پخش کردن عکس سوپر و لخت دختر زیبا توسط خواستگارش در اینترنت

دختری که با یک پسر به قصد ازدواج در اینترنت آشنا شده بود برای آشنایی بیشتر پسر جوان از دختر عکس های بی حجاب و لختش را خواست و دختر بدون اینکه امتناع نماید این تصاویر را به پسر داد که باعث شد ابروی دختر در فضای مجازی برود و همه او را لخت ببییند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر پخش کردن عکس سوپر و لخت دختر زیبا توسط خواستگارش در اینترنت را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

انـــتشار تصــاویر مستهجـن دخـتر ۱۳سالـــه

به گزارش مجله خبری دانستن : انــتشــار تصـاویر مستـــهــجن دخـــتر ۱۳سالـــه , مرد ۴۰ ساله ای به دلیـــل ربودن دختـرش به کلــانـــتری سپـــاد مشـهــد مراجـــعه کرد.

وی گفـــت: دخـــترم ۱۳ سال دارد و در مقـــطـع راهـــنــمایی تحــصــیـل می کند.
اگر چه دوست داشتـم دخـتـرم همواره در مســیـر مدرسـه حجـــاب کامـــل خودش را رعــایـت کنـد
امـا هیچ وقت برای ایـن کار به او اصرار نمی کردم در واقـــع هنوز او را دخــتــر کوچکی می پنـداشــتمکه اگر کمی بزرگ تر شود خودش مسیــر درسـت را انـتـخـاب می کنــد
به همیـــن دلیل شایـد من هم در تربــیـــت فرزنـــدم غفـلـت کردم و راه و روش درسـت زنـــدگی را به او نیاموختم.


انــتـــشـار تصاویر مسـتـــهـجن

دختــرم با آن که کم سن بود ولی خواستگاران زیـادی داشت که ما به هیچ کدام از آن ها پاســـخ مثــبـت ندادیم
تا این که حدود شش ماه قبـــل نوجوان ۱۷ ساله ای در مســـیـر رفــت و آمــد به مدرســه سرراه دختـــرم سبز می شد و برای او ایجـــاد مزاحــمـت می کرد. وقتـی برای خواســـتـــگاری به خانـه ام آمـدنـد، محـترمانه به آن ها پاســـخ منفی دادم. با ایـن وجود آن ها دست بردار نبودند و حتـــی مادر آن پسر نیــز مدام مزاحـــم دخــتـرم می شد.

وقتی متوجه شدم آن ها هر روز کار زشـــت خودشــان را تکـرار می کنـند، به ناچار مدرسه دخـتــرم را عوض کردم تا این موضوع موجب افت تحـصـیلـی اش نشود ولی آن ها بازهـــم به مزاحمـــت هایـشان ادامه دادنــد.
وقتـــی ماجرای رفتـــارهای نامتـــعارف و خارج از عرف آن جوان در منزل ما پیچیـــد،ـپ
سرانم ناراحت شدند و تهدیـــد کردند که اگـــر بار دیــگـر مزاحــمتـی برای خواهــرشان ایـجــاد شود او را تنبــیــه می کننـــد.
انـتـشـار تصاویر مسـتــهـــجـن دخــتـــر ۱۳ساله توسط خواستــگارش

مرد ۴۰ سالـــه ادامه داد: دخـــتـرم که این حرف ها را شنیده بود، از ترس ایـــن که حادثــه تلــخــی رخ ندهـد به منـــزل خواستــگارش می رود تا آن ها را از عصـــبانی بودن برادرانش آگـاه کنـــد. ولی مادر آن پسر با حیــلـه و نیــرنــگ دخترم را به داخل خانـه می کشاند و دیـگر به او اجازه خارج شدن از منــزل را نمی دهــد. از سوی دیـگر ما که نگـران دخــترمان بودیم ماجـرای گم شدن او را به پلــیـــس گزارش دادیـم و پیــگـــیر موضوع شدیم.

در همین حال، خواستگار دخترم که در جریان شکـایــت ما قرار گرفته بود
او را به منزل یکی از دوستانش منتقل و به زور و تهـدیـد تصاویر زنـنده ای را از او ضبط کرده اســت. آن ها بعد از گذشــت ۱۰ روز از این ماجــرا دخـــتــرم را با چادر و پوشیـه به دادگـاه آورده و آن جا رها کرده انـــد. مدتی بعـــد هم تصــاویر زشتـــی را که از دختـرم گرفتــه بودند در فضای مجازی انـتــشار دادنـــد. درایـــن هنـگـــام یکـــی از خواستــگـاران قدیمی دخــترم که هنوز به او علاقه منـد است این تصاویر را دریافت کرده بود که آن ها را به ما نشــان داد و ما را از ماجــرا آگاه کرد. ایـن گونه عده ای از احسـاسات و دلـــسوزی یک دخـــتر ۱۳ سالــه سوء استـــفاده کرده انــد .

پخش کردن عکس سوپر و لخت دختر زیبا توسط خواستگارش در اینترنت

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.