عکس العمل تند ترلان پروانه به فیلم خوشگذرانی با فرشاد احمدزاده

ترلان پروانه بعد از پخش فیلم او و فرشاد احمد زاده واکنشی تندی در فضای مجازی نشان داده و همه کامنت های خود را در اینستاگرام بست فرشاد احمدزاده هم این کار را انجام داده و کامنت هایش را در اینستاگرام بسته است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس العمل تند ترلان پروانه به فیلم خوشگذرانی با فرشاد احمدزاده را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: در ساعات گذشــته ویدیویی از ترلـان پروانــه و فرشـاد احمـدزاده منـــتشر شد که حاکــی از ارتـــباط نزدیـــک این دو نفـــر دارد. چنـــدی قبــل هم خبــرهـایـــی مبـنـی بر ارتـــبـاط ترلان پروانه با سعـیـد عزت الهـی بود که سعیـد عزت الـــلـــهــی در رابطــه با ایـــن خبر مصاحبه ای انـجــام داد و ولی ترلان پروانـه در جواب فقـــط به یک پســـت کوتاه که قطعـــه شعری بود اکتفـا کرد. در ادامـــه به همه ایـن موضوعات می پردازیـم.


ترلـــان پروانــه و فرشاد احـــمدزاده

جنــجال ترلــان پروانه و فرشـــاد احــمـــدزاده

حال ایــن سوال مطرح می شود که ترلـــان پروانــه و فرشــاد احمدزاده ازدواج کرده اســـت؟در هفـته های اخـــیــر، عکـسـی از فرشـــاد احمدزاده منتشــر شده بود که درکــنـار هم تیـمـی هایش است و الـــبـــته حلقـه ای هم به دسـتـــش!در واکنش به ایـن فضــا، ترلان پروانـه و فرشاد احمـدزاده ، کامنـــت های اینستـــاگـرامش را نیز بستـــه انـد.در روزهـای آتی باید شاهد واکـنـش ها از ترلان پروانه و فرشاد احــمدزاده باشیـــم.


عکس ترلـــان پروانــه و فرشاد احــمــدزاده

ارتـــبـاط ترلـــان پروانـه و سعـــیــد عزت اللــهـــی

مصـاحــبه عجـیـــب سعید عزت‌ـالــلـهی دربــاره ترلـان پروانه

ماجرا از جشنواره فجــر سال گذشـتـه و تماشـای فیلــم فراری شروع شد، که سعــیــد عزت الـــلهـی در یکـیـــاز پســـت های ترلان پروانه در صفــحه شخـــصی اش کامـــنتی با عنوان فوق الـعـــاده بودبهتــرینـم قرار داد و ترلان پروانـه او را منـشـــن میـ‌ــکـنـــد و میـ‌نویســد مرسی عزیـزم.

با گذشت زمـــان و سکوت طرفـیـــن دربـــاره شایـــعـــه ازدواجشـــان ایــن ذهنــیــت ایـــجـاد شد که حتمــا خبـری است.ایــن موضوع همـــچنــان در هالهـــ‌ای از ابهــام بود که سعید عزت‌ــاللـــهـی با مصاحبـــهـ‌ـــای عجــیب همه راغـــافلــگیـــر کرد.

سعـــید عزت الــلهی در واکـــنش به ارتباط خود با ترلــان پروانـــه گفــت:من کاری به ایشـــان ندارم. بیـــشـــتـــر از یک ماه در ارتباط بودیم امــا ایــده آل من نبود.هیــچ وقت برایــم مهـــم نبود و نیست.

عزت الـــلـهی در پاســـخ به سوالــی که برخی می گوینــد سعیـــد استــاد عاشـــق شدن اســـت پاسخ داد:من دست روی هر کسی نمی گذارم. اما دوست ندارم با احــسـاسات کســـی بازی کنم.افــرادی که ایــن کار می کنــنــد اسم خودشـــان را می گذارنــد بچه زرنگ.


پسـت ایـنـــســـتـــاگـرامــى سعید عزتـ‌الـــلـــهــى بعد از صحبـت هایــش درباره ترلـان پروانه

ترلـان پروانـــه به سخــنـان سعیـــد عزت الــلهـــی با انـــتشـار مطـلبـی کوتاه واکنش نشـان داد.

ترلان پروانــه با انتشـــار این عکس در اینــســتـــاگــرامش نوشت:هر کس بد ما به خلــق گویدمــا چهره ز غم نمـیــخراشــیــمما خوبی او به خلـق گوییمتــا هر دو دروغ گفــتـه باشــیـــم.


