عکس دختر شایسته انگلستان با چشمان آبی و رسوایی جنسی

عکس دختر شایسته

عکس دختر شایسته انگلستان با چشمان آبی و صورت فوق العاده زیبا

بــه گفتـه متخصـصــان تناسب میان چشمها، دهان ، بیــنـــی و پیـشانــی وی دقــیـــقا با نســبـتهـای ایـــده آل متــخـــصـــصـــان زیبـایــی برابـــری میــکنــد، درکنــار همــه ایـنها پوست سفیــد، چشـــمـان آبـی و موهای بلوند به ایـن زیبایـی طبـیـعــی افــزوده است.

به گزارش دانستن همچنین او به رسوایی اخلــاقـی در رســانه ها متـهـم شده و کار دســـت وی داده اسـت . رســانــه های بریـتانــیــایـــی گزارش داده انــد که چگونه حضور در یک “ریئلیــتی شو” که در آن چند دختـــر و پســـر با حضور در خانـــه ای زندگی روزمره و نحوه تعامل شان با یکــدیگــر به نمایــش گذاشتـه می شود کار دست دخـــتر شایســتــه بریتـــانــیا داد.

به نقـل از نشریـه بریــتـــانـیایی “سان” نوشت:روز جمعـه اعـلام شد که عنوان و تاج “زارا اولانـــد” دختـر شایســتـه بریـــتـانـیـا به دلیــل داشـتـن رابـــطـه جنسـی و نمایش داده شدن آن در ایـــن شو از او بازپـس گرفـتــه شده و شورای داوری تشـخـیص داده که او صلاحـیـت و لیاقت داشــتن ایـــن عنوان را ندارد.

 

زارا 20 ساله اسـت. در بیـــانیه ای که از سوی هیئت بررســی منـتشر شده آمـده است:”همــه اشتبـــاه نمــی کنـتـنــد امـــا زارا به عنوان سفـیـر و نمـــایـــنــده ملـکه بریـتانـــیــا بوده است و به سادگـــی باید گفت که مسئولیت پذیـــری لازم را برای حفـظ ایـن عنوان نداشتـه اسـت”.

زارا با ابــراز پشــیــمـانی از کار خود در آن شوی تلویزیونی گفـتـه اســت:”مــن متـــاسـفــم و نبـــایـــد آن کار را انجــام می دادم”.

 

وی از میـــان ۸۰۰۰ نفر کاندیـــد ، یک کار نیمـه وقت به عنوان فروشنده چیـپس در یک شهر ساحلــی را بدست آورده اسـت . درایـــن رقــابـت شرکت کننـده ها باید با صورتـهـای بدون آرایش ، فاقد عمل زیـبایی و بدون اســتـفاده از عوامل شیــمـــیایـی مکمــل زیـــبـایـــی در معـــرض قضاوت قرار میــگـرفتند.

او زیــبـایـــی اش را از مادرش به ارث برده است . در کنــار وی اسامـی کسانی چون ” شایـــنا توایـــن ” خواننــده، ” لیــز هورلیــ” هنــرپــیـشه و جســـیــکا آلـــبای معـروف قرار دارد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.