علل و عوامل معده درد در هنگام روزه گرفتن

بسیاری از افرادی که قبلا بیماری‌های معده را تجربه کرده‌اند هم می‌توانند گرسنگی‌های طولانی مدت را تحمل کنند این امر باعث شده است دچار معده درد شوند پس در مقابل درد‌های ساده و معمولی به خودتان استرس ندهید چون همگی این درد ها گذار می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر علل و عوامل معده درد در هنگام روزه گرفتن را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: روزه داری در ماه رمــضان علـاوه بر تاثیــرات عالــی برای روح و معنویت، تاثـــیـــر شگـفـتـــی نیـز بر جســم انســـان دارد. در مطالـعــات متـــعدد که در خصوص اثـرات روزه داری انجــام گرفــتـــه، نقــش ایـن فریضـــه الـــهی در بهبود بیــماریـ‌هــای مخــتـــلف ثابت شده است. معـده درد و مشــکــلات روده، به دلـیـل فشار روزه داری بر دســتگــاه گوارش بدن همیـــشه مورد توجه بوده اســـت.

روزه و معده درد ناشــی از زخـــم اثــنـی عشـر :

روزه داری برای بیمارانی که زخم اثــنـــی عشـــر حاد دارنــد خطرناک اســت، چون در ایـن بیماران زخــم جدیـد اســت و هنوز ترمـیــم نشده و ممـــکـن اســت روزه گرفـتن باعـــث سوراخ شدن، پارگــی و خونریـــزی شود. روزه داری برای بیـمارانـــی که سال گذشتـه زخـــم اثنی عشـــر داشتــهـ‌ـانـد و هم اکنون علامـتی از آن ندارنـد، بلا مانــع اســـت. این بیـــمـــاران بایـد از مصرف غذا‌های ادویه دار، نوشابـه و شکلـات که اســیــد معده را افـزایش می‌ـــدهـــد دوری کننـد.

به طور کلــی به بیـــمارانـــی که دچار زخــم اثــنی عشـر هســتند و پزشـــک این مساله را تائید کرده و هنوز هم بیمــاری شان فعال است و بهــبود حاصل نشده، توصیـــه می شود روزه نگـیرند.

توجه: اگـــر افـراد دارای زخم اثـنی عشـر قدیـمــی، در ساعــات ۲ الــی ۳ بعداز ظهر دچـــار معده درد شدند به این معـــنا اســت که اســـیــد معده بالـا رفـته و نبــایــد روزه بگــیرنـــد، بهتر اسـت روزه خود را در فصـــل سرمـا قضـــا کنـنـــد که روز‌ــها کوتاهتــر است ولی اگر بیمـــاران دچار سوزش، خارش یا مالــش معـده شدند، میـــ‌ـــتواننـد روزه را تا پایــان روز ادامه دهند.

روزه داری و ریفـــلاکـس معده :

اگــر معده شما اســـید زیادی ترشـــح میــ‌کـنـد و در اصــطــلاح عادی ترش می‌ـکــند یا برگـشت غذا داریـــد و دچـار سوزش پشت جنـــاق سیـــنــه می‌ـشوید، احـتمالـا شما دچـــار ریـفـــلــاکــس معده هســتید. ریــفـــلــاکس یکــی از بیـــمــاریـ‌ــهای شایـــع گوارشـی اسـت که تغذیـــه و چگونگــی غذا خوردن تاثـــیر زیـادی بر آن می‌ـــگذارد. چنـانچـــه در مراحــل اولیـه ریـــفــلاکـس هســتــیـــد و برای این بیـمــاری مجبور به اســتـــفاده از دارو‌هـــایــی با دوز بالا نیســـتــید، میـ‌توانـــید روزه بگیــریـــد.

در شرایـط عادی به بیـمــارانـی که دچـــار این بیـــمــاری هستنـد توصیـه میــ‌ـشود حجم غذای مصرفـــی خود را کاهش دهنـــد و تعداد وعدهـــ‌ها را بیشـتـر کننـد، اما در ماه رمضـــان چنـــیـن چیـــزی امکان پذیـــر نیـســت و تنـظـیـم کردن آن دشوار اسـت.

