عکس محمد علی کشاورز و بازیگران معروف در روز تولدش

محمد علی کشاورز یکی از بهترین بازیگران در عرصه سینما و تلویزیون می باشد او در 24 فروردین 88 ساله شد و بسیاری از بازیگران معروف در مراسم جشن تولدش حضور پیدا نمودند کیک محمد علی کشاورز بسیار زیبا بود و با حضور دوستان قدیمیش این روز را جشن گرفتند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس محمد علی کشاورز و بازیگران معروف در روز تولدش را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: مراسم سالروز تولد ۸۸ سالــگـی محمدعــلـی کشـــاورز ۲۴ فروردیـــن ماه در پردیس سیـنــمـــایی شهـرک برگـزار شد و سالـن شمــاره ۱ این پردیـس به نام ایـن هنـــرمنـــد پیـشکــسوت نامــگذاری شد. در ادامــه به جزئیات و تصـــاویر مراســـم جشــن تولد محمـــد علــی کشـاورز می پردازیـــم. با ما همـــراه باشیـد.
تولد محمـــد علـی کشـــاورز
در ابــتـــدای این مراسم که وحید لک کارگــردانـــی و منصور ضابـــطـیان اجــرای آن را به عهده داشـــت،
فیلمــی ۲ دقیــقـه ای از حضور محـمـدعـلــی کشاورز در عرصه هنـــرهـــای نمایــشی تئاتر، سینـــمـــا و تلویزیون به نمـایـــش درآمـد
و پس از آن علی نصـــیریـان بازیگـــر سیـــنــمــا و تئاتـر به روی صحـنـه آمـد و گفـــت:
«خوشحالـم در این جمـــع دوستانـه و در سالــنی که به نام اســتــاد محمــدعلی کشـــاورز نامگـــذاری شده کنار شما هسـتم.»
او در ادامــه با اشاره به چگونگـی آشنایــی خود با محـمدعلـــی کشـاورز گفـــت:
«حدود ۶۰ سال پیش حوالـی سال ۱۳۳۶ که هنوز وزارت فرهـــنگ و هنر تاســیــس نشـده بود،
بخشی در اداره کل هنـــرهای زیـــبـای کشورشـکـل گرفت به اســـم اداره هنـرهای درامــاتـیک که ریـــاســـت و سرپـــرستـــی آن را
اســتاد فرهـیخـتـــه دکتــر مهدی فروغ برعــهـــده داشت. بدنه اجرایــی این سازمان گروه‌ـــهـــای نوپا و جوان از فارغ التــحصـــیلــان تنــها هنـرستان هنـــرپـــیشـگـــی ایـــران بودنـــد که سیـد علـــی نصـــر آن را پایهـ‌ـگذاری کرده بود.»
مراسم تولد محـمد علـــی کشـــاورز
نصیــریـان ادامـه داد: «فارغــ‌ـالــتحـصـــیلـــان ایـن مدرسه هنـرپـیشــگی در دوره قبل از من چهـــرهــ‌هـــایی چون عبـــاس جوانمــرد،
جعفـــر والـــی، پرویز بهــرام، هوشنگ لطیــفـــ‌پور و … بودنـد و اشخـاصـــی همـــچون بیــژن مفیـــد، فهـیـــمــه راسـتـکـار،
اســـماعیل داورفــر با من هم دوره بودند و محـــمــدعـــلـی کشـــاورز از فارغ ‌الــتــحــصیلــان بعــد از دوره ما بود.
در ایـن هنـــرسـتـان گروه‌ــهـــای جوانی بود که بعد از دوره نقطه عطـــف نصر و نوشیــن توانـــستند تئاتـــر مدرنی براســـاس
متــد اســتانیــسـلاوسکی به رهبــری و هدایـــت شاهـیـــن سرکــیســـیــان پایهـ‌ـگذاری کنــنـــد.
تئاتـــری که به سیــنـــمـا راه یافت و تا به امـــروز به نسل جدیـد رســیـده اســـت که خوشبـختانـــه کارهـــای درخشانی می‌کنند و شاهد انــرژیـــ‌هـــای تازه و ساخـــتــار شکـــن امروز هســـتم.»
علی نصیـریـــان در پایان صحـبـــت های خود با اشـاره به قدرشنـاسی از هنــرمــنـــدان پیشــکـــسوت گفت:
«آرزو می کنــم محمـدعلـی کشــاورز بتوانـــد یک روز دیـــگـــر روی صحــنـه آید و مثــل همیشه خوش بدرخــشـــد.
