عکس سام درخشانی،احمد مهرانفر و بازیگران در اکران خجالت نکش

اکران خجالت نکش با حضور بازیگران معروف برگزار شد این اکران مردمی بود و با استقبال بسیاری از مردم بازیگران و عوامل فیلم خجالت نکش روبرو شدند این فیلم طنز می باشد در مورد حامله شدن یک زن مسن می باشد که باعث دردسر او و همسرش درجامعه می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس سام درخشانی،احمد مهرانفر و بازیگران در اکران خجالت نکش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

شوخیـــ‌ـهـای جدی در خجـــالت نکــش

به گزارش سایت دانستن: رضـــا مقصودی کارگـردان «خجالت نکـــش» با اشــاره به ایــن که فیلــم خود را یک کمدی دمـ‌دسـتـــی نمــیــ‌ــداند،ــدربــاره قصـــه اولیــن فیلمش گفـــت: فیـــلــم درباره زن و شوهر مُسـنی اســـت که پس ازسال‌ـهــا صاحـب فرزندی می‌ـشوند و… روایــت داســتــان فیــلـــم در قالب طنز اجـــتــمـاعی قرار میــ‌ـــگیردو در واقع، فیلــم کمـی جدی، کمی شوخی اســت.

او دربـــاره نگارش فیلـــمــش به ستاد خبــری جشنواره فیلم فجـــر میـ‌ـگوید:نزدیـــک به دو سال پیش نگـارش فیلـمـنـــامــه «خجالـت نکـش» را آغـــاز کردم که طرح آن راهـــمـسرم (خانــم جورابـــلو) پیشــنـــهــاد داده بود و فیلمنامه را با یکـدیـگــر نوشتـیــم.مسـلمـا برای تولید فیلـم مراحل اولیــه را طی کردیم تا آمــاده تولید شود.

او با اشـــاره به شاخصهــ‌هـای تولیــد «خجـالت نکــش» ادامـــه میـ‌ـدهد: فیلمـبــرداری، در هوای سردو در مناطـــق کوهســـتـانـــی روستـایـــی انـــجــام شد که ایــن کمــی مراحـل تولیــد فیـــلـم را دشوار کردامـا به خاطـر همـــدلـی گروه تولید و بازیـگـــران، کار به خوبی پیـش رفــت و مشـــکـل خاصـی ایـجاد نشـــد.
فیـلم سینـــمایـــی خجالـــت نکش

مقـصودی دربـــاره قصه فیلـــمـــش می‌ـگوید: داستـان «خجـالـــت نکش» درباره زن و شوهر مُـســـنــی اســـت که پس از سال‌ـهـــا صاحب فرزنــدی می‌شوند در ادامه فیلـــم، بارداری زن باعث به دردســر انداختـــن آنـــان و ایجــاد مشـکــلـــات بسیـــاری میـ‌شود. روایـــت داســـتان فیـلم در قالب طنـــز اجتــماعـی قرار میـ‌ـــگیــرد و در واقع، فیلــم کمی جدی، کمـی شوخی اســت.

نویسنـده فیلـمنامــه فیــلـــم پرمخـــاطـب «لیلی با من است» به ارتـــبــاط مردم با اولیــن فیـلـــم بلــنــدشاشـاره می‌ــکند و می‌ـــگوید: فکـــر میـــ‌ـــکـــنــم «خجــالـــت نکش» مورد توجه مخاطبان قرار بگــیـــردزیـرا هدفـــم ساخـــت یک فیـــلـــم کمـدی با شخصـیــت بود و تمام امـــکانــات را فراهم کردم تا این اتــفـــاق رخ دهــد.

ایـن یک فیلم کمــدی دمـــ‌ـدستی نیســـت بلــکه سعـــی کردم حرفــی برای گفـتـــن داشتــه باشدو پیامـــی را به مخاطـــب انـــتقال دهم و الـبـــته فکر میـ‌ــکـنـــم به نتیجـــه هم رســیدهــ‌ـــام. من تمــام تلــاشـــمــرا برای تولیـــد فیـــلـم «خجالت نکش» کردهـــ‌ـــام و امیــدوارم که مورد اســـتــقــبــال مخاطــبـان قرار بگـیرد.

عوامل اصـــلی ایـن پروژه سیـنــمایـــی عبـــارتـنـــد از: تهـیه‌‌ـکـــنـنـــده: سیدامـیـر پروین حسینـی،ـــمدیر فیلمـبرداری: مهـدی جعــفـری، طراح گریم: محســـن دارسنج، صدابردار: امـــیر حاتـمــی،ـدســتیـــار اول کارگــردان: حامد مختـــاری، مدیــر تولید: سجاد رحیـمی. همچــنین احـــمـد مهــرانــ‌ـفر و شبنــم مقـدمـــی بازیگران اصـلـی ایـــن فیـــلـم سینمایی هســـتند.

تصاویر اکــران فیلم سینـمایـی خجـالت نکش در پردیـس مگـــامــال


اکـران مردمـــی فیلم سیـــنـــمـایی خجـالـت نکش

بازیــگـــران مشـــهور در اکـــران فیلـــم خجــالـت نکــش

الــنــاز حبـیــبــی

سام درخـــشـانی

احــمـد مهرانـــفـــر

الــناز حبــیبی و لیـــندا کیـــانـــی

عکس سام درخشانی،احمد مهرانفر و بازیگران در اکران خجالت نکش

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.