علائم و راه های جلوگیری از زایمان زودرس

زایمان زودرس در برخی از بارداری های اتفاق می افتد و جنین قبل از اینکه رشد کافی در رحم داشته باشد از رحم مادر خارج می شود که نوازد نارس باید تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد تا اتفاق خاصی برایش نیفتد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علائم و راه های جلوگیری از زایمان زودرس را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : هــنـگــامــی که به 37 هفـتـه کامـــل بارداری برسیــد، کودک شمــا رسیــده و اصـــطــلاحــا ترم است. اگـر کودک شما قبـل از اینکه 37 هفــتــه شوید بدنیـا بیایـد، زایـــمان شمـــا زودرس بوده اســـت و کودکـــتان نارس اســت.

بیشـــتـــر نوزادان نارس بعد از 32 هفته شدن، شانــس خوبی برای زنـــده ماندن و رشـــد کردن دارنـــد.

مشــکلات نوزاد نارس چیـست؟

هرچند که مراقبت های شدید برای نوزادان بســیـار زودرس، به طور چشـــمـگـــیری بهتـر شده و میــزان بقـــا و زنـــده مانـدن ایـن نوزادان بسیــار بهـبود پیدا کرده است. با این حال، گاهی اوقات ممـــکـــن اسـت اثرات طولانی مدت برای نوزادانـــی که خیـــلــی زود متولد می شوند، شامل فلــج مغـزی و مشــکلات یادگیـــری باشـــد. اکثر نوزادانـی که نسبتـــا زودرس هستنــد و در حدود 34 هفـتـــه تا 36 هفـتـه به دنـیــا می آیـند، خوب عمل می کننـد. با ایــن حال، آن ها می تواننـد در مقـــایسـه با نوزادان متولد شده در زمــان منـــاسـب، بیــشتــر در معـــرض مشـــکـلـات بلنـــد مدت باشــنـــد.

به طور کلـی، هر چه سن بارداری شما در نوزاد نارس بیشتـــر باشـد، اندام های او بالـغ تر می شوند، ریه هایش بهــتـر برای تنفس آمــاده می شوند و نوزاد قدرت بیـشتــری برای مکـیدن و تغـذیـه دارد.

چرا زایمان زودرس اتـــفاق می افـــتد؟

اکـــثـــریـــت زایـمــان های زودرس بدون پارگـــی کیــســه آب رخ می دهـــنـد. زایـــمان زودرس در بین حامـــلگی های چنــدقــلویی رایج است، امـا مهـم ترین علل زایـمـان زودرس عبـــارتــنـد از:

کشــش بیش از حد رحــم، اگر شمــا دوقلو یا بیـــشتر باردار باشــیـد و یا اگــر شرایـطـــی مانند مایـــع آمــنــیوتیک بیـــش از حد (polyhydramnios) داشـتـه باشید، بیشـــتـر در معرض خطـــر قرار دارید.
ضعف سرویکـس و یا طول کوتاه گردن رحم که الـــبــته سونولوژیـــست می تواند ایـــن را در اسـکن اولتراسوند در اواســـط بارداری تشخــیص دهد.

سابـــقـه زایمان زودرس خودبــه خودی
عفونت باکــتریـایـــی
پارگـــی زودرس کیــسه آب
خونریزی شدید
برخــی از اخـــتــلــالـات رحم

سبـــک زنــدگی شمـــا نیـز می تواند سبـب زایـمـــان زودرس تان شود. به طور مثال اگـــر شرایـــطـــی مانـنـد:

فاصـله کوتاه بین حامـلگـــی ها
فقر مالی و عاطــفـــی مادر
سیـگار کشیـــدن یا مصـرف مواد مخــدر، به ویژه کوکائین
کمـبود وزن و یا اضـــافــه وزن بیـش از حد
بارداری در نتیجــه IVF
عوارض بارداری مانـــنــد: پره اکلامــپـسی یا دیـــابت
یک وضعــیــت پزشکـی ای که در ایـن شرایـــط بدنــیـــا آمـدن نوزاد شمـــا مورد اطــمـینــان تر اســت، از این که بارداری شمـا ادامـــه یابـد.
تروما یا ضربـه شدید به شکــم

را داشــتـه باشـــید بیشــتــر در معـــرض زایـمــان زود رس خواهـــیـد بود. به یاد داشتـــه باشـــیـد که داشـتن یک یا چنـــد مورد از ایــن عوامل به ایـن معــنـا نیســـت که نوزاد شما قطعـا زود متولد خواهد شد. ایــن فقـــط شانــس ایـــن اتــفاق را افـــزایــش می دهــد.

