علل عرق سرد | درمان عرق سرد در خانه

عرق سرد در بیشتر افراد دیده می شود و علل و عوامل خاص خود را دارد در بیشتر افراد در اثر مصرف برخی از داروها عرق سرد در بدنشان به وجود می آید حمله قلبی نیز می تواند یکی ازعوامل عرق سرد در بدن باشد عفونت های ویروسی مانند سرما خوردگی نیز باعث بروز عرق سرد در بدن است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علل عرق سرد | درمان عرق سرد در خانه را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: تـعریق شبانــه یا عرق سرد اشاره به عرق کردن ناگهـانی که در اثر گرمــا یا فعـالیـت نبـاشد و در اصطـــلـــاح پزشکی به عرق سرد ( تعــریـق ) می گوینــد عرق سرد معـــمولاً به علــت واکــنــش بدن به اســترس رخ دهــد. عرق سرد نیـــز می توانـد نشانـه یک بیـــمـــاری یا آسـیب دیدگــی جدی باشـــد. که باید تشــخیـص و درمان لازم انـجــام گیــرد تا علــائم از بین برود.

علـائم عرق سرد کدام اســـت؟

علائم که می توانـد با عرق سرد رخ می دهــد عرق سرد معمولاً در رابطـــه با سایـــر علائم رخ می دهـد. ایـن علایم می توانـد بســتـــه به علــل عرق سرد و هر بیـــماری های زمــینه ای متـفـــاوت اســت. علـــایم شایع عبارتـــند از:

استرس یا اضطـراب
درد یا خارش
سرگیجه
لرز
پوست رنگ پریـده
ضعــف
تهوع یا اسـتـــفــراغ

گاهـــی اوقات عرق کردن در شب اتـفاق می افتد زمانـی که بیمـار در تلــاش در به خواب رفـــتــن اســت. ایـن اســـت که اغـــلـب به عنوان “تعریق شبانــه” نامیـده می شود امـــا تفاوت واقـعی بین تعریـــق شبــانه و عرق سرد وجود ندارد. همه تعــریـــق هستند و آن به یک مشــکـل بزرگـتـــر اشاره می کنـــد.

علل عرق سرد چیســت؟

عرق سرد معـــمولاً به عنوان یک نتـــیـــجه از مبــارزه و پاسخ بدن در هنـگــام برخورد با اســترس رخ می دهد. این یک واکـــنــش طبیعـی به شرایط زیـــر است:

1. درد

یک بیمـار مبــتـلـــا به درد شدید به دلیـــل شکـــســتـگـــی، قطع عضو و یا حتـــی یک میگرن می تواند عرق سرد را تجـــربـــه کنـند.

2. اســـتـــرس، اضـــطــراب و یا ترس

ترس و اضـــطراب در هر کسی به خصوص در سبک زنـــدگی و یا نگـرانـــی بر امور مالـــی، شغل یا روابط اجـتـــماعـی می تواند اســتـــرس زا باشـد. در پاســـخ به اســـترس بدن عرق سرد می کنـــد.

3. کمـــبود اکسیـــژن

اکــســـیـژن کمتـــر در جریان خون می توانـد ناشــی از تنگی نفس شدید باشــد. ایـن باعـــث می شود که مغـــز به دنـــبـال اکسـیژن بیشتـری باشد و یک پاسـخ اســـتـرس در سراسـر بدن از جمـــلـه عرق سرد رخ می دهد.

4. قند خون پایـیـــن

کاهش قند خون در بیـمـاران دیابــتـی و همچـنـین در افـــرادی که سوء تغـذیـــه دارنــد و به اندازه کافی و یا اغـــلب غذا نمی خورند رخ می دهـــد. این افـت میزان قنـــد خون سبب علــائمی شامل سرگیجه، لرزش، تاری دیــد و عرق سرد می شود.

5. فشـــار خون پاییـن

فشـــار خون طبیـعـــی 120/80 میــلی متر جیوه در نظـر گرفــتـه می شود. امـــا زمــانی که آن به 90/60 و یا حتـــی پاییـــن تر افـت پیـدا کند این فشار خون پایین است. تعدادی از علل افت قنــد خون مانـــند سوء تغـــذیه، از دسـت دادن خون و کم شدن آب بدن و علائم وجود دارد که عبــارت از پوست رنگ پریـــده، سرگیجـه و عرق سرد می باشد.

