عکس خامس رودریگرز بازیکن فوتبال کلمبیا در جام جهانی + زندگی نامه

عکس خامس رودریگرز بازیکن فوتبال کلمبیا در جام جهانی + زندگی نامه

عکس خامس رودریگرز بازیکن فوتبال کلمبیا در جام جهانی + زندگی نامه
جیمز رودریـــگز در کوکوتا در سال 1991 به دنیا آمـد. نام پدرش ویلـــسون جیمـــز رودریــگز و مادرش ماریا دل پیــلار اســـت.

او در ایــبـــاگو بزرگ شده و نامش به دلیـل علـــاقه ی پدرش به جیمـز باند انـتـــخــاب شده اسـت.

پدرش هم فوتبــالــیسـت بوده ولی در دوران بزرگ شدن جیمــز، حضور نداشته و پدربزرگـش خوان کارلوس مراقـــب او بوده و نقش بزرگی در رشد فوتبـالـی اش داشـــتـه اســـت.
کمک پابلو اسکوبار

جیمز فوتبالـش را در آکادمــی تولیـمنــس شروع کرد و موفق شد به همـراه ایــن تیم در جام پونی فوتبال در سال 2004 قهرمان شود.

در حالـی که بســیاری از ستـارهــ‌ــهـای جوان پدر، مادر یا مربــیــشــان را به عنوان عامل موفقیـــت خود معـــرفـی میـ‌ــکـردند، جیـمـــز پابلو اسـکوبار، تاجـــر معـــروف مواد مخــدر را الــگوی خود میـ‌ــدانــد.

انویگـادو

پس از نمایـشــ‌ـهای خوبش، او توسط باشـگـاه انویگـــادو شکـار شد ولی هیــچوقت نتوانــســت مهـارت‌ــهـایش را برای آنهـــا به نمایـــش بگذارد. پس از اولین بازی رســمـی اش در تیـم اصـلـی، او توسط بانفـــیــلــد آرژانـتـیـــن در سال 2008 خریـداری شد.

آرژانـــتـیـــن

او در آرژانتـــین به عنوان جوان تریــن بازیـــکن خارجـی در لیـگ شروع به بازی کرد و با نمایــشـ‌های بسیار خوبش توجه زیــادی به خود جلب کرد. پس از یک نمـایـــش خیره کنـــنــده مقــابل لانـائوس، وبسایـــت دیارو اوله او را با کریــسـتیـانو رونالـدو مقایســه کرد و به او لقب جیـــمــز بانـــد بانفـــیـلــد را داد.

پورتو

سال 2010 او با 5.1 میــلیون یورو به پورتو رفت و قراردادی 4 سالــه با قیمت فســـخ 30 میــلـیون یورو امـضـا کرد.

پس از یک فصـل خوب به همراه پورتو، آنـــهـا متوجه شدند که چه الـــماســی در تیم خود دارند و سریــعــا قراردادش را تمـــدید کردنــد و رقم فسخ را به 45 میـــلـــیون یورو افزایش دادنـــد.
سال 2011 جیــمز در مسابــقات زیــر 20 سال کاپـــیـــتـا تیـم کشورش بود و موفق شد تا یک چهـــارم نهــایـــی تیــم را بالا بکـشـــد.

او در 20 سالـگی با 14 گل و 11 پاس گل، به عنوان بهــترین بازیـــکـن جوان لیــگ پرتغـال انـتـــخــاب شد.

شمـاره ی 10 پورتو به او رسید و فصـل 13/2012 را به عنوان ستـــاره ی اول پورتو شروع کرد.

پس از انـتـقال فالــکـائو، گوارین و هالــک، باشگــاه به بازیــکــنـــی برای پر کردن جای آنـــهــا نیـــاز داشت که جیمـــز بهتـــریـــن گزیـــنـه بود.

انتـقال به فرانسه

سال 2013، موناکو با 45 میـلـــیون یورو جیـــمز را به فرانسـه برد و رکورد گرانــ‌ـــتـــرین بازیـکـن تاریــخ لیگ پرتغال را برای یک بازیـکـــن 21 سالـــه ثبـــت کرد.

جیمــز دوباره به درخــشــش ادامـه داد و در فصل اولش به همـراه موناکو، 10 گل زد و 12 پاس گل داد.
در حالـی که موناکو فصـل را بدون جام به پایـــان رســـاند، آنهــا موفق شدند سهــمـــیه ی لیـــگ قهـــرمانـــان را کسب کنـند و جیـمز در تیـــم منــتخب فصل فرانـســه قرار گرفــت.

خارج از فوتبـــال

او با خواهر هم تیـمــی اش، دیوید اوسپینا ازدواج کرده اســـت.

او و دنیــلـــا 3 سال است که ازدواج کرده‌اند و یک دختر 1ساله به نام سالومه دارند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.