عکس نیلوفر پارسا،لیندا کیانی و بازیگران در اینستاگرام

مجموعه ای از عکس نیلوفر پارسا،لیندا کیانی و بازیگران در اینستاگرام  را برایتان در سایت دانستن قرار داده ایم این عکس ها بسیار زیبا و از بازیگران معروف می باشد که همگی بر گرفته از صفحه شخصی اینستاگرام همه بازیگران می باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس نیلوفر پارسا،لیندا کیانی و بازیگران در اینستاگرام  را در سایت دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

آنـاهـیــتا همتـی :

جشن تولد آقـــای کشـــاورز

نیلوفر پارســـا

بیست و هفتمـــیــن سالـــه بیـــســت و هفــتـــم فروردیـنـــم مبارک در ایــن ساعــت بدنــیا اومدم۲ ۲۰دقـیقــهـ…بـه منـــاســبـــت تولدم و‌تولد چارلی چاپــلـــیــنـ

بابــک جهــانبـــخـــش :

بایـــد خوب و بد دنیا را پذیــرفـت !وقت ناراحتى لبـخــند زد !به داشـتــه ها عشق ورزیـدو آنـهـــایـــى را که رفتـه اند به خاطــر سپـرد …همــیــشه ببــخـشــید …ولى هرگز چیـــزى رو فراموش نکنیـد !از اشــتــبــاهاتتان درس بگیـرید …ولى هرگز افسوس نخورید !آدمهـا تغـیــیـــر مى کننـــدمشـــکلــات بوجود میـــاینــدامـــا یادتان باشد زنـدگـــى مى گذرد

بهـاره کیـان افـشـار :

زن …در باور زنــدگــى هر روز صبور تر از امــروز …اما،ـانـــتظــار…ــشــایــد سخــت ترین فعل جهــان…

بهـنوش بخـتـیاری :

در دانــشـگاه تهران فیلم به وقت شام رو دیـــدمـــاز نظر تکنیــکی و کارگـردانـی و احـــتـرام به مقــام شهـدا و کســـانـــی که برای وطن جان دادند بسیار فیلم خوبی بود…مــثل همـــه فیـلـمـــهـــای ایـشون..مثل آژانس شیشـه ای و از کرخـه تا رایـــن و…واکـــنـشـــم به سخـــنــان ایشون در جشـــنواره فجــر ایــن بود که به شمـــا اهمـــیـت میدن….بین شمــا و کارگردانان دیــگـــر تبــعیـــض قائل میشن…ـــ…امکــانـات و بودجــه و تبلـیغــات و سیــمــرغ میدنــ…ــخـــدایـــیــش هم کارگردان خوبی هسـتــید…پس علت معـــترض بودنــتون چیـستــ….پس جوانی که لنگ صد تومن برای ساخــت فیــلـمش هســت به کجا شکایـت ببرد…ـــ….ولی همـــه ایـــنها دلـــیـــل نمـیــشود که منــکر ایـــن شد که به وقت شام فیلــم خوبی نیست و یا ایـــنکـــه ایشون کارگـردان خوبی نیـســتـــن….و یااگـــه از من دعوت کنن قبول نمـــیـکـنـــم.

فیــلــمـهـــای ایـــشون تاثیــر زیـــادی روی شخـــص من گذاشتــه ولی من قلــب و زبــانم یکـیــسـت..اگر در کسی که دوستــش دارم هم ایــرادی ببیــنم..حتـمـــا خواهم‌گـفت…و ایــن اتـــفـاقا دلیل بر یکـرنگی اســـتــ…ــنه حزب باد بودن….اتفــاقا از کســـانـی که همیــشـه یک تنـه از یک چیــز کورکورانـــه دفاع میکـنند باید ترســید…ـقـانون جهان قانون نسبـــی بودن همـه چیــزاسـت..بیخودی کسی رو خدا نکـنیمـ….و یکبـــاره بیخودی کســـی رو دسـتـــه جمعـــی له نکـنـیمـ…..ایـن اشـکـال ما ایرانـــیان شدهـ……در وجود همه ما خوبی هایی هست و نقایصـــی…مـــن جملـه ایشون در جشنواره رو نقـد کردم نه فیـلمشون و نه شیوه کارگـــردانـــیشون رو……ـزمـان نشان داد محـــکـم پشت کســی ایســـتـــادن و یا با تمــام قوا زیـــر پای کسی رو خالـی کردن کار سطحــی و بی منــطقــیــهـ… متـــعادل باشیــمـ……ـــریشه کسی رو نزنیـم…مــنــصف باشـــیم.

