عکس سمانه پاکدل و زندگی نامه تفریحات و دوران مجردی قبل ازدواج

عکس سمانه پاکدل

عکس سمانه پاکدل و زندگی نامه تفریحات و دوران مجردی قبل ازدواج

نام:سمـــانـه  نام خانوادگی :پاکـدل زمــینه فعـــالیت:سیـنـــمـــا وتلویزیون  تولد:۱۳۶۶ که میشه ۳۱ سال  محــل تولد :اصـفهان   پیـــشـــه:بازیگــر   سالــهای فعالــیت:۱۳۸۳تاکـنون   تاهـــل:متاهل : نام همسر :هادی کاظمی

(خبر ازدواج سمانه پاکدل و هادی کاظمی با عکس های عروسیشان )

از بازیگران زن سیـــنما و تلویزیون متولد ۲۶ مهـــر ماه ۱۳۶۶ می باشد و ۳۰ سال سن دارد.او میگوید:کارم را از تئاتر شروع کردم، الـبـــتــه نه به عنوان بازیگـــر که به عنوان دستـــیار صحنــه تا ایـــن که دکتــر علــی پویان برای بازی در نمایش «رودکـــی» از من دعوت کرد.»

اولیـــن کار تلویزیونی ام تلــه فیــلـمـی با مهـــدی گلـسـتانه بود و بعـــد «روز حســرت» با سیـروس مقـــدم اما جایـی که باعـــث معـرفـــی شدنم شد، سریـال «دلنوازان» بود که سال ۱۳۸۸ پخش شد و هنوز هم بهــتـرین کارم می دانمش.»

سمـــانه پاکدل در سال ۸۸ با حضور در مجـموعه دلنوازان به کارگـردانی حسـین سهیـــلـی زاده توانـــست به خوبی دیده شود.

البـــتـــه او قبـــل از آن نقـــش های کوتاهـــی در برخـــی مجـموعه ها نیـــز داشـته است.به گفـته ی خودش نیز او جایـــگـاه فعـلی اش را مدیون مســعود رسام( تهـــیـه کنــنـده ) اســـت که وی را به حسـین سهیــلی زاده برای حضور در سریالـش معـــرفــی کرده است.

سمـــانه پاکدل دربـاره بازی در مجموعه تلویزیونی “دلنوازان” به کارگـردانی سهـــیلی زاده گفـــت:خصوصیات اخـلــاقـی مهتــاب که دخــتـری احساسی است، امــا منـــطقــی تصـمـیم می گیـرد و بین احسـاس و تدبیـــر توازن را رعـایت می کنـد برایــم جالب بود و من را برای بازی در این پروژه ترغـــیـب کرد .

او تجربــه بازی در چنــد مجــموعه به صورت کوتاه را داشـتـــه امـا در سال ۸۸ و با نقش آفـرینی در سریال دلــنوازان به کارگردانی حسـیـن سهـــیلـــی زاده توانـست جایـــگـــاه منــاســـبی برای خود پیـدا کند.

البتـه خودش معـــتـــقـد اسـت که حضور پر رنـــگ تر در تلویزیون را مدیون مســـعود رسام، تهیـــه کنـنـــده با تجـربـــه سینمـای و تلویزیون، چرا که سمانــه را او به حســـیـــن سهـــیـلـی زاده معـرفـــی کرد.

ایـــن بازیگــر تاکـــنون در مجموعه هایـی چون سریـــال روز حسرت ، سریال دلنوازان ، سریال دست بالــای دسـت ، سریـال دیگری و سریـــال معــراجی ها به ایفای نقـــش پرداختــه اســـت.

اودر مورد سهـیلـــی زاده ایــنگونه می گوید:کارگـــردان مانـــند پدری مهـــربـــان نه تنـهـا به بازیـــگران هنـــگـــام بازی آرامــش می داد، بلکه برای تمـــام صحــنه ها از نظر بازیگـــران هم اسـتفــاده می کرد و می خواســـت دیـــالوگ ها را آنطور که راحــت ترنــد، امــا صحیـــح بیان کنـند.

ایـن بازیــگـــر دربــاره حضور بازیگران پیــشـکسوت همــچون پرویز فلاحــی پور گفت:نمــی دانــم چگونه از کمک بازیگـرانـــی چون آقـای فلاحــی پور، خانــم کوثری و… تشــکر کنم. آنــهـا نهـایت همکـــاری را با بازیـــگـــران جوان کردنــد.