6. شوک

هنگامی که جریان خون به مغــز و سایر انـــدام های حیـــاتـــی به طرز خطـــرنـاکی کاهش یابــد ایــن منـجر رفـــتـن بدن به شوک می شود. شوک یک بیــماری تهـدید کنــنـده زندگــی اســت و معــمولاً به دلــیـل آسیـــب دیــدگــی شدیـــد یا بیمـــاری حاد اســـت و نیاز به توجه فوری پزشــکی می باشد. عرق سرد از علــائم شایــع شوک هســتنـد.

7. یائسگی

معمولاً در زنان بالای چهــل سال تجـــربه می شود آن نشــانــه ی پایـان چرخــه قاعدگــی طبـیــعی اسـت و می توانـد سبـب تعدادی از علائم شود. ایـــن علــائم عبــارت از بی خوابی، گر گرفتگی و عرق سرد می باشـد.

8. میگــرن

این تکــرار سردرد مزمن است که به طور معمول در یک طرف سر آغــاز می شود و می تواند با تعدادی از علل از جمـلــه رژیــم غذایــی و استرس شروع شود. علائم این بیماری شامـل تهوع، سرگیجه و عرق سرد اسـت.

9. داروها

عرق سرد می تواند در اثـــر مصـرف داروهای خاص رخ دهـــد آنتــی بیوتیک ها و داروهای فشار خون می توانـنـد باعـث ایجـاد عرق سرد در برخـی از افـــراد شود. برخی از داروهای بدون نســخـه خاص و مکمل های گیــاهــی نیــز می توانــد سبـب عرق سرد شود.

10. حمــله قلبی

یکـی از شدید تریـن علــل عرق سرد حمله قلــبــی اســـت که در آن جریـان خون به قلـب در اثــر انــسداد عروق خونی کاهــش می یابـد. درد قفـــسـه سینه، درد بازو و عرق کردن بیـــش از حد و یا عرق سرد نشانـه هایی از یک حمـــلـــه قلـبی می باشد.

11. بیـــمـــاریهای دیگر

دیگـــر شرایط پزشکـــی ممکــن، می توانـد سبب عرق سرد شود. ایـن شرایـط شامل اختـلــالات گردش خون، آنـــفولانزا، عفونت های ویروسی و اخــتـــلـالات ایمــنی بدن می باشد لرز، ضعـف و سرگیـــجـه نیـــز از علـایــم معـمول ایــن شرایط اســت که می توانـــد با عرق سرد همـراه باشد.

علل عرق سرد شبــانـــه چیـــست؟

عرق شبانه یک عارضـه جانبی شایع بســیـاری از داروها، مانند:

داروهای افـسردگــی ( داروهای ضد افـــسردگــی )
استفاده از داروهای تنــظـــیـــم کننــده هورمون ها (هورمون تراپــی)
داروهایی کاهش دهــنده سطــح قنــد خون (عوامـل کاهنده قندخون)
بیــمـاری ها و شرایـــط پزشــکــی که باعث عرق شبانه عبـــارتـنــد از:
اضـــطــراب
نوروپاتی اتونومیک ( صدمــه به اعصاب اتونوم )
تب مالت ( یک عفونت باکتـریایی )
سنـدرم کارسیــنوئید ( سندرم ناشـی از نوع خاصــی از تومور سرطـــانی )
انـدوکاردیـــت ( عفونت پوشش قلب شما )
HIV / AIDS
لنـفوم هوچکـــیـن ( بیمــاری هوچکیـن )
پرکـــاری تیروئید ( هیـــپـــرتـیروئیدی )
سرطـان خون
يائسگی
میـلوفیبـروز ( یک اخــتـلال مغـز اســـتخوان )
لنــفوم غیـر هوچکـــین
اسـتئومیلـیـت ( عفونت استــخوان )
فئوکروموسیــتوم ( تومور نادر غده آدرنــال )
آبــســه پیوژنــیــک ( حفـره پر از چرک ناشـــی از یک عفونت )
اخـتـــلالات خواب ( مانند آپـنه انـــسـدادی خواب )
ضربه
سیرنــگومیلـــی ( کیست پر از مایـع در نخــاع )
بیــماری سل

