عکس سگ هاسکی و نحوه نگهداری این نژاد سگ در ایران

سگ هاسکی یکی از زیباترین سگ های دنیا می باشد که بسیاری از افراد دوست دارند به عنوان یک سگ خانگی از این سگ نگهداری نمایند این سگ در ایران نیز وجود دارد شما می توانید با مطالعه این مقاله نحوه نگهداری از سگ هاسکی را یاد بگیرید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس سگ هاسکی و نحوه نگهداری این نژاد سگ در ایران  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : نژاد هاســـکــی و نحوه نگـــهــداری:هاســـکی سگی قدرتــمنــد و کاری میــ‌ــبـــاشد. در همه رنــگها از سیاه یکدست تا سفید یافــت می‌ـشود. معـــمولاً بصورت دو رنـــگ سیـــاه وسفـید ، طوسی و سفیــد ، قرمـــز و سفـیـد و نارنـــجـــی و سفیــد یافـــت میـــ‌شود. در اکـــثر سگـهـــا صورت و زیر بدن سفـــید می‌باشـــد. گوشهـــا حالـت برافــراشـته و نوک تیـــز دارند و همـــانـنــد سایـــر نژادهـای سگ درســـیـبری دارای چشـمان آبـی رنگ می‌بــاشند. چشمـــهـــا گاهی اوقات نیز دو رنگ است (آبی – قهوه ای). در بین پنـــجــهـ‌ـــها دارای مو میـــ‌ــبـاشد که ایـــن امـر راه رفـتـــن حیوان را بر روی برف و یخ آســـان می سازد. لایه زیـریــن موها زبــر و ضخــیم و لایه بیرونی صاف و نرم می‌ــبـاشد. هاســکـــی قادر است تا در دمای 60- درجه به راحـــتـــی زنـــدگـــی کنــد.

هاسکــی سگی آرام و بازیـگوش میـ‌بـــاشـــد. مشتـــاق و گاهــی اوقات لجبـاز. به اعضای خانواده‌ای که در آن بزرگ میــ‌شود بسیار علــاقـه منـــد اســت. باهوش ، اجـتـــمـــاعــی و با محــبــت میـ‌باشـــد. اگرچه انـرژی زیـادی خصوصاً در تولگـــی دارد امــا سگ سر براه و مطیعی میـ‌ـباشـــد. رابــطـــه خوبی با کودکــان دارد. بسـیــار کم پارس می‌کــنــد بنـــابرایــن دیــدبــان خوبی نمـی‌ـــبـــاشـــد. اسـتعـداد خوبی در آموختــن دارد اما ایـن کار را بایــد با صبـــر و حوصلـــه انجــام داد چراکه هاسـکـــی میـ‌ـتواند گاهـی اوقات لجــباز شود. اگر بیـکار بمــانـــد خیــلـــی زود حوصلـه اش سر می‌ـــرود. از تنهایــی بیـــزار است بنـابراین اگــر ساعــات زیادی را بیرون از خانــه سپــری می کنـــیـد حتماً یک جفت و هم بازی برای سگ خود پیدا کنـیـــد. به غذای کمـتری نسبـــت به آنـــچـه به نظــرمـی رســد نیاز دارد. اگـــر از سنیـــن پاییـــن اجـــتـمـاعی شود با سایـر حیوانات مشــکـلــی ندارد.

وزن ، ارتـفـــاع

وزن در نرهــا:(20-27) ک.گ ،،

ارتـــفـاع در نرهـــا: (53-60) س م

در ماده ها: (16-22) ک.گ ،

ارتفاعدر ماده ها: (51-56) س.م

مــشـکـلـات سلامـتـــی هاسکـــی

اصولاً سگ سلــامـــتــی اســت. مشـــکـــلـات کپـل، بیــماریهـــای چشمی همـانـــندآب مروارید و ورم چشـــمـــی ناشی از کمـــبود روی (Zinc) قابـــل ذکر می‌ـباشـــد.

شرایـط نگـهداری هاسـکـی

برای نگـهــداری درآپــارتمـــان پیـــشــنـــهاد نمیـــ‌شود. بسیـــار فعـال است و به یک حیـــاط بزرگ جهـــت زندگی نیاز دارد. بدلیل داشـــتن پوشش ضخـــیم تحـــمل هوای گرم را ندارد و بهـتر است از سایبـــان و کولر در فصول گرمـا اسـتفـــاده شود. این نژاد زندگی را بصورت گروهی ترجـیــح میـــ‌ـــدهد (حداقل دوتایـی).

معرفــی کامـل سگ هاســـکــی نژاد هاســکی و نحوه نگـــهداری

فعالــیت بدنـــی هاسکــی

به فعالـــیـت بدنـی زیادی نیاز دارد امـــا نبـــایــد او را در هوای گرم به انــجام ورزشهــای سخــت وادار نمود. یک حیـــاط بزرگ با نرده یا دیوارهای بلنــد پیـــشنهـاد میـ‌شود. توجه کنیـــد تا نرده‌ـها از زیـــر نیز بلنــد و محـــکــم باشنـــد چراکه هاسکـــی علــاقـه زیـادی به کندن زمیــن دارد.

