عکس نوشته تبریک عید فطر و متن های زیبا

مجموعه ای از عکس نوشته تبریک عید فطر و متن های زیبا را در سایت دانستن قرار داده ایم این عکس نوشته ها برای تبریک و متنهای زیبای مخصوص روز فطر می باشد شما می توانید از این متن ها استفاده نموده و به دوستان خود این عید بزرگ را تبریک بگویید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس نوشته تبریک عید فطر و متن های زیبا را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

رمــضـان رفـت ولی کاش صفایش نرود

سحـــر و جوشن و قرآن و دعایـــش نرود

کاشـــکـی پر شده باشــد دلم از نور سحـــر

همــره روزه و افطـار، ثــوابـــش نرود

_________________________________

با خوردن اگــر حال تو جا می آیــد

خوش باش که ایــام صفا می آیــد

آماده به حمـــلـــه باش در ایـــن شب عیـــد

وقتـــی که صدای ربـــنـــا می آیــد

_________________________________

خداحـــافظ ای محــفــل وصف یار

خداحــافــظ ای ماه پروردگــار

خداحافـظ ای سر به سر شور و شوق

خداحــافظ ای لحــظـــه های وصال

عید فطــر مبــارک

اس ام اس عید فطــر جدیــد با عکــس نوشته

هلال عیـــد می بیــنی و من پیوستـــه ابـــرویت

مبارک باد بر تو عیــد و بر من دیـدن رویت

_________________________________

نغــمه ریــزیـد غیـاب مه نو آخر شد

باده خرم عیـــد اســـت که در ساغــر شد

روز عیـــد اســت، سوی میــکده آیـید به شکـر

که ببخـشند هر آنکـــس که در این دفـتـر شد

عیــد سعیـــد فطــر بر شما مبـــارک

_________________________________

خداحافـظ ای ماه غفــران و رحــمـت

خداحافـــظ ای ماه عشـــق و عبــادت

خداحــافظ ای ماه نزدیکی بر آرزوها

خداحافظ ای ماه مهــمـــانـی حق تعــالـی

خداحـافـــظ ای دوریـــت سخــت و جانــکاه

خداحافـظ ای بهـتـرین ماه الــلـــه

عکـــس پروفایل عید فطــر

فرصـت خوب رهایی شد تمـام

ماه عشـق و آشــتـــی ماه صیـــام

سی شب ماه خدا پایــان رســـیــد

ماه شوال المکـرم شد پدیـــد

رفت دیــگـر یا علـــی و یاعـظـــیــم

خوانــدن سی جــزء قرآن کریــم

_________________________________

دلها همـه بهاران شد از شمیـــم باران

مه رخ نموده امشـب در عیــد روزه داران

هر کس که در دعایـــش یادی کنـد ز یاران

شیریـــن تر از عسل باد کامـش به روزگــاران

_________________________________

کم کم غروب ماه خدا دیده می شود

صد حیــف ازین بســاط که برچــیـــده میـــشود

در ایـن بهـــار رحــمـــت و غفـــران و مغفــرت

خوشبـــخـــت آنکــسی ست که بخشـــیـده میشود

عید شمــا مبـــارک

تبریک عید فطـر 97 رســـمی و جدید

حلول ماه عید و شادی مســـلــمین است

پایـــان ماه روزه، برای صائمیــن اســت

نشاط و افـــتـخـار و شادی و سربلـنـدی

از محـــک الـــهـــی برای مؤمـــنـیـــن اسـت

_________________________________

فطـــر آمد و فطـــریه ما چه شد یا رب

فطــریــه ما دیـــدن روی منـــجــی اســت یا رب

_________________________________

بگذشـــت مه روزه و عیـد آمــد و عید آمد

بگذشـــت شب هجران معـــشوق پدیـد آمـــد

آن صبح چو صادق شد عذرای تو وامق شد

معشوق تو عاشـــق شد شیخ تو مریـد آمــد

قربـــان هلــالت بروم ای مه شوال

آورده ام از فرط خوشی در دو سه تا بال

سی روز به امـــید وصالت سپـــری شد

خم شد کمــرم در رمــضـان همچو یکی دال

انــسـان از این روی بُود شاد در ایــن روز

چون باز شکـــم در جلو و اوست به دنـبـــال

_________________________________

سی شب به تو الـتــماس کردم

این لحظه جواب طالب ام

من خواهـی بنواز و خواه رد کن

احــســان و عتـاب طالـب ام من

عیـــد سعـیـــد فطر مبـــارک