همچـنیـن از بانیــان این مجــلس سپاسگـــزاری می کنـــم که به عنوان بخش خصوصی ورود پیدا کردند و قدرشناس هنـــرمــنـــدان پیشکــشوت هستـــند.
همـــچنین آرزو میـ‌ــکــنم نمایـــشـــی که جعـفــر والـی در دست تدارک داشـت روی صحـنـه برود
و من در رثای او که خیلی غریــبانـه رفـت صحـــبت کنـم. چراکــه بیـــشــتـــرین کارهای
غلامحـــســـیــن ساعـدی را او روی صحــنـه برد و من هم بازی کردم.»
هنــرمــندان حاضر در تولد محـمد علـی کشـــاورز
در ادامـه مراسم نصـــرت الـله وحدت بازیگـــر پیـشکسوت سیـنمــای ایـــران و از دوستـان نزدیـــک محــمـدعلی کشاورز
در میــان تشویق های پی در پی حاضــران به سالــن آمد و از خاطرات دوستـی خود با محــمــدعـــلـــی کشاورز و دورانی که در جلــفــای اصـــفهان هم محلـــه ای بودنــد، تعریف کرد.
پخـــش فتوکلیپ از حضور محــمـــدعلی کشـاورز در کنــار همکاران خود در فیــلم ها و سریال های متعدد
از دیگـــر بخش های این مراســم بود. در این فتوکلیـپ تصاویری از تئاتــر و فیلم های قدیـــمـی و سریـــال هایـی
چون «پدر سالـار» و «کهنــه سواران» در کنار اساتیـدی چون حمـید سمنـدریــان،
عزت الـــله انـتـظامی، علی حاتـــمی، جمشیــد مشایخـــی، حمــیده خیــرآبـــادی و… پخش شد و پس از آن بهزاد فراهانی برای حاضران در جمـــع حافـظ خوانی و برای محـــمــدعــلـــی کشاورز سلــامتـی و طول عمر آرزو کرد.
امیــن تارخ بازیـگـر سیــنمـــا از دیــگــر هنـرمنــدان حاضر در ایـــن مراسم در پردیـس سینــمـــایــی شهــرک بود که همــکاری های متعــددی با محــمــدعـلـی کشاورز داشتـه است.
تارخ در ابـــتـــدای صحبــت های خود با ابراز خوشحالی از نامگذاری این سالـن به نام محمدعلــی کشاورز گفـت:
«خوشحـــالـــم با نامگـــذاری سالـنی در پردیــس سینمـایی شهــرک به نام استاد محمـــدعلــی کشاورز،
از این پس شاهـد شنـــیــده شدن اسـم ایــن هنــرمـنــد بزرگ بیـــش از پیش در میـــان مردم هســـتـیم.»
جزئیات مراسم تولد محـمــد علـــی کشــاورز
امـیــن تارخ همــچــنـیـن تاکـید کرد:
«در صحـــبــت هایـی که با مالـــک مجــموعه داشـــتم متوجه شدم قرار اســـت سالـــن تئاتــری نیــز در ایـــن پردیــس فعالیـت کند
و از این جهت بســیار خوشحـــالـــم. چراکــه هنــر تئاتـر اخــیرا جان دوبارهــ‌ای گرفــتـه اسـت و دولت
فهمـیـد اگر ایـن بچه را رهــا کنـد و زمین بگـــذارد او روی پای خود میــ‌ــایـستد و پیشـرفـت می‌ـکــند.»
ایـن بازیگر تاکـــید کرد: «رشد تئاتر و آمـار مخاطــبــان نشـان میـ‌ـدهد که ملت به سمـت فرهـــیــختــگـــی حرکـت می‌کـنــد و ایـن به معنـای لجــبازی نیـــســت بلــکه به این مفــهوم اســـت که ملــت خواســـتــه‌ـــها و مطالـــبـاتـــش را تبــیین و یادآوری میـ‌ـــکند. یک زمـــانی برای رفتن به تئاتر سنـگلج چقدر مشــقت‌ــهـــا را متـــحــمل میــ‌ـشدیم اما الان تئاتر بیـــن مردم آمده است، چون مردم خواسـتند، اهالی تئاتــر خواستـند و جوانــان آمدنــد و تئاتـر را تبـــدیـــل به یک حرکــت و جریان فرهــنگ‌ـساز کردنــد. امیــدوارم در چنـیـــن مجموعهـ‌ـــهــایی هم شاهــد این رفتـــارها و زنـــده شدن تاتر باشیم.»
