عکس دختر خوشگل روس و رابطه جنسی با مدیران پرنفوذ آمریکایی

عکس دختر خوشگل روس

به گزارش مجله دانستن دختر ۲۹ ساله روس که در آمریکا به جاسوسی متهم شده، برای کار با سازمـان مورد نظرش در ایـــالــات متحـــده پیــشنـهاد سکس داده بود.

گزارش دادرسـی وی عنوان میـ‌کند که رابــطـه ماریــا با یک مرد پرنــفوذ آمـــریــکـــایـــی، چنان که ماریا مدعــی شده اســـت «رابـــطــه شخصی» نبوده، چراکه مدارک و اسناد پلــیــس فدرال آمریـــکا نشان میـ‌دهد که وی پیش از آن نیـز دســتـــ‌کم برای کار با «یک سازمــان مورد نظرش» در آمریکا به یک مرد دیـگـــر پیـــشنـهاد چنـــین رابـــطــهــ‌ـــ‌ای را داده بوده اســت.

ماریـــا متهم اســـت که خود را به عنوان مأمور رسمـــی یک دولت خارجــی معـــرفـــی نکــرده و همچـــنیـــن قصد توطئه علــیه دولت ایالـات متــحــده را داشـــتـــه است.

وی هنوز به جاسوسی متهم نشده اســـت.

عکـس‌ـــهـایی از ماریـــا در حال گفـــتـــگو با یک مرد ۵۶ سالـــه آمـــریـــکـایی در یک رسـتوران منتشـر شده و وی مدعـی اســـت که رابطـه او با مردی که رسانهــ‌ـهـــا او را پل اریکسون معــرفـــی کردهـــ‌ــاند، «شخـصـی» بوده و حتــی قصد داشــته برای زنــدگـــی با وی به خانــه او در داکوتای جنوبی نقـــل مکــان کنـــد.

عکس دختر خوشگل روس و رابطه جنسی با مدیران پرنفوذ آمریکایی

عکس دختر خوشگل روس و رابطه جنسی با مدیران پرنفوذ آمریکایی

امــا اسناد دادگاه عنوان میـ‌کنـد که «رابطـه وی پیوند محکــمی با ایـــالات متــحده نداشــته چراکــه بوتیــنــا رابـطـه را جنــبـــه لازم برای فعالیـتـ‌هـایــش به شمـــار میـــ‌آورده» اســـت.

ماریا بوتیـــنـــا به عنوان دانشــجو وارد ایالات متــحـده شده بوده، به تازگــی در رشــتـــه علوم سیــاسـی از دانـــشـــگاه واشــنگتــن فارغ التــحصیــل شده اســت.

خانــم بوتیـنـــا مدتــی به عنوان «یک مدافــع آزادی سلــاح» در آمریکا فعـالیـــت کرده و مقـامات آمــریــکـایــی می‌گوینـد ایـن حرکت برای نزدیک شدن به افـــراد پرنفوذ به ویژه در حزب محافـظـــهـ‌ـــکــار ایـن کشور صورت گرفته است.

در صفــحـه فیس‌ـبوک ماریا بوتینــا عکـســـ‌ـــهایی از او به همـراه چند سیـاســـتمـــدار نامدار آمریکایـــی هنـگـــام شرکت در نمـایـشگــاهـ‌ـهای اسـلـحــه یا رویدادهای مشـــابـه دیده می‌شود.

مقامـات ایالات‌ـــمـــتحده گفـــتـنــد ماریـا که روز یکشنـبـــه بازداشــت شده بود، به خاطر وجود احـتـــمـال شدید «گریز از کشور» نبایـــد به قیـــد ضمـانـت آزاد باشد بنــابرایــن وی روز گذشته به دســتور قاضـی و تا زمان برگزاری دادگـاهـش راهــی زنـدان شد.

یکی از اسناد دادگاه عکسی است که ماریا بوتینا را در حال گفتگو با یک مرد آمریکایی پر نفوذ نشان می‌دهد

وزارت خارجه روسیه در واکــنشـی روز چهارشنبـــه اعـلام کرد دستگــیری ماریــا بوتیــنـــا برای از بین بردن «نتــایج مثبـت» دیدار اخیر رهــبران دو کشور یعنـی دونالد ترامپ و ولادیمـــیــر پوتیــن طراحـی شده است.

دو روز قبـل مقام‌ـهــای قضایـــی ایـــالـــات متـحــده آمــریکـا با انــتـــشار خبر بازداشت زن روسی اعـلـــام کرده بودنـد: این زن تلاش داشـته تا به صورت مخفــیانـه و به سود روسیه به درون تشکــیـــلات سیـاســـی آمـریــکـا نفوذ کنـــد.

مقــام‌هـای رســمی آمـــریــکا می‌گویند «انجمـن ملـی سلــاح آمــریــکــا» (NRA) که سازمانی قدرتــمـند برای لابی‌گـری در زمـینـه حمــل اسـلــحـه در ایـن کشور اســـت، هدف اصـــلی ایــن جاسوس روسی بوده اســت.

در متن اتــهام اعلـام شده علیـه ایــن زن آمـــده اسـت که او به منـــظور «تأـمـیـــن منـــافــع فدراســیون روسیه» و به عنوان «مأـمور مسئول یک دولت خارجی» تلاش کرده است تا به درون تشـــکـــیــلات سیــاســی آمـــریکـــا «نفوذ» کنـد.

بوتینا که به عنوان دانشجو وارد ایالات متحده شده بود مدتی به عنوان «مدافع سلاح» در این کشور فعالیت کرد. عکس از رویترز

او به طور مشـــخص متهم به همـــکـاری با یک مقــام عالـــیــ‌رتــبه روس در پیوند با بانــک مرکـزی روسیــه اســت که نام او اخـــیرا در سیـاهـــه افـراد تحـریــم شده از سوی وزارت خزانـــهـــ‌ـــداری آمریـــکا قرار گرفـتـــه اســـت.

نام این مقام عالیــ‌رتـبــه روسی فاش نشده امــا خبرگــزاری رویتــرز از قول برخی منـــابع می‌ـنویسد که ایـن فرد احــتـــمـــالا الـکســـانـدر تورشـیــن، رئیس بانـــک مرکزی روسیه اسـت و فرد بازداشت شده ظاهــرا با او همــکــاری می‌ـــکرده است.

در صفـحه فیـس‌ـبوک ماریــا بوتیــنا، تصــاویری از او به همراه ایـــن مقـــام روسی دیده میـ‌ــشود.

مقـــامـ‌ــهـــای آمریـکایی همــچـنــیــن می‌ـــگوینــد خانـــم بوتیـنـا که تحصــیل‌ــکرده دانـشگاه آمــریــکـــایـی واشـــنـگــتــن و مؤسـس یک سازمان روسی مدافـع حمـــل سلـــاح اســـت، همواره سعی میــ‌کـرده تا روابط خود با شهــروندان آمـریــکــایـی را توسعـــه دهـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.