عکس برهنه جنیفر لارنس و نظر این بازیگر هالیوودی

جنیفر لارنس بازیگر زیبای هالیودیی  اتفاق تلخی براش افتاده است یک هکر کامپیوتر او را هک نموده است و همه عکس های شخصی و لختش را در فضای مجازی پخش نموده است وی ادعا می نماید این عکس ها مال چندین سال پیش می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس برهنه جنیفر لارنس و نظر این بازیگر هالیوودی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : «جنـــیفر لارنس» بازیـــگر مشـــهور آمریـــکـــایـی در مراســمـی هنــری در لس آنجـــلس به بیـــان خاطرات تلخ و ناخوشایـــنــد خود بعنوان یک زن در هالـیوود پرداخت، تجـربـیاتی که به گفـتـه او نمونه های متـداولی از رفـتارهای ناشایســـت تهـــیه کنـنــدگــان سینــمـــا است.

مراسـم اهــدای جوایز سالــانــه مجله «ال» هر سال در شهـــر هالیوود و برای قدردانی از فعالیتهــای هنـــری زنان و تجلـــیــل از دستاوردهـــای حرفـه ای آنها در شاخـــه های گوناگون برگـزار می شود.

جنــیفــر لارنس همــراه با هشت زن موفق دیگر از دریافت کنـــندگان جوایز امـــســـال ایـــن مجلــه بودند، ایــن برنامــه با حمایت شرکـتهای «کلوین کلـایـن» و «لورال» ترتـــیب یافـت.

جنــیفر لارنس هنگــام دریافـــت جایـــزه، بازیگری را حرفه ای سخـت و دشوار برای زنــان توصیف کرد که با چالـش های شخــصــی و اخـــلـاقـــی بسیاری همـــراه است.

او گفـــت، در ابتدای فعـــالـیتهای حرفه ای خود و هنـگــامـی که بازیــگــری گمنــام بود، با درخواســت های عجـــیب و غیـــرمـــعـمولی از سوی دسـت اندرکـاران مواجه شده که مجبور به پذیـــرش آنها بوده اسـت.

جنــیفـــر لارنـس در مرحلــه گزیـــنــش یک فیـلـــم سیـــنمــایی، همـراه با پنــج بازیـگر زن دیگـــر برهنـه شده تا تهـــیــه کنـــنده با مشـاهده فراز و فرودهــای بدنـــش، تناســب انـدام او برای نقـــش مورد نظر را تأــیـــید کنــد.

جنـیــفــر لارنـس ایــن گزینـــش را یکـی از روزهای تلخ دوران بازیگـری خود توصیـــف کرد چرا که ایـــن تهـــیه کننـده با الــفـــاظ زشـــت و نامـــنـــاسبی دربـاره اعضای جنـــســی آنـهـــا اظـهار نظر می کرد.

جنـیـــفر لارنـــس در بخـــش دیگری از ایـــن سخنـــرانی به درگیــری با یکـی از تهـیــه کنـــنـدگانــی اشـــاره کرد که باور داشــت او چاق است و اضافـــه وزن دارد، جنیفر لارنس برای گرفـتن این نقــش باید در زمـانــی کوتاه وزن زیــادی کم میکـــرد که بســیار غیـــر انــسانی بود.

این بازیگـــر جوان که از درخواســـت غیر معــمول تهیـــه کنــنــده عصبـانی بود ایــن مطـالـب را با یکی از عوامل تولیــد درمـیان گذاشــت ولی او با لحن زشت و زنـنده ای گفــت اندام متنــاسـبی دارد که برای رابــطـــه جنـــســی ایــده آل اسـت.

جنــیفر لارنس با انــتــقـاد از عمـلــکرد غیر حرفـــه ای برخی از تهـــیه کنـندگـان هالـــیوود گفت، بســـیاری از بازیـگــران زن کم و بیش تجربیـات مشــابه ای دارنــد و مورد اذیـــت و آزار جســمـــی و روحی قرار گرفــته اند.

او خواســـتـار برخورد جدی با افـرادی شد که با سواستـفـــاده از قدرت و شهرت خود در هالــیوود زنان را استـــشــمـار می کنـنـد، به گفتـه او چنین فرهـــنگـــی باید ریــشـه کن شود.

سخنــان جنــیــفر لارنس در حالی بیــان می شود که ایـــن روزهـا رسوایی اخــلافی «هاروی واینـستـین» تهیــه کننــده مشـــهور آمریکایی مهمـــترین خبر هالـــیوود اسـت.

در هفـــتـه های گذشتـــه تعـدادی از بازیگـران زن او را به اذیـــت و آزار جنســی و تجـــاوز متـهــم کرده انــد و این تهــیـــه کننده بزرگ به نماد سوءاسـتـــفــاده از زنــان در هالــیوود تبـدیـل شده است.

هاروی وایـنـــستیـــن که از موفق تریـن تهیـــه کنندگـان سینــمایـی دهـــه های اخــیـــر اســت، از شرکت فیلمســازی واینـــستـیــن و اکـــادمـــی اسـکـار اخـراج شده و احـتـــمــال محاکمـه او نیـز وجود دارد.

عکس برهنه جنیفر لارنس و نظر این بازیگر هالیوودی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.