عکس نوشته تبریک روز معلم با متن های تبریک

گلچینی از عکس نوشته تبریک روز معلم با متن های تبریک را در سایت دانستن قرار داده ایم این عکس نوشته بسیار زیبا و متن های تبریک قشنگی دارند شما می توانید در روز معلم از این عکس نوشته ها استفاده نموده و به دبیران خود تبریک بگویید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس نوشته تبریک روز معلم با متن های تبریک را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

معـلـم عزیـزم دوستت دارم
به او بگویید دوستش دارم
به او که قلـبـــش به وسعت دریـایـســـت که قایـق کوچک من در آن غرق شده به او که مرا از ایـــن زمین خاکـــی به سرزمــیـــن نور و شعر و ترانـه برد وچشـم هایــم را به دنیایـــی پر از زیـــبــایـــی باز کرد

مــی توان در سایه آموختـن گنــج عشق جاودان انـــدوختن اول از استــاد، یاد آموختـــیـــم پس، سویدای سواد آموختیــم از پدر گر قالـب تن یافتـیم از معلــم جان روشن یافـــتـــیـــم ای معـلم چون کنــم توصیـــف تو چون خدا مشــکل توان تعــریف تو ای تو کشتــی نجـــات روح ما ای به طوفان جهــالت نوح ما یک پدر بخـــشنده آب و گل اســـت یک پدر روشنگـر جان و دل اســت لیـــک اگـر پرسـی کدامیــن برتـریــن آنـــکــه دین آموزد و علـم یقین

اسـتاد حســیــن شهـریـار

آموزش حرفه ای است که همه حرفه های دیگر را می آموزد و مسئولیت ان بر عهده معلم است .
روزت مبارک . . .

چـه کسی هر دو لبم را به الف باز نمود
چه کسی جامـــه تقوا به تنــم ساز نمود
ای معـــلم کــــه تـو را دانــش بسـیـار بـوَد
جان شاگــرد بـه فدایـت که سزاوار بوَد . . .

عکس نوشته تبریک روز معلم در سال 97 با متن های تبریک

عکس نوشته تبریک روز معلم در سال 97 با متن های تبریک

عکس نوشته تبریک روز معلم در سال 97 با متن های تبریک

عکس نوشته تبریک روز معلم با متن های تبریک

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.