از زحــمـــات سهـیـلـی زاده کارگــردان، ایـــرج محـمــدی و مهـــران مهام تهیـــه کنـندگان و امـــیر سلــیــمـانی دسـتـــیـــار کارگـــردان قدردانـــی می کنـم که کمک زیادی به من کردند.

ایـن بازیــگر زن سینما و تلویزیون ایرانـی ، آخـرین فرزنـــد خانواده بوده و یک خواهـــر و یک برادر بزرگــتـــر از خود دارد که هر دو متأــهل هســـتـند. مادرش را خیـــلی دوست داشته و او را به عنوان الــگوی رفـــتــاری و اخـلاقـــی خود انـــتخاب کرده اسـت.

به بازی پرویز پرسـتویی بســـیار علـــاقه داشـــتــه و وی الـــگوی بازیـــگریش می باشــد. او در مورد نظـــر خانواده اش نسـبـــت به ورود به عرصه بازیـگری توضیــح داد:«دوران راهــنمــایی که تمــام شد، می خواستـم دبیرســـتـان را در هنرستــان سوره بگذرانم اما خانواده ام اجـــازه ندادنــد و گفــتـــند رشـــتــه دیگری بخوان، امـا بعــدا می گذاریم بازیـگـــر شوی.

کسـانی که در این مسیـــر از من حمایـت کردنـــد، خواهرم و همسـرش بودنـــد.عاشق خواب است ومی گوید::«در دوران مدرسـه درس خوان بودم و از معــلـــم گرفته تا ناظـــم همه از من راضی بودند. تنها مسئله ای که داشتــم همـــیـن خواب ماندن بود.

الــان برای ایـــن که حلش کنم هر موقع برای ضبــط سریال یا فیـــلـــم آفیش هستـــم، می گویم حتـــمــا سرویس دنــبالم بفرســتنــد.»او در مورد اخلـــاقش می گوید::«مرز بیـن صفـر تا صدم یک تار مو است.

دیر عصبـــانــی می شوم و تحـمـــلم زیـاد اســـت اما اگر پا روی دمـم بگذارند، پا روی دمــشان می گذارم.» او در مورد ایـــن که در سینـــما کدام بازیــگــر زن را دوست دارد از فاطـمـه معتــمـــدآریا نام برد.

سمــانــه پاکـدل ادامـــه داد:«چون پدر و مادرم کارمـــنــد بودند از کودکی کار خانــه می کردم و این کار را دوست داشتـم. آشــپـزی ام هم خوب اسـت و در این مورد ادعا دارم.
شوخی های مهــران مدیـــری باسـمانه پاکــدل در مورد ازدواجـــش

سمانه پاکدل و خواهر مادرش

 

سمـــانه پاکدل در جواب ایــن که عاشق شده اسـت یا نه، به شوخی گفـت:«نه! اگــر بگویم عاشــق شده ام میـایـد مرا بگــیرد؟! نگـرفته است دیـگـــر! اگـــر عاشــق شده بودم میامد می گرفــت!»او در میـان خنده مهران مدیـــری و حاضران در استودیو ادامه داد:«یکی از لبــاس هایـــی که همــیـشـــه در مهــدکودک می پوشیــدم لبــاس عروس بود.»

مهــران مدیـــری با خنده ادامـه داد:«چرا کســـی نمـــی گیـــردتـان؟ اخلـــاق تنـــدی داریـــد یا معــیــارهــای سختی؟!»

بازیـگر نقـشــِ مهـتــاب در سریـال «دلنوازان» ادامه داد:«من آسان می گیرم، آن ها سخت می گیــرنــد.»

او در پاسخ به مهــران مدیری که پرسیـــد چه چیزی به موزه «دورهمـــی» می دهد گفت:«شما به من عیـدی چه می دهـید؟!»

مهــران مدیـری در نهایــت گفـت:«یک جلد کتـاب نفـــیــس.» سمــانـــه پاکـــدل جواب داد:«همـــه می آیـنـد ایــن جا هدیـــه می دهـــنـــد، من هدیه می گیـرم!»

مدیری به شوخی گفـت:(برای همــین اســت که کسی نمی گیـــردتـــان)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.