بازیگـــر فیــلـم سیـــنـمــایی «مادر» ادامه داد: «همانـــقدر که از دیدن اســاتـــید خودم در این مجـلــس خوشحـــال شدم، خوشحـالـ‌ــتر می‌ــشـــدم اگر نســل جوان عرصه بازیــگــری در مراســـم تکـــریـــم و تجلـیــل یکـــی از بزرگـــان ایــن عرصه یعـــنــی محمـــدعلـی کشاورز حضور می‌ــداشتـنـد. آنـهـــا اگر خواهان مانــدگاری هستنـد باید رمز ماندگـار شدن را از این بزرگان یاد بگـــیرند، ایـــن که حق شنـــاس بودنــد، ظرایف ایــن حرفه را شنـــاسـایــی کردنـــد، دسـت به هر انـــتــخابــی نزدنــد و در مقابل پول تعـــظـــیـم و تکریــم نکردنــد و اگـــر امروز کسانـــی هستنـد که می‌ـدرخــشــنـــد و بســیــار هم آنـــهـــا را تقــدیـس و تکـریـم می‌کــنیـم، اگـر شهـــاب حسیـــنــی عزیــز در کن میـ‌ــدرخشد، اگر اصغر فرهــادی دو اســـکار را به سینـــما و ملت ایران هدیه می‌ـکند به دلیل پیـشـینه و فعالــیت بزرگــان سیــنــمای ایاران بوده است.»
جشن تولد محـــمــد علی کشاورز
پس از پایـان صحبـت های امیـن تارخ، گروه سه نوازی تار، تنـــبـک و سه تار به روی صحـنه آمــد و قطــعـــاتـی را اجرا کرد و امـــیرپــدرام علـیــزاده مالـک و مدیر پردیــس سینـــمـایی شهرک تابلو نوشتــه شده به نام محمـــدعلـــی کشاورز را در میـــان تشویق حاضـــران به محـمــدعـــلــی کشاورز تقــدیـــم کرد و محمدعـــلــی کشاورز کیک تولد خود را برش زد.
محـمدعــلی کشــاورز ضمــن تشـکر از برگـــزاری ایــن مراســـم گفت: «انـــشالـــله خانمـــ‌ـــهـــا خوشبــخـت شوند و آقایان هم تلـــاش کننــد تا پیروز و موفق شوند. سپـاسـگـــزارم از کسانی که محبت و بزرگواری کردنـــد و این برنامــه را به خاطـر من ایـجــاد کردند. از تمام افرادی که لطـــف کردنــد و آمـــدنـــد خیــلی ممنون و متـــشــکرم. همـــچـــنین برای خانـم‌هـا و آقایـــان سلــامـــتــی، خوشی و پیــروزی از درگاه خدای متعـــال می‌ـــخواهـم.»
پایان بخش این مراسـم هم عکسی سلـفـــی بود که حاضـران در جمع با محــمــدعلی کشــاورز گرفـتنــد و به یادگـار گذاشــتــنـــد.
مراســم سالـروز تولد ۸۸ سالگی محــمـــدعلـــی کشـــاورز با حضورچهره های فرهنگــی و هنری چون علـــی نصـــیـریــان، امیـن تارخ، محمود پاک نیت، داریوش اسدزاده، بهزاد فراهانـی، احترام برومند، کتـایون ریــاحـــی، اصغــر همـت، شهــره سلـــطــانـی، همایون ارشـادی، اکبرعـالــمــی، سیـــامـــک اطلســی، هرمــز هدایت، اکرم محمدی، مریـــم امـــیـــرجلــالــی، آنـــاهــیتا همتی، پوری بنایـی، نصـرتـــ‌ــالـــله وحدت، سیما تیــرانــداز، خانواده و جمـعی از دوست داران این هنــرمـند در پردیس سیــنمایــی شهرک برگـزار شد.

تصــاویر هنـرمــنـدان در تولد محمـد علـی کشـــاورز

همــایون ارشـادی

اکــرم محمدی

شهـره سلـطــانــی

آناهیـــتــا همـتی

مریم امـیرجلــالی

کتـــایون ریـاحــی

امین تارخ

محــمود پاک نیت

آرام جعــفری


داریوش اســـدزاد


محـمد علـــی کشاورز

سیمـا تیـــرانداز


علــی نصـیریــان


علـــی نصـیــریـــان و محمـــد علی کشاورز


جســن تولد استـاد محــمــد علـی کشـــاورز

عکس محمد علی کشاورز و بازیگران معروف در روز تولدش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.