طول عمر هاســکـی

حدود 12- 15 سال.

آراستن هاسـکـی

به جز در فصول ریزش مو به آراســتــن زیــادی نیــاز ندارد (دوبار در سال ریـــزش مو دارد). برس کشـــیـــدن با شانــه آهــنی پیشنــهاد میــ‌ـشود.

husky

تـــاریخچه

موطن هاسکــی سیـــبری می‌بـاشد. در سال 1909 به آلاسکا برده شد. برای قرنــهای متوالـــی از هاســـکی بعـنوان سگ سورتـــمـــه و چوپان استفاده می‌ـشـــد. سگــهای فوق الـعــاده‌ای برای کار کردن در شرایط آب و هوایی سخـــت و سرد سیــبـــری می‌ـــبــاشــند. هاســـکـی سگی است سبـک وزن و پر استـــقامــت. هنــگــامی که به آمـــریکا وارد شد بدلیل داشـــتـن سرعـت زیـــاد از او بعــنوان سگ مســابــقـــه اسـتـــفــاده میـــ‌ـکردنـد. امروزه هاسـکـی یک دوست و همـراه خوب برای افــرادی اسـت که ایـــن نژاد را به خوبی می‌ــشـــناسند.

بی شک از نگاه بسیـاری از صاحب نظــران نژاد هاسکی یکی از بهتریــن و شاخـــص ترین نژاد ها در سطــح جهـــان اســـت شهــرت این نژاد را بیـشــتـر از شکـل زیبـا و با ابـــهـــت رفــتــار آرام و صمیـمی و هوش سرشـارش می داننـــد . البـتــه ذکـــر ایـــن نکــتــه لازمــه که نکات در مورد ایـن نژاد به قدری زیاد هســت که ما ایــنـــجـا نمــی تونیـــم در مورد همـه چیـــز آن بحــث کنـــیم قصد ما فقط ایـنه که یه آشــنــایی کلـی دربـاره این نژاد محبوب بدهـیـــم تا شایـد افـــراد علــاقـــه منـــد کمــی بیشتــر با ایــن سگ آشـنــا شوند .

معـــرفی کامل سگ هاســکی نژاد هاســکی و نحوه نگـهـداری

سگ هاســـکی در گروه سگ های کاری قرار دارد یعـنـی سگ هایی که برای نگــهـــبانــی از خانه و یا چهارپــایــان در قدیم استــفــاده می شوند و هاســـکــی هم مانــند بقـیه اعـضای ایـن گروه دارای نیــروی کافی اسـتقامـت مناســـب در برابـــر سرمای شدیــد و حمله می باشـــد ویژگی مهم در مورد هاسـکـی ایــن اســـت که برای افـــرادی که برای اولیــن بار تصـمیـم به نگـــه داری سگ دارند منـــاســـب نمــی باشد زیرا ایـــنـــه حیوان از زمــان تولگی نیاز به تربــیــت دقـیق دارنــد تا خود رای نشوند .

حالت خاص هاســـکــی ایـــن نژاد را در دستــه بهترین و محـبوب ترین نژاد های سگ آمـریـکـــایــی مثــل سنـــت برنــارد ، روتوایــلــر ،ساموید،ـنیو فانـــد لند ، قرار داده است . ایـــن نژاد بر خلـاف خلق و خوی بسیار آرامی که دارد اگـــر به خوبی تربیــت شود به راحتی می تواند به عنوان یک سگ گارد استفـــاده شود در گذشـتـه ایــن سگ برای کشیـدن سورتمـه ها اســـتفــاده می شد و نبـــایــد فراموش کرد که هوش و اسـتــقـــامــت کافی برای کیـلومتــر ها حرکـــت سورتـمــه جزء ویژگــی های خاص نژادی ایـن گونه است .

یک نکــته در مورد سگ های کاری بسیار پر اهـمـــیـت اســت در ایــن سگ ها بیـمـاری (dysplasia) بســیار شایع اسـت که عبـارت از عدم رشد کامل و درســـت انــدام ها خصوصاً اندام های حرکتــی می باشد به همیـن دلیل معـمولاً توصیه می شود که ایــن نژاد ها را از فروشنده معتبر بخــرید و یا قبـــل از خرید حتـمـــاً با دامــپـزشک مشورت کنید .

گونه های هاسکی:

نژاد هاســکی را به دو گونه مهم تقـسیـــم می کنــند که عبارتنـــد از:

1-سیبـریـن هاســکــی(Siberian husky) که مهمــتـــر و قابل توجه تر است

2-هاسـکــی آلـاسکـای(Alakan husky)

گفـــتــه می شود که هاسکـــی در اصل ریــشه سیبری را دارد امـــا بعـــد از مدتی به ناحیه آلـاسکـــا برده شده و بعـــد از مدت ها تغیـــیـراتـــی در حالـت ایــن نژاد داده شده و گونه هاسکـــی آلـاســـکـایـی به وجود آمده اسـت . ولی هاسـکی آلاسـکـایی بیــشتر به عنوان یک سگ کاری تربیت شده اسـت و ویژگـــی این حیوان لذت بردن از کشـــیـــدن سورتـــمـــه اســت .