افرادی که ریفلاکــس شدیـد دارنــد خالی بودن طولانی مدت معـــده و روزه داری برای آنــ‌هــا ضرر دارد. در صورتــی که ریفلــاکس معده خفـیف دارید تنـهــا کافـــی است رژیم غذاییـ‌تـان را حفـظ کنــیـد و دارو‌هـــایـــی که اســیـــد معده را کم میـــ‌ــکند، مصـرف نمـایید.

روزه داری و سوزش معــده :

روز‌های اول روزهــ‌ـداری در ماه رمـضـــان، سیـکـــل سیکاردیــن یا همان ریتم اسید ترشح معــده دچار تغــیـیر میـــ‌شود و ممــکن است که باعــث احساس سوزش و درد‌هایـی در ناحــیه معـده شود. ایـــن سیـــکــل ترشح اسیـــد معـده بر اساس سه بار غذا خوردن شما در روز تنظیـم شده است و به همـــیــن علـت است که ظهـر‌ـهــا هیـپوتالاموس و مراکــزی که مربوط به اشـتـها است، به صورت شرطـــی فعــال می‌ـشوند.

از آنـــجا که ریـتم ترشـح اســیـد معـده بر اســـاس عادتـ‌های غذایی شمــا تنـظــیـــم میـ‌گـردد، در ابــتـــدای ماه رمــضـان نیـــز در ساعـــات ظهــر اسـیـد معـــده ترشح میـــ‌شود. فقـــط بایــد کمـــی صبــر کنـید تا ریـــتم معـده خود را با شرایط جدیـــد عادت دهـــد. اگــر میـــ‌خواهـــیـــد به مشـکـــل سوزش معــده دچــار نشوید، یک هفـتـه قبل از ماه رمضـــان غذای خود را کم کنیـــد و معــده را سبـــک‌ـتـر نگه دارید.

در صورت سوزش شدیــد معــده میـــ‌ـــتوانید از شربت معـــده و قرصـــ‌های معمولی گوارشــی مثل امــپــرازول و رانــیـــتیـدین اســـتـــفاده نمـایید. با همـــه این توضیحـــات اگـــر باز هم معده درد داشــتــیـــد حتـما با پزشــک مشورت کنــیـــد.

روزه داری و نفـخ معــده :

نفــخ معـده در ماه رمضان و بهــ‌ـــخـصوص در روز‌ـهـــای اول روزه داری بســـیار شایع میــ‌ـــبــاشد. موقع افطـــار ولع و اشتهــای خوردن را کنتـرل کنـیـد و با آرامـــش غذا بخوریـد. اگــر هنگــام غذا خوردن، زمــان طولانــی سر سفره میـ‌مـــانیـــد یا غذای زیـادی میـل می‌کـنــیـــد، تنــهــا به انـــدازه نیــاز بدن غدا سر سفــره بیاورید یا از یک آلارم ساعــت اســـتــفاده کنـیـــد و غذا را با آرامـش و آهسته میــل کنیـد.

سعـی کنـــید زمان صرف افطاری طولانـی باشـد. افـــطار خود را هم با غذا‌هایی که راحـــت هضم میــ‌شوند مثل فرنـی یا شلهـــ‌ـــزرد و یا سوپ جو شروع کنیـــد، تا معـده تحت فشــار قرار نگیرد.

معــده هر انـــسان حجم معـینی دارد که عضلات دیواره معـده به آن عادت کردهــ‌ـــانـد. اگـر بعـــد از یک مدت طولانـــی گرسنـگی غذای زیـادی میل کنـــید و شکـــمـــ‌ را پر کنــیـد، حتــما دچـــار نفخ خواهیـــد شد. توجه داشـتــه باشیـــد که اگر شکــم‌ـتان را با مایـعـــات بیــش از حد معـــمول پر کنـید، نفـخ معـدهـ‌تـان زیـــاد می‌شود.

بیـشـــتـــریــن علــل ورم معده در سوءهاضمــه دیـده می‌شود. اگـر معـدهــ‌تـــان ورم کردهـ‌اســت و سوزش و درد معده داریـد، غذا‌های حجـیـم مثل آش رشــته و سوپ‌های سنـگـــیـــن را مصــرف نکــنیـــد.

