علائم حاملگی و بارداری پسر در بدن مادران

حامله شدن برای خانم های یک دوره بسیار مهم از زندگی می باشد ولی بعد از حامله شدن ذهن مادران به طرف اینکه نوزادشان پسر است یا دختر برایشان به یک موضوع مهمی تبدیل می شود نشانه های اینکه شما برای پسر حامله هستید را در این مقاله خواهید خواند در ادامه جزئیات بیشتر علائم حاملگی و بارداری پسر در بدن مادران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایتدانستن: بــعـــد از ورود به دوره حاملـــگی بحث بارداری پسـر و یا دختر با بروز علائم و نشانه هایـی ثابت شده در مادر آغاز می شود ، تغـــیـــیراتی در جسم و روحیات زن حامــلـــه که خبر از پسر یا دختر بودن جنـیـن می دهد.به عنوان یک مادر بادرار،ــهیـجان انـــگـیـــز است که بدانـید نوزاد درون شکم شمـــا یک دخـــتـر کوچولوی زیباسـت یا یک پسر کوچولوی بامـــزه ، ایــن یک سوال است که احــتــمالا با آن آشـنا هســـتیــد.علــائم بارداری پســر

عقـــل سلیم میـگوید که با داشتـن درکـی از احـسـاسـات خود، برای پســر دارشـدن تنهـــا یک داستـــان قدیـــمی و افــسانـــه اسـت. اما چه میــشود، اگر این علـائم حقــیقـت داشـتـه باشــد؟

آیــاعلــائم مشـخـــص و خاصی وجود دارد که شمـا از ایـنکـــه مادر یک پســر بچـه هســـتیــد، احـــساس افتخــار کنـیـــد؟ به طور باور نکـــردنــی،درســت است!


علـائم پســر بودن جنـــین داخل شکـــم شمـــا

بارداری پسر چه تغییراتی در مادر حاملـه ایجاد می کنـد؟

وقتـی پوست دستــهایـتـان خشـک شده و یا اینکه اکـــنــه دوران بارداری در صورت شمــا ظاهــر می شود بایـد منتظـــر تولد جنـــیــن پســـر باشـید چرا که ایـنها از نشـــانه های بارداری پســـر اســـت.

وقتــی شما باردار میشوید، خوشحـــال هستید امــا از آن مهـمــتـر و یا جذاب تر ایـــن است که بدانـیـــد جنین داخــل شکم شما یک پسـر اســـت یا دخـــتــر، با علائم و نشانـــه هایـــی که در ایـــن بخــش خواهید خوانـد خودتـان متوجه جنـــســـیت جنـین می شوید دراین بخــش از نمنـاک بیـشتـــردر مورد نشانه های پسر بچـه ها در طول بارداری خواهـیم گفت.
نشانه های پسـر بچـه ها در طول بارداری:.

برخــی از نشــانــه های قابل توجه داشتـن یک نوزاد پسر در طول دوران بارداری :

1.بیــمـاری صبحـــگـــاهی ؛ عدم داشـــتـــن بیـــماری صبحگـــاهـــی در بارداری پسـر

هنـــگامـی که شما بیـمــاری صبـــحـــگــاهـــی و یا حالـــت تهوع را تجــربــه نکــردیــد،یکی از نشـــانــه های داشـتــن نوزاد پسر است.

2.میـــزان ضربان قلب در دوران بارداری پسـر

اگـر متوجه شوید که ضربان قلــب نوزاد شما کمتر از140 ضربــه در دقیــقـه باشــد، میتوانــد نشانه این باشــد که شمـا یک نوزاد پسر باردار هسـتیـــد.

3.ظهور آکنه در بارداری پســـر

یکــی از نشانه های ایـــنــکه شمـــا یک نوزادپــســـر دارید، ظهور جوش و آکـــنه اســـت ، در دوران حامــلگــی به دلـــیل تغــیــیرات هورمونی و عدم تعادل شمـا دچار تغـــیـیرات پوستی میــشوید که اگـر جنــین شمـــا پسر باشـــد.


جوش زدن از نشـانه های بارداری پسر

4.ویار به غذای ترش از علـائم بارداری پسر است :

زمـــانـــی که شمــا یک نوزاد پسـر باردار هستـیـــد،ـمیل زیادی به غذاهای تنــد و شور دارید ، یکـی از نشانـه های حاملـه بودن به جنین پسر ویار به خوردنی های ترش و شور اسـت.

5.وضعــیــت شکـم در بارداری پســـر:

وضعیـت شکـم شما یکـی از نشانه های رایــج اسـت که میتواند جنـسیــت را مشخـص کند و اگـرشمــا میتوانـــید چیــزهـــای کمی را حمــل کنــید، نشان دهنده ایـــن است که شمــا یک نوزاد پســـر در شکـــم خود حمل میـــکنیـد.

6.تغیـیـــر شخـصـــیت:

جنســـیت نوزاد شمــا تاثیـر کمی بر رفتـــار شما دارد ، زنـانـــی با طبـیـــعـت تهـــاجمی،جسورانــه و غالــب بیــشـتـر احتمــال دارد که یک نوزادپســر را حمل کنــند و جنبه های رفتـاری با افزایش سطـــح تســتوسترون مرتبط است.

8.سایـز سینه های مادری که پسـر بارداری است :

در دوران بارداری سایـــز سیـــنــه های شمـــا افــزایـــش میابد برای تامـیــن شیـــر و تغذیـــه ی نوزاد تازه متولد شده ، زمانی که شما یک نوزاد پسر را حمـــل میکـنـــید،سیــنـــه راست شمــا بزرگتر از سیـنـــه چپتان اســت.

9.سرد بودن پاهـا در بارداری پســر:

احسـاس دائمی سرما در پاهایتـــان در طول بارداری یکــی از نشانه های واضـح ایـــن اســـت که شمـا یک نوزاد پســر باردار هستید

10. رشد موی سر در حامـلــگــی و بارداری پسر:

یکـی دیــگر از نشانــه های رایج ایـنــکه شما یک نوزاد پسر دارید،ــمیــزان رشد موی شمـا است ، اگرنوزاد شمــا پسر باشـد، موهایــتان سریع تر از همیـــشـه رشـد میـــکـنـد.


نشانــه های حاملـــگـی پسـر

11.حالــت خوابـیـدن در بارداری پسـر :

در طول بارداری،شما اغـلـــب احـــساس خســـتـــگی میــکـــنید،در چنین وضعیــتــی اگر شما بیـــشتـــر به سمـت چپ میـــخوابــید، نشان دهنده ایــن اســـت که شمـــا یک نوزاد پسر داریـد.

12.دست های خشــک از علـامــت دیگر بارداری پسر اســـت:

دســـت های خشــک و ترک خورده، یکــی دیـــگــر از نشـانـه های قابـــل توجه ایـــن است که شمـا یک نوزاد پسر دارید.

13.افزایـش وزن در بارداری پســر:

علـــاوه بر داشتن شکم گرد،ـافــزایش وزن شمـــا ارتـــبـاط قابل توجهـــی با جنـــســیــت نوزادتـــان دارد ، هنـگامی که یک نوزاد پســر را حمــل میــکـنید، وزن بیشـــتــری در شکم شمـا قابــل مشـــاهـده است. برخـلــاف مادرانی که نوزاد دخــتر باردار هســتند و وزنشـان در سراسر بدن به خصوص در صورتـشـان توضیع میشود.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.