عکس دختر خیابان انقلاب که دستگیر شد و منافع مسیح علینژاد

عکس دختر خیابان انقلاب

عکس دختر خیابان انقلاب که دستگیر شد و منابع مسیح علینژاد

به گزارش مجله دانستن : پـلیس تهــران اعـلام کرد که به دنــبـال فراخوان شبـکــه‌ــهای ماهوارهـ‌ــای تحــت عنوان چهارشنبه سفید، ۲۹ نفر از فریـــبـــ‌ــخوردگـــانــی که در قالب ایــن کمـپــیـن کشف حجاب کرده بودند توسط پلـــیــس دستگیر شدنــد. یعنی درواقع از بیش از 40 میلیون بانوی ایرانی تنها 29 نفر فریب این نمایش تذویر و بی حیایی را خورده اند که باید بررسی کرد علت اصلی اینکار آنها را !

پلــیــس پایتــخت همچــنـین اعلـــام کرد: ماموران پلـیس که وظیــفه حفــظ و ارتـــقـــای امنیت اجـــتـــمـاعی را عهــده دار هســـتنــد ضمـن اشـراف کلــی بر فضــای جامعـه ایــن فریبـــ‌خوردگان را تحویل مراجع قضایی دادنـــد.

اسنــادِ موجود در وب‌ـــسـایتی که به انتـشار اطـــلاعات درباره دولت آمریکـا اخـــتــصـــاص دارد حاکـــی اســت «مسیح علینژاد»، فعــال رسانـــهــ‌ـــای ضدانقـلـــاب چنـد قرارداد به ارزش بیـــش از ۲۳۱ هزار دلار با دولت آمـریـکـا منعــقــد کرده است.

فارس در همیـــن رابطه نوشت: مطـــابـق اطــلـاعـــات منـتــشر شده در سایـــت www.insidegov.com مســیـــح علی‌نــژاد بیــن سالـــ‌هـــای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ سه قرارداد با «شورای مدیـران خبررسانـــی» (مشـهور به «BBG») وابـســـته به دولت آمریکا منعـقد کرده اســت.

«علـی علــیـــزاده»تحـلـیـــلــگر سیـــاسی ساکن لندن با اشـاره به ماجـــرای دخـتـــران خیابـان انـــقـلـــاب و برخورد پلیــس با او در توئیتـر نوشت: اگـــر ماجـرا واقــعـــی باشـد دیـه ش را بایـد از مسیح علـــی نژاد بگــیـــرنـــد.

کسی که با کمک وزارت خارجــه آمریکـا و شبکـه‌ـهای وابــسـته‌ـــاش روند آرام گفتــگو و تغـیـــیـــر را وابـسته به مســـائل امـــنـــیـتــی و خشونت آمیز کرد و برای ایـن کار دلار گرفت.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.