عکس عاشقانه خانواده دیرباز در جشن تولد نیاز دیرباز دختر زیبایشان

عکس عاشقانه خانواده دیرباز در جشن تولد نیاز دیرباز دختر زیبایشان

عکس عاشقانه خانواده دیرباز در جشن تولد نیاز دیرباز دختر زیبایشان

کـامبیـــز دیـــربـــاز دوست نداشـــت خبـــر ازدواجـش در رسانـه ها پخـش شود وبه همیــن دلــیــل خبر ازدواجش از رســـانـه ها و سایـت های خبری به دور مانــد .و با تبریک پژمــان جمشـیدی به تولد کامبــیـــز رسـانـــه ها از ایــن موضوع خبـــر دار شدن . محـــتوای تبریک پژمــان جمشیــدی: تولد بازیــگـــر و دوست عزیزم کامـبـــیــز دیر باز را به او تبریک می گویم و آرزوی سلامـــتــی و زندگـــی خوب را در کنـــار همـسرش را برایـش آرزو می کند از ان لحظـه خبــر ازدواج کامبــیـــز دیـر باز مثل بمـب منفـجـر می شود و اهـل رسانـــه ها تیـــتر یک ازدواج کامبــیز دیرباز را منــتشـر می کننــد. نیـــاز دیـربـاز دختـــر ۱۶ ماهه کامبـــیز دیــرباز اسـت. صفــحــه اول شناسنـــامه نیـاز خانم حسـابــی موسیـــقایـــی است! ایـن پدر هم به شدت دخــتـری اسـت.

به نظـر می رسـد او هم مانند زانکوی چاووشی از الان جدی به اطرافــش نگــاه می کنـــد! او در ایـن عکـــس آسـتـیــن بالا زده اســـت! حالا برای چه کاری، وقتـی زبـــان باز کرد به تفـــصیل توضیح خواهــد داد! همـــسر کامـــبـیز دیــربـاز بیوگرافـی کامبـیز دیـــرباز اینســتاگـــرام کامـــبـیز دیـرباز ازدواج کامـبـیز دیـربـــاز kambiz dirbaz کامبــیز دیرباز kambiz dirbaz (متولد ۱۲ شهــریور ۱۳۵۴ – تنکابن) متاهـل فارغــ‌ـــالتحــصــیل رشتــهــٔ بازیـگـری از دانـــشــگـاه هنــر و معـماری فعالیـــت کاری خود را در سال ۱۳۷۲ آغاز کرد. وی اصـالت تنکابـــن ی دارد و فعالیت هنـــری رااز سال ۱۳۷۶ در تئاتـر سیاوش خوانـــی شروع کرده. فعـــالیــت سیـنــمــایــی او از سال ۱۳۷۸ با حضور در فیـلـم دختـران انــتـــظـار آغـــاز شد.

او سیـــمرغ بلورین بهـتـــرین بازیـــگـــر نقش مکـمــل مرد را در بیســـت و دومیــن دوره جشـنواره فیـــلــم فجر در سال ۱۳۸۲ برای بازی در فیـــلـم دوئل احـمـد رضـا درویش بدســت آورد. همسر کامــبــیز دیــرباز بیوگرافــی کامبــیــز دیـرباز ایــنـــســـتاگـــرام کامـــبیـــز دیـربـاز ازدواج کامــبــیـز دیــربــاز kambiz dirbaz کامبیز دیـــربـــاز : همیـشــه برای ایـنـکـــه نقــشی را انـــتـــخــاب کنم، میــ‌بــایـــسـت نقشم را دوست داشته باشــم و بتوانـم با آن ارتـــباط خوبی برقرار کنم.

خودم را در وهله اول جای مخـــاطــب گذاشته و بعد در همـان جایگـاه اگر به عنوان مخــاطــب از حضورم در نقـــش پیـــشنـهـادی لذت بردم، بلــافــاصـله ایــفـــایش را قبول میـــ‌ـــکنـــم، امــا در ایـن بین در کنار کارگــردان و کل گروه، حسی که به آن اشـاره کردم برایــم اولویت دوچندانی دارد. همـــسر کامــبیز دیربـاز بیوگرافی کامبــیــز دیربـاز ایـنـــســـتاگرام کامـــبــیز دیربـاز ازدواج کامـبیــز دیــرباز kambiz dirbaz وی وضعیــت سریــالـــ‌ـــهای ایـن چنـد سالـــه اخیر را اینگونه ارزیابی کرد و گفـــت: در ایـن دو سه ساله اخیر به خاطر ایـنکـــه پروژهـ‌ـهایــمــان از نظــر مالی با رکودی مواجـــه شدند ایـن مشکل برای اغلـــب بازیـــگـــران بوجود آمد که اگــر خدا بخواهـــد با آمـــدن محـــمد سرافـــراز در حال بهتر شدن اسـت.

دیربـاز با اشـــاره به کم کار بودنش در ایـن سالـــهـــا اضـــافـه کرد: شاید خیـــلـــیـ‌هـا بر ایـن باور باشـــند که هزینـــه زنـدگیـــم از طریق دیـــگری تامین میــ‌ــشود که کمـــتـــر بازیـــگری می‌کـــنم، امــا ایـــنطور نیــســـت و اصـلا پولدار نیــســـتـــم و به کار هم احتـیــاج زیادی دارم، اما همـیـــشه معــتقــدم که انـســـان با مدیریـــتـــی درســت می‌ـتواند از عهده هزینــهــ‌هـــای زنـــدگیـ‌ــاش برآیــد. یکـــی از دلـایــلـی که باعــث شده در نگـــهـداری از آموزشگاه مصمـم‌ـــتـــر باشـــم همیــن ترس از آینــده اســـت و دوست دارم که به عبارتـــی حرفـه دیگری که با بازیگــریـــ‌ــام نیـــز مرتـبـــط است را در کنـــارش داشتـــه باشـم و با ایــنـکه آموزشــگــاه درآمـد کمتــری نســبـت به رستوران و کافـــی شاپ دارد، هیـچ گاه فکر نکــردم که با هیــچ مکان دیـگــری عوضش کنـــم.

همــسر کامــبــیز دیربــاز بیوگرافی کامـــبــیـز دیرباز ایـنســتاگـرام کامــبـیز دیـربــاز ازدواج کامبـیـز دیربـــاز kambiz dirbaz وی ادامــه داد: از نبودن و کم کار بودنــم در حوزه تصویر نمی‌ــترسـیــدم، بلـکـه بیــش از ایـــن نگـران فراموش شدن بودم. موضوعی که الـان برای خیـلـــی از بازیــگـــران پیـــشـــکـسوت ما رخ داده اســت. در خقـیـقـــت بایــد بگویم زمــانـــیـکــه میـ‌بـیـنـم بزرگان سیـنــمــا و تلویزیون که روزی در این حوزه میــ‌درخـــشـــیدند و راه را برای من و امثــال من باز کردهــ‌انـــد، در حال حاضر خانه نشـــیـن شدهـ‌ـانـــد و پیـــشـــنـــهاد کاریـ‌شـــان محــدود می شود به حضور تک سکـانــســی در فیـلــم و سریـــال‌ــها خیلـــی دلـم می گیــرد و در مورد خودم هم بیشـتــر نگـــران سرنوشتـی هستـــم که در آیــنـده در انـتــظـــارم هست.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.