عکس دختر خوشگل و چشم سبز آمریکایی که متوجه شده دو آلت تناسلی زنانه دارد !

عکس دختر خوشگل

شایـد باورتـــان نشود اما یکـی از مدلهـای مشــهور آمـریــکـــایی اعـــتراف کرد که دو واژن در بدنــش دارد و اندام جنسی او همه ی را حیرت زده کرده اســـت. کاسانـدرا بنکـــسون سوپرمـدل آمریـکایـی متولد 1992 اســـت که بیــشــتـــر به صورت آنلاین به شغـل مدلـیــنگ modeling فعـــالـیت دارد. وی در برنـــامـه مشـــهور صبح بخـــیـــر کشور آمـریکـــا جلوی دوربین رفـته است و همــچنـیــن در فشن شوهای بســیـــار حضور داشــتـه،

زنـــدگـــی این دخـــتــر مدل یک ویژگـی جذاب دارد،وی دربدن خود دو واژن زنانه دارد ایـن دخـــتــر جذاب و زیـبـا دو آلت تنـــاسلــی و دو رحــم و واژن دارد.

عکس دختر خوشگل و چشم سبز آمریکایی که متوجه شده دو آلت تناسلی زنانه دارد !

کاسـاندرا بنکسون در طی اســـکن کلـــیـــه اش ، پی برد که دارای دو واژن در بدن خود می باشـد. به گزارش دانستن وی از کودکی دچـــار آکنه هاي بســـیـــار شدیـــد و زیادی شد به طوری که در دوران مدرســـه مورد تمـسخــر اطرافـیـان قرار میگرفت.

کاســانــدرا که به اکـــنــه شدید مبتـلا شده بود در دوران نوجوانــی وادار به ترک مدرسـه و تحـصــیل شد چرا که توان تحـمل اذیت و اذيت و تمـــسخـر شدن توسط همـکلـاسی هایش را نداشـت.حالـــا کاســـانـــدرای 23سالـــه بعنوان یک مدل بیـــن الـــمـــلـــلــی مد فعـالـــیـــت میــ‌کند.

 

طرفـداران او زمانـــی که ایـــن ستـــاره دنیای مد fashion world رازش را آشـــکار کرد و گفت دو واژن دارد شوکه شدنـد. او درکـانــال خود عکس هایي از اســـکـــن واژن دوم خودرا منتشر کرد .ایـن کانال که کاســاندرا در چهار سال قبــل باز کرده بود اکنون بیش از یک میـلـیون طرفـــدار و 100 میلیون بازدید دارد.

وی در ویدیوهای خود در یوتیوب در مورد همه ی چیـــز توضیـــح میدهــد از چگونگــی برخورد با قلـــدرهـای مدرسـه و مقـابـــله با انهــا تا مشکــلـــات پوستــی و لوازم آرایشی Cosmetics مناسب برای آنها.ایــن دخـــتــر جذاب که هنوز هم صورتی پر از آکــنــه و جای جوش دارد با لوازم آرایشـی منـاسب میـــ‌ـــتوانــد ایـــن ضایعـــات پوستــی رابــه خوبی بپوشانــد ،برای همـــین او برای تبلــیغ تعـداد زیــادی از لوازم آرایشـی معتـــبر و مشـهور بعــنوان مدل کار تبلیـــغاتــی انجام میــ‌دهــد.

سال گذشـــته خانم کاســاندرا که مدل تبلــیغـاتـی اسـت، با درد شدیـدی در کمــرش مواجــه شده و به دکــتر مراجـــعـه میـکند . بررسی دکـــتر چیز عجـــیبی را نشــان می داد که دکـتر و کاسـانـدرا را شوکه کرد .او تنـــهـا یک کلـــیـــه در بدنش داشـــت ودر عوض دو آلـــت تناسـلـی زنـانه با دو گردن رحـــم و دو رحم و فالوپ داشت.

اکــنون این مدل با بالـــاتـریـن قیمـت برای لوازم آرایشی تبلیغات انجام می‌ـدهد.به گزارش دانــستن تنـــها یکی از ویدئوهای آموزشـی او بیــش از 25میلـــیون بار بازدید داشـتـه اســت.کاساندرا، که در سان فرانـســـیـــسکو زندگـی میـــکند در ارتـــباط با طرفـــداران، گفــت هنـگــامیـــکـه من نتایــج آزمـایـشـم را مشـاهــده کردم دکــتـر گفت من تنهــا یک کلیه دارم و افـزود که من مشـکوک به ایـن هســتم که در بدن خود دو واژن دارم.

