عکس افسانه پاکرو در دوره نوجوانی تا الان

افسانه پاکرو یکی از بهترین و خوش چهره ترین بازیگران زن ایرانی می باشد افسانه پاکرو در سن 21 سالگی در فیلم پر مخاطب رویای خیس به ایفای نقش پرداخت که در همان سریال نیز به اوج شهرت و محبوبت دست یافت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس افسانه پاکرو در دوره نوجوانی تا الان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: خانـــم پاکــرو بازیگر ایـرانـــی یک خواهر و یک برادر دارد برادرش از او کوچکتر استـــامـا خواهرش بزرگتر از اوست ایـن بازیـــگــر علـاقه زیـادی به خواهرش دارد و در یکــگفـــتـــگو گفته اسـت که شرط ازدواج من این اسـت که من و خواهـرم با دو برادر ازدواج کنــیم.افـــســـانه پاکـــرو بعــد از ۱۳ سال در سن ۳۴ سالگی همـــان چهــره ۲۱ سالـگـــی اش دارد و هیـچ تغـــییـری نکرده اســت.
افـــســـانـه پاکرو

افسانـه پاکـــرو وقتی ۲۱ سال داشت فیلم رویای خیـس را بازی کرد،ـــحالـــا بعــد از گذشــت ۱۳ سال در سن ۳۴ سالــگــی هیـــچ تغیــیـــری نکرده است.

دربـــاره شرایـط ازدواج افـسـانه پاکرو بیـــشــتـر بدانــیــدافســـانه پاکــرو بازیگر جوان سیـنما و تلویزیون کشورمـــان که با سریــال تکـــیـــه بر باد در تلویزیون شنـاختــه میشوددر یک گفـتـــگو از شرط عجــیبی که برای ازدواجـــش دارد پرده برداشت. علــاقـــه زیـاد افسانــه به خواهـرشـدلـــیل این شرط عجــیـب خانم بازیگـر است. افســانـه پاکرو آن قدر با خواهــرش سعـیده نزدیـــک استـکه ترجـــیــح می دهد هر دو، با دو برادر ازدواج کننـد.


چهـــره افـسـانـه پاکرو

شرط عجـــیـب بازیگر معـروف برای ازدواج

افسـانــه در یکــی از مصـاحـبه های خود گفــت:من عاشــق خواهرم هســـتـم و یکـی از دلــایــل ازدواج نکــردنمـاین اســـت که نمی خواهم از خواهـــرم جدا شوم. او در ادامه گفـت:تنــهــا در شرایطی ازدواج می کنـمـکــه دو برادر به خواســتـگاری من و خواهرم بیایـــنـــد که مجـــبور به جدایـی نشویم.


افـــسانه پاکـــرو در فیلـــم رویای خیـس

بازیگر معــروف بخاطر خواهرش ازدواج نمـــیکـند

هر وقت حرف ازدواج پیش می آیـــد، تصمیم می گیـریـــم با دو برادر ازدواج کنــیـم که مجبور نشویمــاز هم جدا شویم. (می خندد) ولی تا الان خیلـــی به شکل جدی به ازدواج فکر نکــرده ایم.جدا شدن از همــدیـگر هم برایـــمـان سخــت بود. ولی کم کم باید به این قضیــه جدی تر فکر کنیم.

پاکرو، بازیگـــر جوانـــی اســـت که ایـن روزها گزیده کاری را انـــتـــخاب کرده و به دنـــبـال ایده آل های خود اســت.او پس از گرفـتـن فوق دیپـلـــم و گذرانـدن یک دوره کلـــاســـهـای استاد سمــنـدریـــان برای بازی در فیلـــم محــکومیـن بهشتدر سال ۸۳ انتخـاب شد و بعد از آن برای بازی در سریـال رســـم عاشـقـی دعوت شد و شهرت خود را در ایـــن سریــالبـه دسـت آورد، از جمــله فعالـــیــتهای هنـــری اش عبارتند از:محکومیـــن بهشــت، پیــدا و پنهان، رسم عاشــقــی،ـرؤیــای خیس، محـاکمـــه، زندگـــی شیرین، شیر و عســـل و…


افــسانه پاکـرو و مهدی فخــیــم زاده

در اواخــر اردیـبـــهشــت ۱۳۹۵، پاکـرو در صفــحــه ی ایـنــســـتـاگـــرام خود عکسی از خودش در چیـــن منـتـشـــر کرد.چنـــد روز بعد اعـــلـام شد کیـــارسـتمی یک فیلــم در چین میسـازد که تنـها بازیــگر ایـــرانی آن، افـسانه پاکـرو اســت.
افـســـانــه پاکرو در سریـال تکیه بر باد

پاکـــرو در یک گفتگو اعلــام کرد که در سال ۸۳ اولین بار با فیــلـــم «محـــکومیـن به بهــشت» به سیـــنمــا معـرفی شدم،الـبـــته یک سال قبــل از آن در کلـــاس های اســـتـــاد سمـــنــدریان شرکـــت کردم و قرار بود دوره ای از کلـــاس هایـــآقـــای فخیم زاده را بگـذرانم که به دلـــیل حضور در اولیــن فیـلم خود نتوانـــستم. امـا سال ها بعــد در سریال «تکـیـــه بر باد» با ایــشـان همـبازی شدم.


افــســـانـه پاکــرو بازیگـــر ایرانی

پاکــرو تجربــه همکـاری با مرحوم عباس کیارستمــی را داشتـــه و خاطراتـزیادی با این هنـــرمــنــد فقـیـد کشورمـان دارد و به گفـــته خودش درس های زیـادی از او آموخته است.

عکس افسانه پاکرو در دوره نوجوانی تا الان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.