عکس امام جمعه ایلام و تفاوت هایش با ائمه جمعه معمولی !

امام جمعه ایلام و خانواده اش بسیار اشرافی زندگی می نمایند بسیاری از مردم ایلام زیر خط فقر زندگی می نمایند لاکچری زندگی کردن امام جمعه ایلام یکی از سوژه های داغ در فضای مجازی شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس امام جمعه ایلام و تفاوت هایش با ائمه جمعه معمولی ! را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : حجـت الاســـلـام والمــســـلمـــین محــمدنقــی لطفی که اخــیـرا توسط یک روحانی ایلــامی ساکـــن قم مورد شدیدتـریــن انتـــقادات قرار گرفته اسـت، در خطــبــه های این هفته نمـــاز جمــعــه ایلـام گفت: جریـــان هایی با عنوان عرفان و‌ گفتمـان امام و رهبری توسط دشمــنـــان انــقلاب با هدف ایـــجاد فاصله در بیــن مردم، امام، رهــبری و انقـــلــاب شکل گرفتـــه که بایـــد علما و روحانـــیون واقــعــیت ها و توطئه های این جریـان ها را برای مردم و‌ جوانـــان توضیح دهـــند.
به گزارش تابنـــاک ایلام ،امام جمــعـه ایلــام اظـــهار کرد: دشمنــان با ایجاد نفوذ در لایـــه های نظام و ترویج عرفـــان های کاذب در قالب تعـــاریــف غلو آمـــیــز و غیـــر منـــطقی از امام و رهــبــری سعــی در خدشـــه دار کردن جایـگــاه آنهـا در بیـــن مردم و نســل جوان را دارند.
وی تاکـــیــد کرد: هدف ایـــن نفوذ عرفــانـــی مخدوش کردن ذهـن مردم به ویژه جوان و نوجوان و طلاب حوزه های علــمــیه نسبت به اســلام ناب، امـام، رهـــبـری و اهداف والــای انــقـلـــاب اســت.

وی افـــزود: ایــن فتنـــه های جدید با اســـم دفاع و تعریف از امــام و رهــبـری آشــکارا در حال لطمــه زدن به امـــام و انـــقلـــاب و رهـبری هســـتنـد و ایـــن تعـریــف و تمـــجــیــدهای غلوآمـــیـز و نبـــز گفـــتـــمان های امــام و رهــبــری را دســـتاویزی برای مقاصد شوم خود قرار داده اند.
امـــام جمــعـــه ایـــلـام یادآور شد: نفوذ دشمـنان علـــاوه بر عرفان های کاذب و غیــر منــطقــی شیوه های دیــگــری چون سبـک هایـی موسوم به شیعه انـگـــلیـسی و مداحی و مراثـی دروغین را وارد دیـــن مبـــیــن اسـلــام و کشورهـــای مســـلمـــان به ویژه جامعه ایـــران اسـلـامــی کرده اند تا چهــره واقعی اسـلام را مخــدوش کنـنـــد.
وی گفـــت: رهبـــر فرزانه انـــقـلاب به کرات به مساله نفوذ و نیـــز مفاســدی چون اشـــرافــی گری و جدایی و فاصلـه گرفـــتـن مسئولان از مردم را یادآوری کرده اند چرا که رهــبـر دورانــدیــش انقـلــاب به خوبی به دســـیســـه های دشمـــنان کینـــه توز برای ضربـــه زدن به نظام آگــاهـــند.
وی با بیــان ایـنـکه ایلام از طوایف و عشـیره های گوناگونی تشکــیـل شده، یادآور شد: ایـن طوایف همـیـشه با انـــسجام، اتـحـاد و عطوفت در کنــار هم زنـــدگی و از حریــم اســـتـان خود در برابر نامـلــایمــات دفـاع کرده اند ولی اکـنون عده ای به علت اختـــلــاف با بنــده سعـی در ایجاد جنــگ طوایفـی و‌عـشـــیـــره ای در اسـتـــان دارند.

وی به اهالی و سران ایلـات و طوایف اســـتان توصیـــه اکیـــد کرد: هیچــگــاه فریــب هجـــمـــه های عده ای بدخواه را نخورند و با هدف دفاع از من (امام جمـــعه) درگیـــر اخــتـلافات طوایفــی و عشــیـــره ای نشوند تا آرامــش و اتحاد ایـلـاتــی اسـتان کما فی سابق حفـــظ شود.
لطفی به برخی بیانات مقــام معــظم رهـــبری در جمع مردم آذربـــایــجان شرقی نیـز اشـاره کرد و‌ گفــت: رهـبـر انقـلاب در ایـن دیـدار به مسئولان نســبـــت به گرفتـار نشـدن در دام سه آفـت مخرب انقلـاب نظام شامــل اعتمــاد و وابسـتــگی به بیــگـانــگان، اشرافـیگـــری و بی توجهی به مردم بخـصوص قشـــر مستضـعــف هشدار دادنــد.
امــام جمـــعــه ایلام گفت:همواره نهـــادهای وابــســتـه به رهـبـــری همچون سپاه، ناجـــا، نمـــازجــمعــه و مجلس خبرگان رهبری مورد آماج حمـــله دشـمـــنان بوده اند غافــل از ایــنـــکه این نهـــادهـا خلـــل ناپذیر هستــند.
وی همچنین ابراز نگــرانـــی کرد که انجـمن های اسلامــی دانش آموزی ایلــام مسـیری که در پیـــش گرفـتـه به بیــراهــه و تضاد با آرمـــان های رهبــری منــتـــهـی می شود.
لطـــفـــی سخـــنرانـــی های اخیـــر توسط حجت الاسـلام علـی اشـــرف رضـایی نیــا را در مورد خود که از واژه های تبــهـــکار، فرعون زمـــان، جلـاد و… اسـتفـــاده نموده اسـت را توهین به جایـگـــاه نمــاز جمعـــه دانســت و سرچشمـــه ایـــن توهین ها را انـحرافـات اعـتقـادی در نزد طلـاب جوان دانســت و هدف ایــن اهانـت ها را اخــتــلـــاف افـکــنـی بیـــن طوایـف و ایـلـــات استـــان دانست.
امــام جمعه ایلـــام بخشی از سخنان حجت الـاســـلــام رضایی نیا را اهــانت عمومی دانــسـت و گفـــت:به ولله قسم چنــدیـن شب است بخاطــر اهـــانـت ایـن روحانی به مردم استان که در بخشــی از سخــنـان خود زنـــان ایلام را تن فروش خوانـده اســـت نخوابـــیده ام و قسم می خورم مردم و زنـــان استـــان بخـــاطـر حفـــظ ناموس خود سالــها با دشـمن درگـیر بوده انــد و خون ریـخـتـه اند.
امـام جمعــه ایلـــام جایـــگاه و تریـبون نماز جمـــعه را جایگــاه خطیــری خوانـد و خطــاب به عوامـل ایـجادکنـنده حواشـی اخـیر گفت: توصیه می کنم به این جایـــگــاه که میـن گذاری اســت نزدیــک نشوید و چنانــچه نزدیک شوید با میـن به هلـاکت خواهــید رســید و بهــتـــر اسـت دســـت از ایـــن بچـه بازی ها برداریــد.

عکس امام جمعه ایلام و تفاوت هایش با ائمه جمعه معمولی!

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.