چه زمــانی بایـد به دنبـــال کمـک درمانــی باشــیــد

زمـــانــی که عرق سرد می توانـــد نشانـــه ای از یک بیماری جدی باشد. اگر نشانـــه های شمــا چیــزی جدی تر و یا تهـدید کنـــنــده زنـدگی را نشـان می دهــد شمـــا بایـد به دنــبــال توجه فوری پزشــکـــی باشیـد. این علـائم عبـارتـــند از:

تغــیــیـــر در رفتـــار یا وضعـیت روانی مانــنـــد هذیان، بی حالی، گیـجــی، یا توهم
تغـیـــیـر در سطح هوشیاری و یا از دسـت دادن هوشیــاری
تنفـس مشکــل، خس خس سیـــنه
درد، فشـار، یا تنـــگی در قفســه سیـنـه، فک، شانه، بازو و یا قسـمت فوقانـی پشـت
تب بالــا ( بیـــش از 101 درجه فارنــهایت )
تشــنـج
تپش قلـــب
لب، ناخـن، پوست خاکستــری یا آبـــی بی رنگ
گرفـتگــی گلو
ورم صورت، دهان و یا زبـان
درد شدید
خونریـــزی غیرقــابل کنـتـرل
مدفوع خونی، خونریـــزی از رکتوم، یا استـــفـــراغ خونی

درمان عرق سرد چیست؟

1. خود را آرامش دهید

تکنـیــک های مدیـریت اسـترس می تواند برای درمـــان عرق سرد شما به دلیـل استرس و اضطــراب اســتفــاده شود. فعالـیت های جسمـــانـی مانند پیــاده روی، یوگا، تمـریـــنــات تنفـــس و یا یک حمام آب گرم می توانـــد به آرامش شمـــا کمـــک کنـد. تنــفـــس آهـــسـتـــه تر می تواند به کاهــش ترس، وحشــت و حمـلات اضطـراب کمـــک و منــجـر به بهــبود سریعــتر شود. اگــر شمــا دارای یک زمــان سخـت برای مواجـهه با اضطـراب هســـتیـــد می توانید با پزشـــک خود در میـان بگـذاریــد.

2. ایجـــاد تغیـــیـرات در محیط خواب

از ترموستـات برای کنتـــرل درجه حرارت در اتاق خواب برای کمـک به کاهــش بروز عرق سرد اســتـفــاده کنـــید. اگـر عرق سرد در طول خواب رخ می دهـــد ملـافـه را تغییر و لباس خواب گشاد و راحت بپوشیــد. شمــا همــچـــنــین می توانـــید با تغـیـیـرات محـــیطـــی اضــافـی عامل ایجـــاد نور ماننــد ساعـــت، کامــپــیوتر، تلویزیون را از بین ببریـد و از یک پرده برای نگـــه داشــتن نور ناخواستــه از خارج استفــاده کنیـــد.

3. رژیم غذایـی

شما می توانــید در رژیم غذایـی خود تغییــراتـــی ایـجــاد کنــیـــد از خوردن غذاهـــا قبـل از خواب که می تواند باعث عرق سرد شود اجــتنـــاب کنـید اگر شما دارای قند خون پایـــین هسـتیـد وعده های غذایی خود را گسـتـــرش و میـــان وعده های خود را در طول روز مصــرف کنـــیــد. مصرف غذاهای با قنـد بالا را در قبل از خواب محدود کنـــیــد.

4. فعال باشــید

هنـگـامــی که عرق سرد رخ می دهـد در یک فعـالـــیــت برای نگـه داشتـن ذهــن خود خارج از آن و جلوگیری از اضـــطــراب بیشـتـر شرکـــت کنیـد. یک پازل جدول کلــمــات متـــقاطع بخوانید و حل کنــیــد.

5. مداخـــلـــه پزشــکــی

هیـچ دارویی را بدون مشورت با پزشک خود مصرف نکنیـــد. درمان و داروهای ضد اضـطـــراب می تواند به مدیریــت عرق سرد شمــا و دیگر علائم اضــطراب کمک کنــد. فقـط یک پزشک می تواند دیـــگــر شرایــط جدی پزشــکـی باعـث عرق سرد را درمـان کند.

علل عرق سرد | درمان عرق سرد در خانه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.