شکل ظاهری ان آن گونه است که در بدن من یک دهـــانـه واژن وجوددارد امـــا در داخـل دو واژن، دو رحم، دو گردن و دو لوله هاي فالوپ وجوددارد.اکثـــر واژن ها یک حفـره بزرگ انــد، امـا مهبـل ورودی من دو راه متفاوت و مجرا به دو رحـــم دارد وقتــی دکـــتـــر به من گفـــت دو آلــت تنـــاســـلی زنانــه و رحم دارم شوکه شده بودم من واقـــعا نمیـ‌دانم که چه بایـد بکـــنم من فقط در شوک بودم. اما من اجـازه نمـــی دهـم راه زندگیم بخاطــر ایـــن مسئله ادامه پیـدا نکــنــد.

فهمیـدن ایـــن مسئله قطـــعـا به توضیـــح تعــداد زیــادی از مسائل کمک کرده اســـت.در حالــیکه ایـــن وضعیــت میتواند بدن وی را مسـتــعـد ابـتــلا به سرطـان کند وبرداشتن این انـدام اضــافـــی نیـــز به عوارض میانـــجامــد. کاســانـــدرا یک گیــاهخوار اسـت و همــچنـیـــن این دختر از نوشیـــدنـــی الــکــلی و مشـــروبات و مواد مخدر دوری میـــکـند.

کاســانـــدرا افزود از زمـــانی که من جوان تر بودم به دکتـــر مراجـــعه میـــ‌کردم چون من به مدت 28 روز خون ریزی پریود داشتـــم و کل ماه را دچار مشکل بودم .. در ماه دوبار پریود period می شدم امـا انــهـا هرگز به این مشــکوک نشــده بودنـد که من دو رحــم و واژن دارم.

من همـــیشـــه حال گرفـــتــگــی واقعـا بدی داشـــتـــم. نمی توانســـتـــم حرکـــت کنــم و دل درد ها و یبوست هاي بسیار بدی داشــتـــم، این وضعـیـــت خیـــلـی سخت است به این دلـــیـــل که شما نمـی‌ـدانید که آیــا دوره پریود شما تمام شده یا قرار اســـت باز پریود شوید.تا آن جا که من از چگونگی تاثــیر داشــتـن دو واژن بر زندگی جنســـی یک فرد اطـلـاع دارم برای عده اي از افـراد داشـتن دو واژن میتواند بسـیـــار دردنــاک باشــد.

با این حال عده زیـــادی فکـر میـ‌ــکنند به خاط داشتـــن دو آلت تناســـلـــی زنـــانه من لذت دو چندانی از رابــطـــه جنــسی Sex می برم چون گیـرنده هاي عصـــبـــی بیـشـتری در انـــتـهای بدنم دارم

باوجود نادر بودن پرونده او کاسـانـــدرا از حمایت بالـای خانواده اش برخوردار شده است . زمانــی که دکتــر زایـــمان خانـــم دکتـــر دنا هریس به کاسانــدرا گفـــت با اعــتـمـــاد به نفـس میـتوانـــیـــد یک زندگـــی عادی داشته باشــید کاســاندا به آرامی به نزد خانواده اش رفـــت و گفـــت حدس بزنــین چه شده اســـت مادر ! من دو بار زن هســـتـــم من دو واژن دارم! او میــگوید مادرم نمـی‌دانســـت من واقـعا چه می گویم و پدرم شوکه شده بود

آن زمان کاســـانـــدرا فهمیده بود علـــت آکنــه هاي شدیـد صورت وی که از 9 سالگی در چهــره اش آشـــکار شده بودنــد ، برهــم خوردن تعـــادل هورمونیش بعلت داشــتــن دو واژن Two vaginas و داشـتـن هورمون و تخـــمکـــهـای بیـشـتری از مردم عادی بوده اســت.

او اکـنون با رژیــم غذایـی خاص و گیـاهـخواری و نوشیـــدن الـــکــل Alcohol و دوری از مواد مخدر توانســـتـــه شدت آکنه را در چهـره اش کم کنــد . ایـــن دخـــتر امیـدوار اســت با آموزشـــهایـــش به مردمی با مشـــکلات پوستـــی ، کمـــک کنـــد زندگـــی بهتری داشتــه باشنـد.

کاسندرا میگوید بعد از راه انـدازی کانال و موفقیت عالـــی در اداره آن شرکتـــهـــای بزرگ صنـــایـــع مد با هزینـه هاي بالا از من درخواســـت استفـــاده تبـــلــیغـاتـی از محــصولاتشـــان را دارنـد و به درامـد زیــادی رســـیده ام.من در حال حاضـــر بسـیار آرام هســتم و می‌ـخواهــم به مردم در مورد راهــهـای مراقـــبـــت از پوست و چگونگـی پیدا کردن اعتماد به نفس آموزش دهم. اکنون تمرکز خودم را روی کانـــال یوتیوب YouTube channel گذاشـــتـــه ام و میخواهـم به مردم نشان دهــم وقتــی مشـــکلاتی شبـیه مشـــکلات زنـدگـی من دارنــد چطور با آن مقابــله کننـد تا موفق شوند.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.