عکس روحانی در توچال با لباس گرم کن مارک دار و کلاه پوما !

عکس روحانی در توچال با لباس گرم کن مارک دار و کلاه پوما !

حــســن روحانی جمــعه با حضور در توچال از ایـــن مجموعه بازدید کرده اســت. تصاویر منـــتشـــر شده از ایــن بازدیــد نشان می دهد که لبــاس ورزشــی حسن روحانی متـعـــلق به برند آمریـــکایی under armour اسـت. مقر اصــلـــی شرکـت در بالـــتیـــمور آمریـــکا قرار دارد؛ همچـنین دفــاتــری نیـــز در دیگر کشور‌ها دارد. آنـدر آرمور ۷ شعــبـــه نیـــز در اسرائیل دارد و قرار اســـت تا سال ۲۰۲۰ میــلــادی تعــداد شعبات خود را در اســرائیل به ۱۵ شعــبه افزایش دهـــد.

در عکـــسـ‌هایـی که از ایــن بازدید منتشـر شده، محـــمود واعـــظی رئیس دفتر رئیسـ‌جمــهور و سیـدحسن قاضیــ‌ــزاده هاشـــمـی وزیر بهــداشت نیــز همچون رئیس جمـــهور، با لبــاس ورزشــی در این بازدیـد حضور دارنـد.

عکس روحانی در توچال با لباس گرم کن مارک دار و کلاه پوما !

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.