علــائم زایـمان زودرس چیــســت؟

دردهای شکـــمـــی نامـنظــم، لکــه بیـــنی یا خونریـــزی خفـــیف از واژن و آبـــریزش، از علـــایم زایمان زودرس می باشد که در صورت مشــاهده بایـد به بیمارســـتـــان مراجـــعـــه شود. مادرانــی که احـتمــال زایـــمـان زودرس دارند لازم اســـت فعـالیـــت های خود را کاهش دهـنـد و تا برطرف شدن علایم، از نزدیکی پرهـــیز کنند.

راه های پیــشــگــیری از زایمــان زودرس چیست؟

برای پیشگیــری از تولد نوزاد نارس، نکــات پراهــمیتی وجود دارد که رعـــایــت کردن آن ها می توانـد تا حد زیـادی از تولد نوزاد نارس پیشـگــیری کنـد و احتمــال تولد نوزاد را در زمـانـی زودتر از زمان طبــیـعـــی به حداقل ممـکــن برســانـــد.

در طول دوران بارداری، ارتبــاط خود را با پزشـــک قطع نکـــنید. به او مراجـــعه کنــیــد و روند رشد جنـین و علائم عمومی بدن خود و جنـیــن تان را بررسی کنــیـــد. با کنــترل بیـماری‌هـای مادر و کنــتـرل تغـذیـه و تأمـین شرایـط مناسب برای حاملگی می توان از تولد نوزاد نارس جلوگیری کرد.
قبـل از مصــرف هرگونه دارو، حتی مسکن ها با پزشـک تان مشورت کنـیـــد و از مصرف داروهای شیــمـیـــایی و گیـاهــی بدون مشاوره با پزشــک پرهـــیز کنــیــد.
رژیـــم غذایی خود را دست کم نگـیــرنــد و مصرف خوراکی ها و مواد غذایی سالـم را فراموش نکـنیـــد.
وزن خود را در شرایط طبـیـــعــی نگــه دارید و مراقـب باشید که در دوران بارداری بیـش از حد دچـار اضافه وزن و چاقی نشوید.
از اسـتـعـــمـــال سیـگـار و قرار گرفـتن در محـیطـــی که در آن افــراد سیـگاری حضور دارنـد، پرهـیز کنـــید.
در مورد مادران افسرده و مضـــطــرب، اگر پزشـک متخــصص با این افـراد گفــتگو کنـــد میـ‌ـــتواند ترس و اضطــراب آنــها را به حداقـــل برسانـــد. حمــایت و نقش پدر نیـــز در کاهــش این نگرانـــیـ‌ـهـا بســیار تاثـــیرگذار اسـت.
از آن جا که عفونتـــ‌های دهان و دنـــدان یکی از دلایل زایـمـان پره ترم اســـت، توصیه می‌شود قبـــل از باردار شدن نســـبـت به درمان آن اقـــدام کنـید.

آیا نوزاد زنده می ماند؟

متـأـســفــانه، نوزادانــی که قبل از 22 هفـتــه کامل بارداری متولد شده انـــد، بعـــید به نظـر می رسد که قادر به ادامه حیـــات باشد. نوزادان متولد شده در 23 هفته یا 24 هفتــه ممـــکــن اســت زنده بمـــانـنـد، امـــا بستـــگی به وزن تولد و سلـــامت آنـهــا در هنـــگـــام تولد دارد. هرچـه سن بارداری شما بیشـتــر باشـد شانـــس نوزاد افزایش می یابد.

بهــتـریــن شرایــط برای مراقـبـت از نوزاد نارس چیـست؟

تغذیــه شیـــر مادر برای همـه نوزادان مهــم است، اما شاید حتـــی بیـــشتـر در نوزادان نارس، که در معــرض خطـر بیشــتـر عفونت هســـتـنـد، بســیــار اهــمیت یابد. تغـذیه با شیـــر مادر باعث محـــافظت بیـشتـــری در برابـــر عفونت می شود و همــچـنــیـــن تمـــام مواد مغــذی مورد نیـاز نوزادتــان فراهـــم می شود. ممـــکـن است کودک شمـا کوچک باشـد تا بتوانـد به نوک پســتـان برســد، امـــا ماما قادر خواهـد بود تا شما را در شیــر دادن به این نوزادان کمـک کنــد و به شما آموزش دهد. بعـضـی اوقات نوزادان نارس نیـاز به یک لوله تغذیــه کوچک از بینی به معـده خود دارنـد. از طریق ایـن لوله، شیر می تواند منـــتقـــل شود.

علائم و راه های جلوگیری از زایمان زودرس

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.