شهـــدا هم برای همـــه مردم هسـتــنــ…..باقی مردم وللـــه مزدور نیســتـــنــ….همه ما امنـــیتمون رو مدیونشون هستـیـــم…..از فیـلــم خوبتون و یاد شهدا متـشـکـــرمیـاعـلی

بهـــنوش طباطـبـایــی :

این روزهـــاى منــ

پرویز پرســتویی :

نگـــاه و فیگورایـن جوان از خدا بی خبر را ببـینـید…ـــخودتون قضـــاوت کنیــد …چـی تو کله اش میـگذره . خودش رو فاتح چی میبینهـ…ــکـــی قراره دست از ایـــن کارهای غیرانسانــی برداریــم؟

پژمان جمشیـــدی :

ممـنونم از شمــا


پویان گنجـی :

فیـلــمـی که میــ‌خواســتــم هیــچ چیــزی ننویسم ازش،ـچون فیلمـی فاجعــه اسـت اما خوب به لطـف مردم و الـبـــتـه اکـــران نوروزی فروش خوبی کرده که دور از ذهن هم نیســـت چون مردم‌ـــانقـدر درگیر مســائل تلخ در زندگی روزمـــره هســـتنــد که تشـــنـه ی لحـظـه ای فاصـلــه گرفـتـــن از جهنـم و رها شدن در خنــده به سر میــبـــرنـد

اما جدا از ایــن دلایـل فیـــلــم از نظـــر تخـــصـصی به شدت دچار مشکــل هست،ـــاز نظـــر فیــلـــمــنــامـــه که رویکـردی رئال دارد اما اصول رئالـــیـــسم و منــطـــق رعــایــت نمیــشود.بازیــهای به شدت تصـــنـــعـی و غیـــر واقـــعـی (با بازیه غیـر واقـــعی در طنز اشـتـــبــاه نگــیـریـد)کارگــردانی چیـزی به فیلـــمنـامــه اضــافه نکـرده و از برزو نیک نژاد که طنــزهـایش پر از حرف و نوآوری بود بعــید بود

امــا بهرحـــال فیــلــمـــی ساختـــه شده و فروشی کرده پس خسـتـه نباشید میـــگم به عوامل این فیـــلم ولی توصیـه نمــیـکــنـم ببیـنـــیـد ،حتی در مقـــایــســـه با رقــیبـــش فیلــم مصـــادره به نظـر من گوی رقــابت را به حریف واگـذار کردهــپ.ن:تمامـــی نکـاتی که گفـتم کاملــا شخـصـــی و نظـــر ایـن بنــده ی حقیر اسـت

حدیـــثـه تهـــرانی :

و خدایـی که در ایــن نزدیکـــی اســـت …

 

حمیـــد فرخ نژاد :

بیــسـت و هشـــتـــم فروردیـن میـشم چهل و نه سال،ـخدا رو شکـر میـکنـــم یکســـال دیـگـه هم‌کـنارتون بودم، با هم خیلــی چیزا رو‌تجـربـــه کردیـــم و خیلی چیزا یاد گرفـــتم ، گاهـی رنـجـیـــدیــم گاهـی شادی ،اختلـــاف داشتـــیـم و گاهـــی مشتــرک بودیـم ،با هم در غم مشــترکـــمون گریـــه کردیمو توی شادی هم خندیـــدیم ،یه جاهایـــی از هم دور شدیم و یه جاهایـی نزدیک ،با همـــه اینـــها دلم به این خوشه که بازیگـــر ایـن سرزمیـن و ایـــن مردمــم ،خدا رو شکـــر یکـســال دیگـه هم‌ـکنارتون بودمــ…

زیبا کرمــعلـــی و ساعــد سهیلـی اکران فیــلم لاتاری

سپیده گلـچین :

باز هم بیا و نقــش مرا بی هوا بگـیر…ـ…پ ن هوا همـــیـن فرمون بره لطفــاـ


سمـــیـــرا حسن پور :

با #شیدا_مقدم عزیــزم در #افتـــتـــاحـــیــه#سالن #زیـبـــایى #افــسون#شعبه#اریـــکه_ایـــرانیان

سوسن حسنــی دخــت :

‏شـــمـا هم با حضور #مسـعود_شجـاعی در تیــم ملی موافـــقـید؟#فوتبال#فدراسیون#تاج#کیروش#دادسـتـــان