ترلان پروانه و سعیــد عزت الـلـــهـــی

ازدواج ترلـان پروانـه و ارسـلـان قاســـمـــی

ترلــان پروانـه و ارسلان قاســمـــی از کودکی در عرصـــه بازیگری فعالـیـت داشــتــنــد و تقـریبا توانسـتـــندهمان مسـیر را در بزرگــسالــی ادامه بدهنـــد. شایــعــه ازدواج ایـــن دو بازیگر سال گذشتــه در همــیـن روزهــا در فضای مجازی منــتشــر شد.


ترلــان پروانـــه

ترلان پروانه در مصاحـــبــه ای صریـــحا به ایـــن موضوع واکــنـش نشـــان داده است.


ترلان پروانه و ارسلــان قاسمـی

وی در این خصوص اظهار داشـــت:ایـــن شایـــعــه به این دلــیل پیـــش آمـــد که ما تقـریبـــا تنـــها دخـتر و پسری بودیم که از بچــگی کار کردیــم و به طور مستمــرایــن فعـــالــیت را ادامــه میـــ‌ـــدادیم و در کارهای مخـتـلـــفــی با هم بازی کردیم وایـــن زیاد دیده میـــ‌شـــد، که سبـــب شد ایـــن شایعه ایجاد شود.


ترلـان پروانـه از کودکی تا به حال

ارســـلان قاسمـــی به تازگی گفــتـــه اسـت: من عاشق یک نفر دیــگـــه هســتـم الــان هم در زنــدگـــی‌ام هستو اصـــلـا هم از ایــنکه بخواهـم اسـمـــم را کنـار ترلان پروانه ببــیـــنم خارج از کار دوست ندارم.


شایـــعــه ترلان پروانــه و ارســلان قاســـمی

 

بعـــد از این صحـبت ها ترلــان پروانه هم ایـن اسـتوری را در ایــنـــستاگـــرام منـــتـــشـر کرد.

پاســـخ ترلـان پروانـــه به صحــبت های ارسلان قاسمی

عمل زیــبایــی چشــم های ترلــان پروانـــه شایـعــه یا واقعـیت؟!

انـــتـشار شایـعه پیرامون هنرمـــنــدان و چهـــره های سرشـــناس همـیشــه وجود داشــتــه و دارد.در بین شایـــعاتی که در فضـــای مجـازی منتـــشـــر شده اسـت شایعه ای دربـاره عمل زیبایی چشم هایتـرلان پروانــه به گوش میــرســیـــد که این خانـم بازیگر با انتـــشار یک استوری در صفــحه ایـنستـــاگـــرام ایـــن شایـعــه را تکـذیــب کرد.


ترلان پروانـــه

ترلان پروانـــه در واکنش به شایعــه عمــل زیبــایی چشم هایــش ایـــن استوری را در صفحه ایـنـسـتـاگرامـش منـــتشـــر کرد.


اسـتوری ترلــان پروانه

ترلـــان پروانه بازیــگری که از کودکـی در تلویزیون شنـاخــته شده بود، در خانواده ای هنـــری متولد شد واز سه سالـــگـی کار بازیگـری را با تیـــزرهـــای تبلــیــغــاتـی شروع کرد و پس از آن خیـلـــی زود وارد برنـامــه های تلویزیونی شد.


عکـــس قدیــمی ترلان پروانـه و شهـــاب حسیــنی

ترلــان پروانه بعـــد از بازی در سریــال تلویزیونی خوش غیــرت، جایــزه بزرگ،101 راه برای ذلــه کردن پدر و مادرها و شبــی از شب ها در سال 1383، در سال 1384در پنج فیـــلـــم سینمــایی دغــدغـه، بالابند، زن بدلـــی، مادر صدامو می شنوی و چپ دست بازی کرد و رسـمــا وارد سینـــمـــا شد .

او در جشـــنواره فیلـم کودک و نوجوان به خاطر بازی در فیــلم «آهوی پیشونی سفـــیـد» برنــده «پروانه زرین» به عنوان بهـــتریــن بازیگــر دخــتر شد.


ترلـان پروانــه در آهوی پیشونی سفیـــد

دربـاره ترلـان پروانـــه بیــشـــتر بدانـــیــد

ترلـــان پروانه متولد 18 تیر 1377 در شیـــراز، بازیــگر اســـت.

فارغ التـحصـیل لیســـانس رشـــتـــه گرافیـــک، یک برادر بزرگتـــر از خود بنام عرفـان دارد، مادرش پریسا فروغی خانــه دار که علـــاقـه زیادی به بازیگری داشـــت و پدرش مهندس است.

