیـد.

۳- مصـرف میوه ها و سبزیـــجات غیـــر تازه

میوه ها و سبزیــجـــات بسیــاری از خواص ضد بیــمــاری شان را در فاصـله ای که از مبـدأ تا رسـیــدن به فروشگـاه ها طی می کنــنــد از دســـت می دهند. سبــزیجـــات تازه ی محــلـی یا سبـــزیـجات همان فصل را تهـــیـه کنیـد. در غیــر اینصورت از سبزیجـــات منـجـمد شده ای اسـتـــفـاده کنـیـــد که کامـلـــا رسیــده هسـتـنـد و مواد مغـذی آن ها به دلـیـل انـــجـماد حفـــظ شده است.

۴- ورزش مقطعـی

اگـــر زیـاد ورزش کنــیـــد امـا بقیــه ی ساعــات روز را تحــرک نداریـــد، ایـــن شرایـــط هم می توانــد بر میــزان کلستـــرول، قنــد و فشار خون شمـــا تأثـــیـر گذار باشـــد. سعـــی کنـید راه هایـی پیدا کنیـــد که در تمـــام روز تحــرک داشــته باشـــید.

۵- پوشیدن کفش پاشـــنه بلـنــد

همـه ی ما می دانــیـم که کفـــش های پاشــنه بلــنـــد راحــت نیســتـنــد، امــا دردی که ایـــن کفش ها ایجـاد می کند هم یکی از نشـانـه های الـــتـــهـاب بدنـی است که با یک بیـــمـاری مزمـــن ارتبـاط دارد. اگــر چه پزشکان پاشنه های بلـنـد را باعث حمـــلـــه ی قلـــبـی نمــی داننـد امـا آن ها معـتـقـدند استفاده از کفش های راحــت بدن را در برابـر آســـیـب های بلـــنـد مدت التهـــاب بدنی حفظ می کنــد.

۶- جویدن ناخـن ها

جویدن ناخــن ها تنهـا یک تمایــل ناپسـند نیـســـت. ایـــن کار می تواند سلامت ما را به خطـر بیندازد. طی پژوهشـــی که در کشور ترکــیــه انجـام شد، در ۷۶ درصد کسانـی که ناخــن هایــشــان را می جویدنــد آزمـایــش ها وجود باکتــری هایــی مثــل اسـکـریــکـــیــا کولی را در بدن آن ها نشــان داد که باعث اسهـــال و اسـتفــراغ می شوند؛ مســـألـــه ای که در ۲۶/۵ درصد کسـانــی که ناخن هایشـان را نمـــی جویدند وجود نداشـت.

۷- آلودگــی محــل خوردن غذا

محــل کار شما فضایــی برای رشـــد باکــتـــری ها اسـت و متــأــسـفانه کیـــبورد کامپـیوترتان یکـی از آلوده تریـــن نقاط آن محسوب می شود. در حقـیقـــت، در پژوهشـــی در سال ۲۰۱۳ معــلوم شد تنـــها یک روز کافــی اسـت تا بیش از ۵۰ درصد سطوح در محــل کار و کارکـــنـــان آن آلوده و مبتـــلا به یک ویروس شوند. خوردن غذا در بیــرون محــل کار (یا دســت کم در جایـی دور از میـز کارتـان) می تواند میزان باکـــتــری هایـــی که روزانه بر سر راه شمـــا قرار می گیرنـــد را کاهـــش دهد.

۸- مصــرف سیگــار

اگــر خطـــر ابـتـــلـــا به سرطـان به تنـهایی دلـــیلـی کافـی برای ترک این عادت ناپـســـند نیست، باید بدانـیـد که مصرف سیـــگـار سیسـتم ایــمنــی بدن را تضـعیـــف می کنـــد و احـــتـمال ابتــلا به آنفولانـــزا، سرمـــا خوردگـی و ذات الریــه را افـــزایش می دهــد.

۹- نشـستـــن وسایل خواب

کنـه های گرد و غبـار شیــفــتـه ی گرما و تاریـکــی تخـــت شمـــا هسـتنـد. علـاوه بر آنکـــه این موجودات میکروسکوپی خود تا حدودی آسـیـب زا هستـــنــد، ترشـحـات باقـیـمانده از ایـن موجودات و اجــزای متلــاشــی شده ی بدن آن ها باعـث آســـم و واکـنـش های آلــرژیــک می شود.

۱۰- کمـبود خواب

با وجود آنکه داشـــتـــن هفــت تا نه ساعت خوابــه شبـانه امـری ضروری است، بسیـاری از مردم موفق به ایــن کار نمـی شوند. اما کم کاری در این امـــر تنها باعـث کاهش سطـح انـرژی ما نمی شود. نداشـتن خواب کافـی می توانــد ما را در برابـــر بیماری ها آسیب پذیر کنـــد چرا که سلول های بدن در طی یک خواب کوتاه فرصـــت کافـی برای بازسازی دوباره را ندارند.

عادت های غلط ورزش مقطعی،جویدن ناخن ها که موجب بیماری می شوند

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.