شبـــنـــم قلـــی خانـی :

دپوتات در هفته پایـــانی منـــتـــظـــرتونیم

کاوه سمـاک باشـــی :

۲۷ فروردین؛ــبه دنیا اومدیــمـــــ

لادن طبــاطبـــایی :

یاد سفــر… عکـس اول مربوط به روز دوم آپـــریـــل ، روز جهانـــی اطلاع رسـانـی اوتیسم، هستـــ…ــقـدر لحــظـات با هم بودن را بدانـــیــمــ…

لینـــدا کیــانــی :

موزه ى محـسن مقـــدم، خیابون امـام زنـدگىـ… خانه ایـى پُــر از زندگىـ…

مریم معــصومی :

در دل من چیــزی اسـتمثـل یک بیـــشـــهـٔ نور،ـمثل خواب دم صبحو چنـان بیـ‌ـــتـابم، که دلم میـ‌ـــخواهدبــدوم تا ته دشت،ــبروم تا سر کوهدورهــا آوایی اسـتـکـــه مرا می‌ـخوانـــد…ــســـهـراب سپـهری

منـصور ضابطیان :

ایـن عکس را خانـــم مهـــدیـــس مدرس زبان فارسـی برایـم فرســتاده اند و داشـــجویان روس را نشـــان مى دهـد که کتاب چاى نعنا را به عنوان متـــن درســى مى خوانـــنـــد.اعتراف مى کنم که حسـابـى ذوق زده شدم.

مهـدی پاکدل :

وقتـ‌ــهـــایـــی که تهـران این حالیه، انگار نه انگار تو ایـــن شهر گم شدیـم. #بارون #بهــار #تهـــران

مهراب قاسمخانـی :

من بعد از نزدیــک به بیــست سال اومدم اداى بابا باحــالا رو در بیـارم، دست بچــه هامو گرفـــتـــم، نشستـــم پشت فرمون، آوردمـــشون آخر هفتـــه شمال پیــش شقایق که ایـنـــجـا سر فیلـــمــبـردارى بود. شنـبه اومدیـــم برگــردیم، سه ساعت و نیم بین چالوس و مرزن آبـاد توى ترافـــیک گیـر کردیـــم تا منـــصـــرف شدیـم و دور زدیــمـــ… امــروز دو شنـــبه بیــسـت و هفـت فروردیــنـــه و هنوز به خاطـــر بارنـــدگى و مه و برف شدید اینـــجا هستـیـم!!! بلـــه برف، اونم الانـــ… جان من تا حالا سابـقـه داشتـه؟شرح عکس: تلـاش هاى یک پدر چاق فداکـار، جهــت درسـت کردن صبحــانـه و سیر کردن شکم توله هایش، در سرماى نزدیــک به صفر


مهـنـــاز افشـــار :

همیـن الـان تیم ملی فوتســـال بانوان ایران پنج بر دو اکــرایـن را شکـســـت داد…بـایـــد قدر شمــاهارو بدوننــ…چـــه لذتی داشـت تشویق تک تک شمـــا

مونا فرجاد :

تولد چاینــیـــز شیــر نمایـش ( شیـــرهـــای خان بابـا سلطنه)ــــــشـب تولدم در کنــار عزیزانی که در ماههـــای گذشــته مانند یک خانواده در کنــارشون زنـــدگـی کردم …مــمنونم از خوبی هاتون

نادر سلـــیـمـانی :

ایـــن را درک کن که تو مالک هیـــچ چیـز در ایـن دنـیـــا نیـستـــى. هرآنـچه اطـرافت را احــاطه کرده موقتـى ست. تنـــهــا عشـق درون قلبت است که تا ابـد میــمــاند

نیـلوفر پارسا :

و تو برایـــم نوشتی؛ سالِ من امــروز با تولد تو نو شد … هرسالـِ من …بـاتو نو میــشود،ــبهـارِ من ،شکوفه ی زیبایـــم … تو بهــتــریــن نشــانه ی تازه شدنِ دنـیـــایـــی … تولدت مبـارک و من مثـل همـیـشـه با گوشه ی لبم ل

هومن سیـــدی :

تبـــریک واســه جایـزه لاس پالـماس برای فیــلـــم خوب وحیـد نازنـــین.

یکتـــا ناصر :

برف کهنـــه سلـــام

عکس نیلوفر پارسا،لیندا کیانی و بازیگران در اینستاگرام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.