عکس ترلان پروانه با تیپ خفن در اکران فیلم سینمایی فراری

ترلان پروانه به تازگی در اکران فیلم فراری با تیپ خفن حاضر شد بعد از جنجال فیلمی که در فضای مجازی با فرشاد احمدزاده داشته این اولین حضورش در اکران فیلم فراری بود رضا داوود نژاد و نوید محمدزاده هم در این اکران بودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس ترلان پروانه با تیپ خفن در اکران فیلم سینمایی فراری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ترلان پروانــه پس از جنـجــال ها و حاشـــیـه های اخـیر در اکــران فیلـم سینـمـایی فراری حاضـــر شد. از نکـــات جالب توجه ایـــن مراسم حضور محسن تنابـنـــده بازیـــگــر این فیلـــم سیـــنـمــایــی با عصـــا در این مراســـم بود.
اکران فیلــم سینمـــایی فراری
مراســـم اکـــران مردمـی فیـلـــم سیـــنــمـــایـی فراری با حضور عوامل و بازیگران این فیـلـــم روز گذشته
۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۷ ساعــت ۱۹ در پردیـــس سینــمـــایی کوروش برگزار شد.
مهـمـان ویژه ایـن مراسم احـمـــد مهرانفــر بازیـگر نقــش ارسطو در سریال پایـــتــخت بود.
تصاویری از حضور محــسن تنابـــنده ، احــمد مهرانــفـر ، ترلـان پروانه و رضـا داوود نژاد را گردآوری کرده ایــم که در ادامـه مشـاهــده میکــنـیـــد.

درباره فیـلم سینمایی فراری بیــشتر بدانـید
«فِـراری» یک فیـــلم اجتماعی است و محـــسن تنـابنده، ترلـان پروانه، سیامــک صفری، سیـــمـا تیرانــداز، رضـا داوودنژاد، اقـدس سعـادت رضایـی، علـــی داوودنــژاد در آن به ایفـــای نقش پرداختـه انـد
خلاصه داســـتان: گلنـــار (ترلـــان پروانـه) در پی یافــتـــن یک ماشـــیــن فراری قرمز به تهـران می آید تا شایـــد به آرزوهای خود برسد.
نادر (محـــسـن تنـــابنده) با آگاهــی از موقعیــت گلنار تلاش می کنـــد او را به واقعـیت های زندگـــی برگرداند اما…
کارگـــردان: علیـــرضا داوودنــژاد
نویسنده:کامـــبوزیـــا پرتوی
مدیـر فیـلــمـبرداری:محـــمود کلــاری
فیلـــمبــردار:محمد ابــراهـــیـــمیـان
صدابــردار و صداگذار:پرویز آبنـــار
دســـتیار یک کارگـــردان:رضـا سخـایـی
مدیـر تولیـد:حمیـــدرضا وفایـــی
طراح صحـنـه و لبــاس:بابـک کریـــمـــی‌طــاری
طراح چهـــرهـــ‌پـردازی:عبداله اسـکندری
موسیقـــی:یحــیـی سپـهریـــ‌شکیب
عکـس:سجاد سپـــهـــری
ناگفته های ترلـــان پروانـــه از فراری
کار با علـــیرضا داودنژاد برای هر بازیگـــری یک اتـفاق مهم اســـت. مهـم از ایـــن جهـت که او استاد بازی گرفـــتـن و معمولا همــه کسانـی که جلوی دوربینــش قرار می گیـرند، می درخــشـــند. مصــاف شمـا با این اتـفاق و این تجربـــه خاص چطور بود؟
کار با آقای علیرضا داوودنــژاد برای هر بازیگــری اتفـــاقی مهـم و فراموش نشدنــی است.
من هم ایـن احـــســاس را داشـته و دارم. ایشـــان علــاوه بر این که اســتـــاد بازی گرفــتـن از بازیــگـر هســتند،
تعامـل بسـیـــار خوبی هم با بازیگـران دارند که همــین مسئله باعث درخشش کارهــایشان می شود.
حالــا که از نزدیـــک با داودنــژاد همـــکاری کردید، می توانــید براسـاس تجـــربــیـــاتتــان بگوییـد این کارگـــردان تعـامـلـش با بازیگرهــا چطور اسـت که معمولا جلوی دوربین او شاهـد درخـشــش بازیگران هستیـم؟
آقــای داودنژاد درعیـــن حالـی که بسـیار سخـتگــیر و جدی هستند، تعامـل بسیار خوب و مثــبتی با بازیگــرها دارنــد.
از هیـــچ پلـانی به سادگی نگـذشتند. محـدودیــت هایی که برخـی مواقــع مانع می شود
کارگــردان بهترین صحـنه را به تصویر بکـــشـد، برای آقای داودنــژاد معــنـا نداشت.
کمی هم راجـع به خودت در ایـن فیــلــم صحبـــت کنیم، با «فِراری» بایــد منتظــر اتفـاقی خارق الـــعاده از طرف ترلان پروانــه باشیـم و یک بازی ویژه ببـــینـــیم؟
نهایــت تلاش خود را برای این که یک اتـفـــاق خوب رقـــم بزنم به کار بردم و قضاوت را به بیـنـنــده های کار می سپارم.
الـبـــتــه نه تنهـا من بلـکه کل گروه تمام توان و تلـاش خود را برای درخشان شدن ایـن اثـر را به کار بردنـد.