_________________________________

عید اســـت و دلـــم خانه ویرانـــه، بیا

ایــن خانه تکــانـدیم ز بیگــانه، بیــا

یک ماه تمـام مهـــیمانت بودیــم

یک روز به مهـــمـانــی این خانـه بیـــا

عیـــد فطـــر بر شما مبارک

تا که چشـمم باز شد دیـدم که یارم رفــته اســت

ماه مهـمـــانـی تمــام و مه نگارم رفـته اســـت

با گل ایــن بوستـــان تازه انسی داشتم

گرم گل بودم که دیدم گلــعذارم رفـــته اســت

عید فطر مبـــارک

_________________________________

رمضـــان شد چو غریـبــان به سفــر بار دیــگـر

ایــنســت فرخ شدن و اینــست به هنــگـــام سفر

_________________________________

گلخـــنده شوال به ناهـــید مبارک

ابـــروی خوش ماه به خورشیــد مبـارک

آمــد خبـر از عرش وداع رمضـــان است

عیــد اســـت به یاران خبــر عید مبارک

ز مردم دل بکـن یاد خدا کن

خدا را وقت تنـــهــایــی صدا کن

در آن حالــت که اشــکـت می چکـد گرم

غنـیمت دان و ما را هم دعــا کن

_________________________________

هرچند که من گنــاهکـــارم یا رب

بر رحمـت تو امیدوارم یا رب

بر وسعــت عفوت چه نگـــاه اندازم

بر کرده خود نظر ندارم یا رب

عیـد سعـــید فطر مبـارک

_________________________________

همـیشـــه لحـــظــه خداحافظــی صاحــبــخونه دم در ایسـتاده

و به مهمونش لبــخند میـــزنـه

لبـخند خدا گوارایـــتـــان

عید فطر مبارک

کارت پستـال تبـریک عیــد فطر مبارک

خدایا، خروج از ماه مبـارک را برای ما

مقــارن با خروج از تمـامـــی گنـــاهان قرار بده

آمـــیـن

عید شما مبـــارک

_________________________________

تا ز رویت گرفـــتـه ام روزه

جز به یادت نکـــرده ام افـــطـار

چقدر سخـت اســت که ایـــن عزیــزتریـن عید را

بدون آن عزیـزتـرین غایـب از نظـــر بگــذرانـــیم

اللهم عجـل لولیـــک الفــرج

_________________________________

روزهای آخــر چقــدر عرفـــانــیست

چشمهایم عجــیب بارانیــســت

عطر جنـــت تمام شد، افــسوس

آخریـــن لحـــظـه های مهــمانـیـسـت

عیـــد فطــر مبـارک

خدایـا ماه رمـــضان تمـام شد

سرنوشتمـــان را خیر بنویس، تقــدیری مبــارک

عید فطـــر خجـسته باد

_________________________________

عید سعید فطــر و پایـان ماه صیام

بخواهـیــم از خدای ذو الجــلـال و الــکرام

که تا سال آینده، صفــا و پاکــی دل

حفـــظ بشه و نباشـیــم از انــســـانــهـای غافــل

عکــس های عیـد فطـر برای پروفایل

عکس نوشتــه تبـــریـــک عید فطـــر

هرچــنـــد که من گناهکــارم یا رب

بر رحمـت تو امیدوارم یا رب

بر وسعت عفوت چه نگاه انــدازم

بر کرده خود نظـــر ندارم یا رب

_________________________________

خداحـــافـظ ماه پروردگـار الـرحـمـن الراحمیـن

خداحافظ ماه لحـظــه های افطــار و سحــر

خداحافظ ماه نعـــمت و رحـــمـت و برکـت

خداحافظ ماه شب های نورانـی قدر

متــن عکس تبــریـــک عید فطر

عکـس نوشتـه تبــریـک عید فطر

رمـــضان شد چو غریبان به سفـــر بار دیگر

اینـــست فرخ شدن و اینـست به هنـــگام سفـــر

_________________________________

آمـدیــم از سفـر دور و دراز رمــضان

پی نبردیم به زیبــایـی راز رمـــضـان

هر چه جان بود سپــردیـــم به آواز خدا

هر چه دل بود شکســتیم به ساز رمــضــان

عکــس نوشته تبـریــک عیـد فطـــر + متن و پیـــام برای تبـــریک روز عیــد فطــر

حلول ماه عیـد و شادی مســلـمیـن اســـت

پایــان ماه روزه، برای صائمیــن اســـت

نشــاط و افـــتــخـار و شادی و سربــلنـــدی

از محــک الهـی برای مؤمــنیـن است

عکس نوشته تبریک عید فطر و متن های زیبا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.