عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته + خلاصه داستان

مونا احمدی یکی از بازیگران فیلم کودک و فرشته بود مونا احمدی یکی از بهترین بازیگران فیلم های جنگی در دوران دفاع مقدس بود او به در تئاتر وقتی نوجوان بود برای بازی در فیلم کودک و فرشته انتخاب شد و در همین فیلم به اوج شهرت دست پیدا نمود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته + خلاصه داستان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: کودک و فرشته، فیلـمـی اســت از مسعود نقاش زاده، در مورد مقــاومت مردم خرمشهــر در روزهـای اول جنـــگ ایران و عراق، که برای اولیـــن بار در بیســت و هفـــتمــین جشنوارة بین‌المللـــی فیــلم فجـر نمـــایش داده شد.

ایــن فیـلم برنــده ۷ جایزه از مراســم تجـلی اراده ملــی بیســت و هفتـمـــیــن جشـنوارة بیـن‌ــالــمـــلـلی فیلـم فجــر شد. همــچـنـــیـن برندة ۵ جایـــزه (بیشــترین جوایز) از بیســـت و سومیــن جشـــنوارة بینـــ‌الـملـــلـــی فیلـمـ‌ـهـــای کودکان و نوجوانان، از جملـــه بهتریــن فیلـم بلـنــد آســیایی و بهــتریــن فیلم ایــرانـی شد.[۱] همـــچـنیـن این فیلم کانــدیـدای بهتریـــن طراحـی صحـــنه، جلوه‌ـهای ویژه، نقـــش اول زند، نقــش مکـمل مرد و تدوین در جشــنواره فیلـــم فجــر بوده‌ـــاســت.

قسمـــت‌ــهـایی از فیــلم برگرفــته از کتــاب دا میـــ‌ــبـــاشد.

عوامـل فیلم کودک و فرشته

کارگردان: مســعود نقــاش زاده
فیلــمــنـامه: محمــدرضــا گوهری به روایــت مسعود نقـــاش زاده
مدیـــر فیــلمبـــرداری: نادر معــصومی
طراح صحنـــه: سعـیـــد آهــنـگرانـی
طراح لبـاس: ژاله زکـــی زاده
صدابـــردار صحــنـــه: عباس رســـتـــگارپور
تدوین: محمدرضا موئینــی، پدرام خوشبـخـــت، منـصوره شهــبازی
موسیــقی: کارن همایونفر
صداگذاری و ترکـــیــب صداها: محـسـن روشن
برنـامهـــ‌ریز و دستیــار اول کارگــردان: سحر صباغ‌ـــسرشت
طراح چهرهــ‌پردازی: محــمــدعـــلی ضرابـی
جلوه‌ــهـــای ویژه می‌ــدانی: جواد شریــفـــیـ‌ـــراد
مدیـر تولیــد: رحـــمت عبدا… زاده
تهیه کنـنـده: حسن کلامـی
محـصول: بنیاد سینــمـایـــی فارابـی و مرکـز سیـمافـــیـــلــم.

بازیگران فیلم کودک و فرشته

مونا احــمــدی، محـــمدرضـا زادسرور، قاســـم زارع، افشـیــن هاشمی، حســـین توشه، مالک حدپورسـراج، شبنم مقدمـــی، علـیـرضـا حسیـنی، سودابــه بیضـــایی، سیـمــا خضرآبـــادی، وحیـــد نجـفــی شوشتری، حسیـن سلـیمـانی

خلـاصـه داستــان فیلم کودک و فرشته :

در آخریـــن روز تابستـــان سال ۱۳۵۹، فرشـــتـــه و خانوادهــ‌اش آماده میـــ‌ــشوند تا در جشــن عروسی یکــی از اقوام نزدیک شرکـــت کنــنــد. امـا غرش صدای هواپـیمـــاهای جنگــنـده‌ای که از مرز عبور کردهـ‌ـانـد موجب می‌شود که پدر فرشـته تصمـیم بگـــیــرد از خیـــر عروسی خواهرش بگذرد و خانواده‌ـاش را از مهـــلکــه بدر ببــرد. فرشـتـــه برای آوردن مادر بزرگ از خانــه خارج می‌ـــشود؛ امـا دیگــر هیـچگاه خانواده اش را نمــیــ‌ــبیند؛ ولی مدتـی بعـــد با شنـیــدن خبر زنده بودن برادرش، جســتجویی طولانـــی را برای یافتن او آغـاز میــ‌کــنـــد. فرشـتـه در شهـــری که حالـــا توسط دشمـن اشــغــال شده، درگیـــر ماجـراهای بســـیــاری می‌شود. سراجـــام دختـــرک جان پســربــچـه‌ای هم سن برادرش را از مهــلکــه نجات م یدهد و با جسد برادرش را که شهـــیـد شده مواجه میـ‌ـشود.
یادداشت کارگـــردان
رؤیاهــای ما، بســـیار بیـش از آنچـه خیال می‌ــکنیـم در زنــدگی ما نقـــش دارنـــد و اگر عمـیــقـاً به آنــها توجه کنیم، در میـــ‌ـــیــابــیــم که با زبانی مبـــهم و رازآلود، کیـــفیــت حضور ما در ایـن جهان را از طریـــق رمـــزهــا و نشانــه‌ـــهـــا میـــ‌ـنمــایاننـد و تعــبیــر میـ‌کنــند؛ و در بسیـــاری موارد از رویدادهای آیـنـده، پیــشـ‌آگاهــی می‌ـــدهند. اما خیره شدن به رؤیـاها و درک صحـــیح آنـــهـا آنـــقـــدر نیاز به ممارســت و تمــرکـز دارد که ما غالباً از خیـر درک و فهم آنـــهــا می‌گـــذریم. با ایـن‌هـمـه اگـــر نیـک بنگریـــم به وضوح درمی یابـــیم که دامـنـــة تأـثـیــر رؤیـــاهای ما گاهـی چنـــان گسـتـــرده میـــ‌ـــشود و با واقـعـــیت میـــ‌آمیـ‌زد که برای لحظـــاتی اصــالــت رؤیــا یا واقــعــیت را فراموش میــ‌ـــکـــنـــیم. این همـــان احــساسـی است که از دیـــدن فیــلم‌ــهایـی که عمـــیـــقاً بر ما تأــثـیـر میـ‌ـــگذارند به دسـت می‌ـآوریــم و فاصلــة جهــان فیلم و واقـعـیــت را برای مدتـــی کوتاه فراموش می‌ـــکــنـــیم. فرشـته دخـتـــری در آسـتـانــة جوانـی، رؤیـــایی میـــ‌ــبیـــند که تمـام آینـده و سرنوشت او و برادرش را به شکلی رازآمـــیــز میـــ‌نــمـــایـــانـــد. اگر چه او ناگـهــان همة کسانـش را از دســـت میــ‌دهـــد و در جسـتـــجوی برادرش از میـان آتــش سهمـگیــن جنـگ میـ‌ــگــذرد، اما در نهـــایــت چیزی را می‌ـــیـابــد که در رؤیـــای شگـــفتــ‌ـــانگیـــزش دیـده بود؛ زنــدگـــی در مرگ؛ و ایـــن پاداش یک فرشتـهـــ‌ـاست.

عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته

عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته

عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته

عکس مونا احمدی در فیلم کودک و فرشته + خلاصه داستان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.