عکس بیتا بادران بازیگر فیلم آژانس شیشه ای و تصویر مردی که شوهرش معرفی شد!

عکس بیتا بادران

همچنین میتونید از بخش اخبار سلبریتیها جدیدترین اتفاقات چهره های مشهور را مطلب شوید .

عکس بیتا بادران بازیگر فیلم آژانس شیشه ای و تصویر مردی که شوهرش معرفی شد!

عکس بیتا بادران

بـیــتا بادران (متولد ۱۳۵۴ در تهران) بازیـــگـــر ایرانی اســت که به خاطـــر بازی در فیلـمـــ‌های آژانـس شیـشـــه‌ـــای و دلــشـــکستـــه شهـرت یافـت.
او برای بازی در فیــلـم آژانـــس شیـــشـه ای سیـمـرغ بهـــتـــریــن بازیـــگــر نقش مکــمــل زن را دریافــت کرد.

عکس بیتا بادران

گذرانـدن دوره سه ماهـه بازیگر در حوزه هنـــری سازمــان تبـلیـــغات اســـلامـــی اراک در سال ١٣٧ـ١.گذرانــدن یک دوره آزاد بازیـــگری در دانـشــگاه آزاد اسلامـــی اراک در سال ١٣٧ـ٢.شرکــت در کارگـاه آزاد بازیـگری زیـر نظر امیــن تارخ در سال ١٣ــ٧ـ٩.شروع فعـالـــیت سینــمایـی با بازی در فیــلـم “آژانـــس شیشـه ای” (ابــراهـیــم حاتـمـی کیـــا) در سال ١٣٧6. تحصــیـــلات اش را تا مقـــطع دیپــلــم بیـشتـــر ادامـــه نداده ولی تمـــام دوره های بازیگری رو گذرانـــده است، در فیـــلمـــی مجبور شد 650 نخ سیـــگـــار بکــشـــد، مدتی اســت کم کار شده امــا بهــتــریــن هنرجوی امــیـن تارخ اســـت.

عکس بیتا بادران

سیمرغ برای آژانس شیشه ای

من از خانواده ای بودم که حجــابـشون چادر بود و با این حجـــاب بیگانه نبودم.و گاهـــی خودم هم چادر به سر می کردم.و چادر پوشیـدن هم از ویژگی های نقش من بود. اون روز هم که آقـای حاتـمی کیــا رو دیــدم ، چادر سرم بود . ایـــشون به من گفتـن الـان که چادر سرتـه از این گوش برو به اون گوش. یعنـی توی اتاقی بودیم و فقـط گفـــتـــن از جلوی دوربین با چادرت رَد شو. همین.
من از جلوی دوربیــن رد شدم و گفتــن خیلـــه خُـــب. البـتـه من خیلـی دلم روشن بود و انـگـار می دونستـــم که حتــمــن در ایــن کار هسـتم.

نمــی دونم دلــم قرص بود، نمــی دونم اعـــتـــمـــاد به نفسم بالــا بود. (باخـنــده) البـــتـــه بعـدهـــا به گوش من رسیــد و دیـــگران بهم گفــتــنـــد که آقای آتــیـــلـا پســیـــانی پای بازی من در اون نقــش ایـــســـتــاده بودن. چون از قرار آقـای حاتـمـــی کیــا گفتـــه بودن که این دخـــتـــر اولیـن بارشه جلوی دوربین بقـرار می گیـــره و نمـــی تونه.

امــا بیــن خودشون گویا از ایـن صحبت های مردونه داشــتن که اگر ایــشون بازی نکـــنـــه من هم نیـــسـتـم و واقـــعـن سفـت و سخت پای من ایستاده بودن. بعد من قرارداد نوشتـــم. قراردادم هم خیــلی پایــیــن بود. امـا در نهـایـت تهــیه کننـده مبــلـــغ بیـــشتـــری بابــت دســتمــزد به من دادنـد و گفـتــنــد چون خوب و منـضبـط بودی و ما ازتو راضی بودیــم، این تصمـیـــم رو گرفتــیم.

شروع بازیگری

در 17 سالگـــی علــاقـــه اش به بازی و نمــایش او را به دوره بایـــگـری در حوزه هنری سازمـان تبـلـیــغــات اسلامــی اراک در سال 1371 کشانـــد، سپـــس یک سال بعـد در دوره های آزاد بازیـــگـری در دانشگـــاه آزاد بود. مدتـــی هم از هنـرجوهای های آموزشـگــاه بازیـــگــری امـیـن تارخ بود.

در فضای مجازی این عکس به عنوان همسر بیتا بادران منتشر شده است که صحت ندارد، در این عکس خانم بیتا بادران به همراه برادرش است.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.