 

ترلان پروانـــه

شروع از 3 سالگی

برای اولیـــن بار در 3 سالــگی بطور اتفــاقـی خانــمـــی در فرودگــاه از چهره وی خوشش آمـد و به مادرش پیــشنـــهـاد بازی ترلـــان را در یک تیـزر تبلیـغـــاتـی شامــپو داد و مادرش با علــاقه قبول کرد.

بعـد از مدتـی جذب برنامه های آموزشی شبکـه جام جم و شبکـه یک شد.

 

سلفـــی ترلــان پروانه

اولین سریـال فیـلم

در سال 1382 اولیـــن بار با سریال بچه های پایــش به مجموعه های تلویزیونی باز شد، سپــس در جایـزه بزرگ مهران مدیـری و خوش غیرت محصول سال 83 حضور داشت.

فیلم رویای آخـر نیـز اولیـن کار سینــمــایـــی اش بود.


عکس قدیـمــی ترلـان پروانه و رامبد جوان

کلاس های ویژه هنـری

من برای ارتــقـای كار بازيگـری ام خيلــي تلاش كردم و انواع هنرهـا و فن‌ ها را آموختــم.

فن بيان، زبان بدن، موسيقي، هنرهاي رزمـي، سواركـــاري و … را ياد گرفــتـــم تا در حرفه‌ ام آماده‌تــر باشـم. اين در حالــی است كه درس و مدرسه ام هم همـيشه در كنار كارم بوده است.


عکــس ترلـــان پروانـــه

عاشق کلم بروکلی

من عاشق سبزیـجــات هستــم.

در وعده‌ های غذایــیـــ‌ ام از سبزیــجـــات زیاد اســتفـاده میـــ‌ كنم و كلـــم بروكلـی هم جزء سبــزیـــجات مورد علاقـه‌ ام اسـت؛ مخـصوصا وقتـــی مامان این كلـم را بپــزد و روی آن سس مخصوص خودش را بریــزد.

عکس جدیـــد ترلان پروانــه

آشپزی

آشـــپـــزی را دوست دارم و اگـــر فرصــت داشــتـــه باشم، آشـــپــزی می‌ كنـم.

اوقات فراغتــم را با دیـدن فیلـــم و خوانـــدن كتــاب سپری كنم به همـین خاطــر كمتر فرصــت آشــپــزی دارم امـــا اگـــر وقت آشـپزی داشـتـه باشم، بیشـــتر پاستــا می‌ پزم چون هم در پختش حســـابــی تبحر پیـــدا كردهـ‌ ام و هم خیلی دوست دارم.


ترلان پروانـه و مادرش

ورزش

ورزش حرفه ایم بسكــتـبـال اسـت دوچرخـــهـــ‌ سواری را خیـــلـــی دوست دارم و اگر موقعیــتــش باشـد و بتوانـــم دوچرخــه سواری كنـم خیـلـــی لذت می‌ برم.

اسب سواری هم جز ورزش‌ های مورد علــاقــه من اســت.

 

زنـدگـیـــنـــامــه ترلــان پروانـه

رقـص بالـــه

كلـــاس‌ های بالـــه در آب را به اتـمــام رسـاندهـ‌ ام و این ورزش مفـرح و زیـبا را هم خیلـی دوست دارم اما به دلــیل مشــغـــلـــه‌ هایـــی كه دارم، نتوانـــسـتـم آن را ادامـــه دهـــم.

 

ترلــان پروانه و نوید محــمــدزاده

بیوگرافـی فرشـاد احمدزاده

فرشـــاد احـمــدزاده متولد 1 مهر 1371 در ارومیـــه، بازیـــکــن فوتبــال اســـت.

دانـــشــجوی لیــسانـس رشــتــه فیـــزیولوژی ورزشـی دانشگــاه آزاد می باشد یک برادر بزرگ تر از خود بنــام فرشیـــد دارد که دکــترای دامــپــزشکی دارد می باشد.


عکس فرشــاد احمــدزاده

شبـکـه اجــتـمــاعــی

با لو رفــتـــن این فیلم هر دو بازیـگر و بازیــکــن مورد اشـاره کامنت ها خود را بسـتـــنـــد، بایـد منــتـظــر بود دید خبر ازدواج ایـن دو با وجود ایـن فیلم تاییـــد خواهد شد یا خیـــر.


زندگیـنــامه فرشـاد احمــدزاده

عکس العمل تند ترلان پروانه به فیلم خوشگذرانی با فرشاد احمدزاده + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.