عکس شارون استون بغل بهمن قبادی با روسری قرمز

عکس شارون استون

عکس شارون استون بغل بهمن قبادی با روسری قرمز

وقتی شبـكــه خبری صدای آمریـكـا با نشان دادن جدیدتریـــن تصویر خانم شارون استون ستـاره آمــریـــكایــی با حجــاب اســـلامــی در ایران، پرده از همـــكاری وی با بهــمن قبادی كارگـردان كرد و معنـــاگرای سیــنــمــای ایـران برداشت.
شارون اســتون بازیــگر فیــلـمـــ‌ـهایــی چون غریزه اصـلی و متخصـــص كامـلـــا در سكوت خبری یك سفر 48 ساعتـه به ایران داشتـــه تا مذاكـــرات مقدمــاتــی با بهمن قبـــادی برای بازی در فیــلم سرزمـــین بابـــای من كه در عراق فیلمـبـرداری خواهد شد داشـتــه باشد.

عکس شارون استون بغل بهمن قبادی با روسری قرمز

ایـن درحـالــیـــسـت كه بهمـــن قبـــادی در دیداری با خانم آنجـــلینا جولی در بغداد خواســـتار نقش آفــرینی او نیـــز در فیـــلـــم جدیــد خود شده بود.

بنـظـر میــ‌رســـد تصمیم قبادی برای استفــاده از یك ستـاره خوشگل هالیوودی در فیلمش انقدر محکم است كه اگر در نهـــایت شنـــیدیم مونیكا بلوچی یا حتی بازیگران مطرح دنیای پورن و فیلمهای مستهجن و سکسی نیز در فیـلم او بازی خواهد كرد، نبـایـــد تعجـــب كنـیــم.

ولی جدا این مرد چه سلیـقـه ی جالبی بالــایـــی دارد! فیــلـمـــ‌ــهای لاك پشـت‌ها هم پرواز میـــ‌كـنـنــد و زمانـــی برای مسـتـی اسبـــ‌هـا دو فیلـم مطـرح بهــمــن قبادی در فســتیوال‌هـــای جهانــی سیـنمـــا بوده كه با استقبال كمی در داخـل كشور مواجـــه شده بودنـــد اما بســیاری از منـــتقدین سیــنمـــای بین الـملـل همچون شارون اسـتون بر این باورند كه این فیلـمـ‌ـــهـــا آنـــها را مسخ كرده است.

سفــر ستاره‌های زن سیـــنمای دنیا به ایــران اولیــن بار با سفر ژولیــت بینوش بازیـــگر فرانـسوی به دعوت عبـــاس كیارستمی آغـــاز شد و این سنــت جدیــد انـــگار ادامه میـــ‌ــیـــابـد.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.