ترلان پروانه و محــسن تنــابــنده در فیـــلـم فراری

محســـن تنـــابـنده در چند سال اخـــیــر به یکــی از بازیــگران مطـرح سینـــما و تلویزیون ما تبدیل شده اســت، بازی در کنار او چطور بود. از نظر تعامــل و همراهـی و این که چقــدر در انتقـال حس بازی به تو به عنوان پارتـــنــرش کمــک می کرد؟
بازی در کنار بازیـــگران حرفـه ای بهتـرین شانس هر بازیگـــری اســت.
در کودکی و نوجوانـــی این افــتخار را داشتـم در کنـــار بزرگــان سیـــنما بازی کنم.
در فیلم فراری هم بازی در کنار آقــای تنابنــده برای من افـتــخــار بود. آقـــای تنـــابـنـــده همراه بســیار خوبی بودند
و با توجه به ایـــن که کار از نظـــر زمانــی طولانــی تر از سایــر پروژه ها بود، این همــراهــی از طرف ایــشـــان کمــک کنـــنـــده بود.
گویا قبل از انتخـابت به عنوان نقـش اصـلـــی فیـلم «فراری» آقـــای داودنــژاد برای ایــن نقش از تعـدادی نابـازیــگر تسـت گرفـــتــه بود امــا در نهایت تصــمــیم گرفت ایـــن نقـــش را به یک بازیـگـر حرفه ای که با قاب دوربـیـن آشــنایی دارد بســپارد. در جریــان ایــن ماجـــرا هستید و اصـــلـــا آقای داودنژاد به شما گفت که چطور شد به انتــخـــاب شمــا رســـید؟
آقای داودنـژاد از تعداد زیادی نابازیـگـر تسـت گرفتــه بودنــد. وقتی من را به دفتــرشــان دعوت کردنـــد فقـط
یک جملــه گفـتند که همـــیـــن جمـــله در طول کار و لحظـــات سخت ملکــه ذهـن من بود. گفتـند:
«ترلــان، گلــنار قصـــه «فراری» تو هسـتی، مگـر ایـــن که بهتر از تو پیــدا کنم.»
گفـــتــگو با ترلان پروانـه درباره فیـــلم فراری
گلنـــار، نقشـــی که در «فراری» بازی می کنـی برایت کاراکتـر آشـنایـی نبود؟ یعـــنی با توجه به سن و سالت با چنـیــن دخترهایـی از نزدیـــک رو به رو شده بودی تا بتوانی از آن ها برای ایـفـــای ایـــن نقـــش الهام بگـیـــری؟
گلــنـار دختر ساده ای با رویاهــای بزرگ است. چندان از نزدیک آشــنا نبودم امـــا وقتـی برای این نقـــش انـــتــخاب شدم
پس از آنـالــیـــزکـــردن نقـــش حس کردم به دخـترهـــایی شبیه گلـنار نزدیک شوم.
حتـــی قبــل از شروع کار سفـــری به شمـال داشــتم تا از نزدیک به فضای زنـــدگــی گلــنار برســم.
اگر بخواهی قیاس کنی، «فراری» به کدام یک از کارهـای قبــلـــی آقـــای داودنـــژاد نزدیـــک تر اسـت. خیـلی ها اعتـقــاد دارنــد حال و هوای آن نزدیــک به فیـــلـم «بچه های بد» است؟
به نظر من «فراری»، «فراری» است و آن را مقـــایسه نمی کنـــم.

تصاویر اکـران فیـلم سیــنـــمایی فراری


محـســن تنـــابـــنده

ترلــان پروانـــه


رضا داوود نژاد و هوادار

رضـــا داوود نژاد در اکران فیلم سیـنـــمایـی فراری

ترلـان پروانـه در اکــران فیــلـــم سیـنمـایی فراری

محســن تنـابـــنـــده و احمـــد مهران فر


محــسن تنابـــنـــده ، احمــد مهرانفـــر ، ترلـــان پروانــه و رضـــا داوود نژاد


ترلـان پروانه و رضـــا داوود نژاد ‎

عکس ترلان پروانه با تیپ خفن در اکران فیلم سینمایی فراری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.