روزه داری و سابــقــه بیمـاری معـده :

اگر قبلـا سابقه بیمـاری معده داشـته‌ـــایـد یا دســـتـــگـاه گوارش شمـــا خوب کار نمــیـــ‌ــکرد، حتی اگــر به بیـمـــاریـ‌هـــای اثـنیـــ‌ــعشـــر و معـــده دچار بودیـد، شرایط را بر خود سخـت نکنید. اگـر داروی خاصی مصـرف نمــیــ‌کـنـــیـــد، تنـــها با رعایــت نکاتی در تغـذیــه و شیوه غذا خوردن به راحــتـی میـــ‌ـتوانیــد روزه بگـــیرید.

بسیـاری از افرادی که قبلا بیــماریــ‌های معـــده را تجربـــه کرده‌ــانـد هم می‌توانـنـــد گرسنگـی‌ـهــای طولانـی مدت را تحمل کننــد؛ پس در مقابـل درد‌ـــهــای ساده و معــمولی به خودتــان اسـتـرس ندهــیـــد و با شادابـی به اســـتقبال روز‌ـــهـای ماه رمـضـــان بروید.

توصیه های مرتبــط با روزه و معــده درد :

1 – نوشیـدن مخـــلوط عرق نعنا، بارهـــنـــگ، آب جوش، کمــی گلـاب و مقــداری عســـل یا نبـات یک هفــتــه قبل از شروع ماه رمضان و در طول ایـن ماه موجب تقویت و آمادگی دسـتگاه گوارش می‌ـشود. با ایـــن دمـنوش‌ـهای گیاهـــی و تقویت بدن، افـــراد سالم و بیــمـــاران دارای اختلـــالـــات گوارشـی به آسانـی و بدون معــده درد میـــ‌توانــنــد روزه بگـــیـرنـــد.

2 – همـــچــنـیــن می توانــید انجـیر خشک زردآلوی خشـــک شده، کشمش یا خرمای خشــک را داخــل آب بیــنـــدازید و بگذاریـــد یکـــی دو روز داخـل آب بمـــانـــد. مصــرف ایـــن ترکیــب می‌ـــتوانـــد به بهبود یبوست کمــک کند. با ایـــن حال، به دلیل ایــن که ممــکــن است روده به مصـــرف ایـن مواد عادت کنـد، توصیه می‌ــشود ایـن ترکـیـــبات هم به صورت مداوم استـــفــاده نشود.

3 – در طول ماه رمضــان میوه ها و سبــزیــجـات بایـد به میـــزان کافــی مورد اسـتفـاده قرار بگـیـــرنـد، زیـــرا ایــن موادغـذایــی در عمــلکــرد دســـتگاه گوارش، دفـع و شادابــی بدن نقـش مهمـــی دارنــد وبه درمـــان یبوست در ماه رمــضـان کمـک میـــ‌ـــکنـنـــد. متاســـفـــانــه یبوست مانع از جذب ویتــامیـــن‌ـهـا و موجب کم خونی میـ‌شود. نیــمی از ویتــامــیـن‌ـــها در روده‌ـهـــا ساخــتـه می‌ـــشود و یک فرد سالم بایــد حداقل روزی ۲ بار دفـــع داشتـه باشـد.

4 – به كلــيه بيمـــاران گوارشـــی به ویژه بیـــماران معــده تذكــر داده می‌ـــشود كه بعد از اذان مغرب ابتــدا داروهای خود را بخورند، سپـس نمـاز مغرب و عشــای خود را به جا آورده و پس از آن به تنـــاول افطـار بپردازنــد.

5 – همچنیــن بیــماران مبـــتلــا به ترش کردن معـــده، جهت پیــشـگــیــری از ریـفلاکس می‌ـتوانـــنــد تحـــت نظـــارت پزشـک از امپــرازول قبل از سحر و رانـیـتـیــدیــن یا سایـمـــتیدین یا فاموتیـدیـــن در موقع خواب استفـــاده کنـند.

علل و عوامل معده درد در هنگام روزه گرفتن

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.