تشــخیـــص دقــیـق و تفـــکـیـــک گونه های سیبـرین و آلاســـکایـی ساده نیـــسـت امـــا یک سری نشــانـــه هایـــی برای این کار وجود دارد سگ هاسـکی آلاسکـــایـــی معــمولاً دارای سر کاملاً سفـــیـد و یک دسـت از نظر رنگ است در حالــی که در گونه سیـبـریــن روی سر بین چشــم خوط و طرح های زیـبــایی وجود دارد و گاهـــی به شکـــل خط هایــی دور چشم است که یک نشــانـه بارز برای خالـــص بودن حیوان و موثر روی قیمــت آن می باشد.

از دیـگــر نشــانــه ها می توان به ارتـفـاع کمر از زمـــیــن اشــاره کرد. ارتفـــاع کمر هاسکــی آلـــاسکـایـی کمـــی بلـندتـــر از سیـبریـــن هاسکی می باشد ، هاســـکی الاسکــایی از سیبرین لاغـــرتــر اسـت . نکـــتـــه دیـــگر دربـــاره رنـگ چشـــم ها می باشـــد هاســـکـــی سیبــریـن معمولاً چشـــم های آبی و یا ترکیــب آبــی و قهوه ای دارد اما در هاسـکـــی آلاسکایی بیشـتر رنــگ های تیره در چشــم ها دیده می شود . هر دو این نژاد ها در CKCو AKC ثبت شده انـــد . الــبـــتـه نژاد هیـــبرید آلاســکایــی و سیـبریــن هم وجود دارد که تشخــیـص آن فوق الـعاده مشـــکـل اســـت.

ظـاهــر عمومی هاسـکی :

سگ هاســـکی دارای بدنی کشـیده پنـجه های پهـــن که در بیـن آن ها مو هایی دیده می شود و حرکــت در برف را راحت می سازد پوزه و صورت کشـیـده گوش های رو به بالا می باشد و در رنـــگهــای سیـاه یکدســـت تا سفـــیــد یافــت می شود. معـــمولاً بصورت دو رنــگ سیاه وسفـــیـــد ، طوسی و سفـــید ، قرمز و سفـید و نارنجــی و سفید می باشــنـد و بیـــشتر زیر شکـم آن ها سفــید می باشـــد.

چشم ها :

چشـــم ها در سگ هاســکـی به دو رنـگ آبی و قهوه ای دیده می شود حالـــت هتــروکرومیـا( heterochoromia) که در سگ ها شایـع است در نژاد هاسکـی بسیـار زیاد دیده می شود به ایـــن صورت که یک چشم حیوان به رنگ قهوه ای و یک چشم به رنگ آبــی می باشد چشم های ایـــن حیوان قدری کشیــده می باشـــد و در برخی تقـسیم بندی ها رنـگ آبی چشـم هاســـکــی را به آبی پر رنــگ و کم رنـگ دسته بنـــدی می کننــد .

مو ها :
قسمـــت های بالــایی مو های ایـــن حیوان زیر و کمـــی خشن و قســمت های پایــیــنی آن نرم می باشــد این ویژگـی هاســکـــی را قادر می سازد که در دمـاهــای -50 تا -60 در جه به راحـــتی زنـدگـی کنــد مو ها تمـــام بدن را می پوشانـــنـد و دو بار در سال ریـــزش دارنـد.

بینی :

در بعضی از موارد در سیبرین هاسکی حالتی دیده می شود که آن را اصطلاحاً sonw nose یا winter nose می گویند که در صطلاح طب دامپزشکی یک نشانه بد از دید گاه ارزشمندی حیوان می باشد.
سطح بینی در هاسکی می تواند نقطه نقطه یا یک دست و مسطح باشد و رنگ آن بین مشکی تا خاکستری متغیر می باشد .

سلامتی و بیماری های رایج هاسکی:

سگ هاسکی به نسبت گ های هم رده اش سگ بسیار سلامتی می باشد و مشکلات ژنتیک در آن بسیار کم دیده می شود بیماری های چشمی مثل آب مروارید در این سگ دیده می شود گاهی نیز ورم پوستی خاصی که ناشی از کمبود روی( zinc) می باشد .
اما در عین حال باید گفت بیماری های بسیار شایع گوشتخواران مثل بیماری های چشمیکه عبارتند از نقص ژنتیک در قرنیه چشم و موجب نابینایی می شود و بیماری بسیار شایع چشمی در مورد dysplasia که در سگ های کاری شایع است و بیشتر در ناحیه لگن حیوان می باشد باید گفت این بیماری هم در سگ هاسکی کمتر از دیگر هم گروهان این رده می باشد . طبق آمار جهانی سازمان که روی مشکلات ارتوپدی حیوانات تحقیق می کند امتیاز سگ هاسکی در بین حیوانات 141 می باشد این در حالی است که این سازمان حیوانات دارای امتیاز 150 به بالا را در خطر dysplasia استخوان hip می داند .

عکس سگ هاسکی و نحوه نگهداری این نژاد سگ در ایران

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.