علت فوت عباس عطار روزنامه نگار مشهور در انگلستان

عباس عطار در سن 74 سالگی در پاریس فوت نمود این عکاس آثار بسیار زیبایی را از خود بر جای گذاشته است و همه از عکس های عباس عطار بسیار خاطره دارند در انقلاب عکس هایی زیبایی را از این حماسه ثبت نمود به علت کهولت درگذشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علت فوت عباس عطار روزنامه نگار مشهور در انگلستان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: رئیس آژانــس مگنوم درگذشـــت عبــاس عطـار را تسـلیـت گفـــته و نوشتـه او یکی از ستون‌ـهای مگـنوم بود که برای بسیــاری از عکـــاســـان این آژانس دوست و مربی بود.

عطار که با اســم کوچکـش، عبــاس، شنـاختـه می‌شـد، در پاریـــس زنــدگی می‌کــرد و از بسـیاری از رویدادهـای مهم جهان از جملــه انقــلاب ایـــران و جنــگ ویتـــنام، عکاســـی کرد.

مگـنوم او را یک «شهــروند واقــعی جهـان» خوانده که جنگ‌ـــها، بلـایـــا، انـقلاب‌ــهــا و لحـظـات شگـفت‌ــانـــگیز آن را ثبــت کرده اســت.

عباس عطـار در سال ۱۹۸۱ به آژانـس عکس مگــنوم پیوست. او پیش از آن با آژانــس فرانـــسوی سیـــپـا و گامـا کار کرده بود.

بعد از عکـاسی از وقایع انــقلـــاب اســـلامی ایــران، عبـاس عطـار ۱۷ سال در کشورهای مختــلــف از مکزیک تا ویتــنام، ایـرلنـد شمالــی، کوبا، آفریـــقای شمــالی و خاورمـــیــانه عکاسـی کرد.

در مصــاحبـــهـ‌ـای با بیـ‌ـبـــی‌ــسی دربـاره عکـــاسی از انـقـلـــاب ایــران، عبــاس عطــار گفته بود: «وقتی عکــاسی میـ‌کـردم می‌ــدانستم که تنــهـا یک بار در عمـــرم درگـــیـر اتـفــاقاتـی که عکاسی می‌ـکردم هم خواهم بود.» او خود را «مورخ حال» میـ‌ــنـامــید.

علاقــه او به عکــاسـی دربـــاره مذهــب بعد از انـقـــلــاب ایــران شکل گرفـت. کتاب عکـس‌ـــهـــایش به نام «الــلـه اکبر: سفــری در اســـلـام ستیزهـ‌ـجو» بعـد از حوادث یازده سپـتـــامبر مورد توجه قرار گرفت.

کتاب دیگـرش، چهـــرهـــ‌هــای مســـیـــحیـت در سال ۲۰۰۰ منتشـــر شد و تجــسسی در مسـیـحـــیـــت به عنوان پدیـــده‌ـــای سیـــاسی‌، آیـــیـنـی و معــنوی بود.

از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ عباس عطـار به کشورهـــای بودایی سفــر کرد و با‌ـــ‌ همــان نگــاه مشــکوک به مذهــب، عکـاسـی کرد.

سه سال بعد او پروژه مشـــابــهــی را دربـاره هنـــدو‌هـــا اجــرا کرد. نقــطه اوج کارهــای عکاســی عباس دربـاره مذهب بودایــی، کتاب او به نام «خدایــی که من دیـــدم» اســـت که در سال ۲۰۱۶ منـــتــشر شد.

در سالـــ‌ــهـــای گذشــتــه تا پیـــش از مرگش عباس مشغول عکـــاسـی درباره یهودیـــت بود.

علت فوت عباس عطار روزنامه نگار مشهور در انگلستان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.